Bedelsiz İthalat nedir ?

Bedelsiz İthalat nedir ?

Bedelsiz İthalat

Firmalar, gerek mamul gerekse yarı mamül ve hammadde olarak, numune bazında bedelsiz ürün ithalatı yapabilirler. Numune ithalatına konu ürünler, adet, boyut ve ağırlık olarak, numune işlevine uygun sınırlamalarla gönderilir.

Türkiye gümrükleri ithalat dokümantasyon prosedürleri gereği, ithalatı yapılacak ürün beraberinde ticari bir fatura, menşe belgesi ve konşimento (karayolu için CMR) bulunması gerekir. İthalata dair gümrük işlemleri bu belgelere istinaden başlar. Eğer yükleme Ex-works, veya F grubu incotermslerden biri ile yapılmışsa, ayrıca sigorta belgesi istenir. Yine ürün grubuna bağlı olarak, çeşitli analiz sertifikaları, test raporları veya izin belgeleri taahhüt edilebilir.
 
Bedelsiz bir ürün ithal edilmişse. ürün beraberinde ticari fatura sunulması ve faturanın ticari kıymet içermesi zorunludur. Yani mal numune de olsa ve bir bedel ödenmeyecek olsa dahi ürün faturasında, ürünün ticari bedelinin belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde ürün bedeline istinaden gümrük vergilerinin hesaplanması sağlanır. (

Bedelsiz ürün İthalatı Gümrüksüz İşlem İçin Alt Sınırlar

Numune, el numunesi, test ve deneme amaçlı bedelsiz malzeme gönderileri genellikle uluslararası kurye firmaları ile yapılmaktadır. Numune gönderimine dair ürün bedeli alınmayacaksa dahi, bedelsiz olduğu ibaresi ile, ürün kıymetinin faturalara işlenmesinin zorunlu olduğunu belirtmiştik. Bu noktada, bedelsiz numune ürün ithalatına konu ürünlerin ticari değeri 22 Euro’dan düşük ise muafiyet sağlanmaktadır
 
Ürün bedeli 22 EUR’dan düşük olsa dahi, toplam ağırlığı 30 kg’ı geçen malzemeler için gümrük uafiyeti uygulanamaz.  Bu kural, internet üzerinden, yurt dışı bir dijital mağazadan yapılan alışveriş sonucu, Türkiye gümrüğüne ulaşan kargolar için de geçerlidir.
 
İthalatı yapılan ürün bedeli 22 EUR’dan daha düşük olarak faturalandırılsa dahi, gümrükte işlem yapan memurların incelemesi ve kararına istinaden, fatura üzerinde belirtilen beyan değerinin emsallerinden düşük olduğuna dair bir kanaate varılırsa, ürünler yine gümrüğe tabi sayılır, muafiyet uygulanmadan işlem görür.
 
Gümrük muafiyeti sağlanmayan bir numune ithalatı için, beyanname açılması gerekecek, dolayısıyla müşavirlik bedeli, ardiye, ordino gibi masraflar oluşacaktır. Yine bu malzemenin CIF bedeli yani mal bedeli + navlun üzerinden gümrük vergileri ve KDV oranları belirlenir. 

 

Posta ve Hızlı Kargo İle Yurt Dışından Gelen Eşya İthalatı

Genellikle yurtdışı merkezli dijital marketlerden, online alışveriş sitelerinden, internet üzerinden yapılan alışverişler neticesinde gelen ürünler, posta veya hızlı kargo ile gönderilen ürünler kategorisinde işlem görür.

Toplam değeri, navlun bedeli hariç 22 EUR ve altı olan ürünler için gümrük muafiyeti uygulanır. Aynı gödneriye dahil bir paket için, içeriğindeki ürünlerin toplam değeri 22 EUR aşıyorsa, AB ülkelerinden gelen ürünler için, mal bedelin %18'i kadar, AB dışındaki ülkelerden gelen ürünler için ise, mal bedelinin %20'si kadar gümrük vergisi uygulanır.

eğer ürünün toplam değeri 1500 EUR üzerindeyse, yürürlükteki gümrük tarifelerine istinaden, ürünün GTIP numarasına karşılık gelen gümrük vergileri uygulanır.
 

Yolcu Beraberinde Getirilen Eşya

18 yaşından büyük kişilerin Türkiye’ye yolcu statüsünde girişleri esnasında, beraberlerinde getirdikleri kişisel eşyaları, eşya değeri 1500 EUR’yu aşmamak şartı ile gümrüğe tabi değildir. Bu rakamı aşan değerde ürünler için, gümrüğe bildirim yapılması zorunludur.

Yolcular beraberlerinde, hediye eşya statüsüne dahil olmak şartıyla, toplam değeri 430 EUR aşmayan eşyaları için yine gümrük muafiyetine tabidirler.
 
Yolcu beraberinde gelen, yurt dışında satın alınmış cep telefonları, gümrük aşamasında değil, Türkiye içinde kullanıma başlandıktan sonra, 120 gün içinde kayıt harç bedeli yatırılmak zorundadır, aksi takdirde, telefon IMEI numarası üzerinden kullanıma kapatılır.
 

Yurt Dışından Gelen Telefon Kaydı Nasıl Yapılır

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen, yurt dışında satın alınmış telefonların kayıt işlemlerinin yapılması için IMEI numarasını bilmeniz gerekir. Telefona  *#06# tuşlarına bastığınızda ekranda belirecek numara ile 120 gün içinde, e-devlet şifresi ile “türkiye. gov. tr” adresine girerek, kayıt işlemini yapması ve kayıt harcını ödemesi gerekir. Cep telefonu kayıt harcı 2019 yılı için 500 TL’dir. (www.ihracat.co)
 
Yurt dışından satın alınmış bir telefonun, Türkiye vatandaşı bir kişi adına kayıt işleminin yapılabilmesi için, e-devlet üzerinde kayıt yapılacak tarihten en geç 60 gün önce, Türkiye’ye giriş yaptığına dair pasaportunun işlem görmüş olması gerekir.
 

Yurt Dışından Kaç Adet Cep Telefonu alabilirsiniz

Bir diğer önemli nokta, aynı pasaporta 24 ay süreyle ikinci bir telefon kaydı işlenemez. Yani yur tdışından alınmış bir telefonu, pasaport bilgileriniz ile e-devlette işlem yaparak kayıt ettirmeniz durumunda, 2 yıl süreyle yeni bir telefon kaydı girilemeyecektir.
 

KULLANILMIŞ EV EŞYASI VE ARAÇLARIN BEDELSİZ İTHALATI

Yurt dışından İkamet Değişikliği ile Türkiye’ye Gelen Kişiler Açısından Bedelsiz İthalat
4458. Gümrük Kanununun 167. maddesi 5. fıkrası b bendi, yurt dışında ikamet etmiş ve sonrasında Türkiye’ye ikamet amacıyla gelmiş kişilerin, kişisel kullanımına dair ev eşyaları ve otomobil gibi kişisel kullanıma özel araçlarının, ithalat kapsamına alınmadan, gümrük vergisi ve diğer vergilere konu edilmeden, yurt içine sokulmasını sağlar.
 
Yurt dışından getirilecek, kişisel kullanıma dair ev eşyası ve araçların, gümrük vergisine tabi olmadan yurt içine girişi için, eşya sahibinin en az 24 ay yurt dışında ikamet etmiş olması gerekir. 24 ay şartı kamu personeli sıfatıyla, kamu görevlisi olarak yurt dışına gönderilmiş ve daha sonra kesin dönüş yapmış şahıslarda aranmaz.
 
Sadece ev eşyaları değil, işyeri değişikliği sebebiyle, yurt dışından getirilecek ofis gereçleri ve işyerinde kullanılan gereçler de aynı kapsamda değerlendirilir. Bununla birlikte, bir firmaya ait, ticari faaliyetler için kullanılacak motorlu taşıtların ve araçların bedelsiz ithalatı mümkün değildir. (www.ihracat.co)
 
Kullanılmış ev eşyası ithalatı, Türkiye’ye ikamet amacıyla gelen kişinin, gerekli evrakları ibrazı ile geliş tarihinden 2 ay önce veya en geç 6 ay sonra gerçekleştirilebilir.
Ev eşyası ithali için gerekli şartlar ve Gümrüğe İbraz Edilmesi Gereken Belgeler:
- 24 ay veya daha uzun süre yurt dışında ikamet etmiş olmak
- Yurtdışında, ikamet edilmiş ülkedeki, Türkiye dış temsilciliklerinden, konsolosluklardan alınan “ikamet nakil belgesinin” gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi
- Kamu göreviyle yurtdışına çıkıp, dönüş yapan kişilerin, bağlı bulundukları kamu kurumundan alacakları, görev yerinin değişimine dair doküman.
- 3 nüsha halinde Türkiye’ye girişi yapılacak eşya listesi
- Pasaport aslı ve gümrüğe teslim edilmek üzere 3 adet fotokopisi

Bedelsiz otomobil ithalatı

Yurtdışında 24 aydan uzun süre ikamet edip, Türkiye’ye ikamet etmek üzere gelen veya dönen kişilerin şahsi kullanımlarına dahil otomobillerini beraberlerinde getirerek, aracın model yılı, ağırlığı ve motor büyüklüğüne bağlı olarak belirlenen oranlarda, KDV ve ÖTV vergilerinin gümrük işlemlerini takiben ödenmesi ile gerçekleşen ithalattır. 

Bu ithalat imkanı tanınmasındaki ayrıcalık, normal bir vatandaş, yurt dışından motorlu bir araç satın alamaz yani ithalatını yapamaz iken, ikamet değişikliği sebebi ile Türkiye’ye gelen kişilerin, halihazırda sahip oldukları ev eşyaları gibi, otomobil benzeri kişisel kullanımda olan motorlu taşıtlarını da getirebilme imkanı tanınmasıdır.
 
Bedelsiz Otomobil İthalatına Dair Bilinmesi Gerekenler:
- Bedelsiz otomobil ihracatı gümrük işlemleri sadece İzmir, İstanbul, Ankara ve Gebze Gümrük müdürlüklerinde yapılabilmektedir.
- Bedelsiz ithalat ile ülkeye motorlu taşıt getiren kişiler, tekrar ikametlerini yurt dışına taşıyıp yeniden bir 24 aylık ikamet gerçekleştirip dönseler dahi. 5 yıl süreyle yeni bir motorlu araç için bedelsiz ithalat yapamazlar.
 

Verasete dayalı ithalat

Farklı bir ülkede yaşayan bir şahsın vefatı dolayısıyla, Türkiye’de ikamet eden veya kendisi de yurt dışında yaşamaktayken bu vefat sürecinde Türkiye’ye dönen mirasçılar. Vefat eden şahıstan miras yoluyla kendilerine intikal eden motorlu 1 adet taşıtı, miras yoluyla intikal ettiğini ispatlayacak belgeleri gümrüğe sunması şartı ile, gümrük vergilerinden muaf olarak Türkiye’ye sokabilir. Söz konusu motorlu taşıt, veraset ilanını takip eden 12 ay içerisinde yurda girmiş olmalıdır. (www.ihracat.co)
www.ihracat.co)

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2019

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavir ve yardımcılarının disiplin cezalarıyla ilgili işlemler

gümrük müşavir ve yardımcılarının karnelerine el konulması

gümrük müşavir ve yardımcısı olunabilme şartları

gümrük müşavir veya gümrük müşavir yardımcısının vefat etmesi halinde sorgulama

Gümrük Müşavir Yardımcıları

gümrük müşavir yardımcılarının BİLGE kod ve şifresi

Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi

gümrük müşavirinin meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi

gümrük müşavirinin yükümlülükleri

Gümrük Müşavirleri

gümrük müşavirleri asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirleri dairesince düzenlenen işlemler

Gümrük Müşavirleri Derneği

gümrük müşavirleri firma temsili

Gümrük Müşavirleri ile ilgili tasarruflu yazılar

gümrük müşavirleri ve müşavir yardımcıları hakkında uygulanan usulsüzlük para cezalarının tebliği

gümrük müşavirlerine verilecek kod ve şifreler

gümrük müşavirlerinin başka başmüdürlük alanında görev yapabilmeleri

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodlarının iptali

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodu taleplerinde istenecek belgeler

gümrük müşavirlerinin çalışma yeri dışında yapacakları iş takibi

gümrük müşavirlerinin dolaylı temsil suretiyle hızlı kargo firmalarına hizmeti

gümrük müşavirlerinin şirket hisselerini devirleri

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirliği firmalarının işlemlerini yetkisiz kişilere takip ettirmeleri

gümrük müşavirliği firmalarının yeniden faaliyete geçmesi

gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavı

gümrük müşavirliği ön eleme sınavı

gümrük müşavirliği şirketinin ortaklık yapısının yenilenmesi

gümrük müşavirliği şirketlerinde şirket ortakları

gümrük müşavirliği şirketleri

gümrük müşavirliği şirketlerinin yapılandırılması

gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olan meslek mensubunun vefat etmesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı stajerliği

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınav duyurusu

Gümrük Müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınavları

gümrük müşavirlik firmalarının kapatılması

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi