DUYURULAR

Genelge No: 2021/6 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar)

Genelge No: 2021/6 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-010.06.01
Konu : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında
           Dikkate Alınacak Hususlar

 

 

03.03.2021 /61807098
GENELGE
(2021/6)

 

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup söz konusu eşyaların iş bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.

2015/22 sayılı Genelge eki listenin 12. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

EK: Liste

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

EK:

 

Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu Gerekçe
Esas olarak masa vb. üzerinde kullanılmaya mahsus tel zımba makineleri.

84.72 GYK (1) ve (6)
Adi metalden el ile kullanılmaya uygun tabanca-pense tipi tel zımba makinesi.

82.05 GYK (1) ve (6) 2020/3206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Sınıflandırma Görüşlerine bakınız.
Bebek arabasının şasisine takılıp çıkarılarak kullanılabilen fiziki özellikleri gereği belirli bir model bebek arabasının eklentisi formundaki puset-ana kucağı isimli eşya.

8715.00.90 GYK (1) ve (6)
Çocuklar için araba koltuğu.

9401.80 GYK (1) ve (6)
Salon tipi split klima sistemleri. (İç ünite, zemine daimi olarak sabitlenmiş olmasa da kullanım şekli itibarıyla tamamen mobil olmadığından ve dış üniteye bağlantısı nedeniyle sabit sayılır)

8415.10 GYK (1) ve (6)
Üzerinde ithali anında demo denilen plastik cam takılı, sonrasında numaralı cam takılarak kullanılacak plastik gözlük çerçevesi ve üzerine mıknatıs veya kancalarla tutturulmuş çerçeve ile uyumlu şekil ve büyüklükte güneş gözlüğünden oluşan set eşya. Sete esas niteliği veren eşya gözlük çerçevesidir.

9003.11 GYK( 1) , (3-b) ve 6
Motorlu taşıtların aydınlatma veya işaret sistemlerinde (farlar, arka stop lambaları vb.)kullanılmak üzere hazırlanmış, esnek baskılı devre kartları (flexible printed circuit board(FPCB) olarak bilinir). Esnek yapıda tasarlanmış olan eşyanın üzerinde, diyotlar (LED) başta olmak üzere aktif elemanlar ve direnç gibi pasif elemanlar bulunur. Eşyanın, taşıtın elektronik kontrol ünitesine bağlanacağı kablo, konnektör, arayüz vb. de bazı hallerde üzerinde bulunabilir. Eşyanın yapısı, elektronik entegre devre niteliğinde değildir; baskı devre niteliğindedir ve kullanım amacına göre şekillendirilmiştir.

8512.90 GYK (1) ve (6) , XVI. Bölümün 2(b) no.lu notu, 85. Faslın 6 ve 9 no.lu notları ile AS İzahnamesinin 8512 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notları.
Epilasyon, kozmetik gençleştirme, yüz ve bacak damarlarının tedavisi, düzensiz pigmentasyon tedavisi (örneğin güneş lekeleri) ve diğer vasküler ve iyi huylu pigmentli lezyonların tedavisi gibi amaçlarla, hem tıp doktoru olmayan güzellik salonlarında hem de tıp doktoru gözetiminde yetkili tıp merkezlerinde kullanılan lazer teknolojisi ile çalışan cihaz.

8543.70 GYK (1) ve (6)


*Görseller temsilidir.

 

 

 

 

 

2015/22 sayılı Genelge eki listenin 12. maddesinin Yukarıdaki Genelge ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

 

IPL teknolojisi dışındaki lazerli epilasyon cihazları

90.18 Genel Yorum Kuralları (1) ve (6).