DUYURULAR

Güneş gözlükleri ile gözlük çerçevelerinde gözetim birimi ve değerlerinde değişiklik yapıldı.

thalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (26.01.2021 t. 31376 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)
9003.11.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar 133
9003.19.00.00.00 Diğer maddelerden olanlar
9004.10.91.00.00 Plastik camlı olanlar
9004.10.99.00.00 Diğerleri

 *Kg: Brüt ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
13/3/2008 26815
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin
Tarihi Sayısı
1- 15/3/2008 26817
2- 9/4/2008 26842
3- 28/7/2011 28008
4- 2/3/2012 28221
5- 25/3/2016 29664
6- 7/6/2020 31148

 

13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’in 1 inci maddesinde yer alan Tablonun Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)
9003.11.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar 16
9003.19.00.00.00 Diğer maddelerden olanlar 10
9004.10.91.00.00 Plastik camlı olanlar 27
9004.10.99.00.00 Diğerleri 14