DUYURULAR

21.10

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)- Yeni Eklenenler-Son Güncelleme 21.10.2020 Bağlayıcı Tarife Bilgileri Sorgulama Ekranı....

detaylı bilgi
21.10

Güneş Gözlüklerinin Denetimi hk

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 19.10.2020 tarihli ve 58339610 sayılı yazısı (Güneş Gözlüklerinin Denetimi hk.)....

detaylı bilgi
21.10

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinin Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçici16 maddesinde değişiklik.....

detaylı bilgi
21.10

25 seri nolu GGT (Tarife-Sınıflandırma Kararları) tablodaki 3824.90.96 KN kodu yürürlükten kaldırıldı

25 seri nolu GGT (Tarife-Sınıflandırma Kararları) tablodaki 3824.90.96 KN kodu yürürlükten kaldırıldı....

detaylı bilgi
21.10

18 noluGGT(Tarife-Sınıfl. Karar) tablodaki 2309.90.31,6306.90.00,8525.80.19,9114.90.00 KN kodları yürürlükten kaldırıldı

18 noluGGT(Tarife-Sınıfl. Karar) tablodaki 2309.90.31,6306.90.00,8525.80.19,9114.90.00 KN kodları yürürlükten kaldırıldı....

detaylı bilgi
21.10

13 seri nolu GGT (Tarife-Sınıflandırma Kararları) tablodaki 3904 69 80 Kombine Nomanklatür kodu yürürlükten kaldırıldı

13 seri nolu GGT (Tarife-Sınıflandırma Kararları) tablodaki 3904 69 80 Kombine Nomanklatür kodu yürürlükten kaldırıldı....

detaylı bilgi
21.10

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Suudi Arabistan menşeli 3901.10.90.00.11 GTİP lu alçak yoğunluk polietilenin ithalatında damping soruşturması açıldı.....

detaylı bilgi
19.10

Derneğimizin Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz BATUR ile Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne muhatap 16.10.2020 tarih ve "Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu" konulu yazıları ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Derneğimizin Bakan Yardımcımız Sayın Gonca Yılmaz BATUR ile Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne muhatap 16.10.2020 tarih ve "Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu" konulu yazıları ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.....

detaylı bilgi
19.10

2020 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları

2020 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları....

detaylı bilgi
19.10

Derneğimizin İthalat Genel Müdürlüğü'ne muhatap 02.10.2020 tarih, 2020/3464-BU sayı ve

Derneğimizin İthalat Genel Müdürlüğü'ne muhatap 02.10.2020 tarih, 2020/3464-BU sayı ve ....

detaylı bilgi
19.10

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)....

detaylı bilgi
19.10

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2020/23 Sayılı Genelge - Statü Değişikliği İşlemleri ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. 2020/23 Sayılı Genelge - Statü Değişikliği İşlemleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2020/23 Sayılı Genelge - Statü Değişikliği İşlemleri ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. 2020/23 Sayılı Genelge - Statü Değişikliği İşlemleri....

detaylı bilgi
19.10

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Gözetim Önlemlerine İlişkin Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Gözetim Önlemlerine İlişkin Kararı....

detaylı bilgi
19.10

İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik....

detaylı bilgi
19.10

Gümrükle Genel Müdürlüğü'nün "TPS-İthal Lisansları-Belge Birleştirmesi" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrükle Genel Müdürlüğü'nün "TPS-İthal Lisansları-Belge Birleştirmesi" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.....

detaylı bilgi
19.10

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "2015/28 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Uygulaması" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "2015/28 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Uygulaması" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.....

detaylı bilgi
19.10

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 15.06.2020 tarih, 2020/2242-BU sayı ve “9999 Kodlu Diğer Belge” konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 15.06.2020 tarih, 2020/2242-BU sayı ve “9999 Kodlu Diğer Belge” konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.....

detaylı bilgi
19.10

SAYIN FATİH ALTUN, 17 Ekim 2020 Tarihli ve 31277 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

SAYIN FATİH ALTUN, 17 Ekim 2020 Tarihli ve 31277 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.....

detaylı bilgi
19.10

Dış Ticaret Mevzuatı 12.10.2020 - 19.10.2020 Arasındaki Değişiklikler Yeni Eklenenler-Tasarruflu Yazı ve Genelgeler Yeni Eklenenler

Dış Ticaret Mevzuatı 12.10.2020 - 19.10.2020 Arasındaki Değişiklikler Yeni Eklenenler-Tasarruflu Yazı ve Genelgeler Yeni Eklenenler....

detaylı bilgi
19.10

01.10.2020 - 31.10.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

01.10.2020 - 31.10.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri....

detaylı bilgi
05.10

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)

Son Güncelleme 05.10.2020 Bağlayıcı Tarife Bilgileri Sorgulama Ekranı....

detaylı bilgi
05.10

Menşe Şahadetnamesi - Menşe Ülke

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarihli 57871305 sayılı yazısı (Menşe Şahadetnamesi - Menşe Ülke)....

detaylı bilgi
02.10

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB) Son Güncelleme 02.10.2020 Bağlayıcı Tarife Bilgileri Sorgulama Ekranı Yeni Eklenenler....

detaylı bilgi
02.10

Dünyanın en büyük konteyner taşımacısı Maersk, Türkiye’den Suudi Arabistan’a gönderilen ihraç mallarının engellendiğine dair müşterilerine uyarıda bulund

S. Arabistan'ın Türkiye’ye örtülü ambargosu alenileşti Dünyanın en büyük konteyner taşımacısı Maersk, Türkiye’den Suudi Arabistan’a gönderilen ihraç mallarının engellendiğine dair müşterilerine uyarıda bulund....

detaylı bilgi
02.10

Hariçte İşleme Rejiminin İşleyişinde Kağıtsız Uygulamaya Geçildi

Hariçte İşleme Rejiminin İşleyişinde Kağıtsız Uygulamaya Geçildi....

detaylı bilgi
01.10

Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat

Genelge No: 2020/24 (Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat) T.C. TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü....

detaylı bilgi
01.10

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.10.2020 t. 31261 s. R.G.)

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.10.2020 t. 31261 s. R.G.)....

detaylı bilgi
30.09

01.09.2020 - 30.09.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.09.2020 - 30.09.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
30.09

MSC Gemi Acenteliği A.Ş. tarafından Derneğimize iletilen duyuru ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

MSC Gemi Acenteliği A.Ş. tarafından Derneğimize iletilen duyuru ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.....

detaylı bilgi
30.09

Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri hk

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.09.2020 tarihli 57769885 sayılı yazısı (Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri hk.)....

detaylı bilgi
30.09

Mevzuat onlıne- Mesajlar-TÜMÜ

Mevzuat onlıne- Mesajlar-TÜMÜ....

detaylı bilgi
30.09

Gümrük Yönetmeliğinin Teminat ile ilgili maddelerinde değişiklik yapıldı.

Gümrük Yönetmeliğine, 30.09.2020 tarihli Yönetmelik ile yapılan değişikliklerin madde bazında KARŞILAŞTIRILMASI....

detaylı bilgi
30.09

Son Güncelleme 29.09.2020 Bağlayıcı Tarife Bilgileri Sorgulama Ekranı

Son Güncelleme 29.09.2020 Bağlayıcı Tarife Bilgileri Sorgulama Ekranı....

detaylı bilgi
29.09

Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu

Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu....

detaylı bilgi
29.09

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi,ne ilişkin olarak yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere önerilerinizi 02.10.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar info@igmd.org.tr adresine bildirmenizi önemle rica ederiz

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi....

detaylı bilgi
29.09

Ticaret Bakanlığının 1 (TSE) , 9 (CE) ve 25 (Araç Parçalarının İthalat Denetimi) sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında TSE gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin prosedürler revize edilmiştir.

Ticaret Bakanlığının 1 (TSE) , 9 (CE) ve 25 (Araç Parçalarının İthalat Denetimi) sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında TSE gerçekleştirilen ithalat denetimlerine ilişkin prosedürler revize edilmiştir.....

detaylı bilgi
02.10

İran Üzerinden Gerçekleşen Yumurta Transiti hk

İran Üzerinden Gerçekleşen Yumurta Transiti hk....

detaylı bilgi
02.10

Dış Ticaret Mevzuatı 21.09.2020 - 28.09.2020 Arasındaki Değişiklikler

Dış Ticaret Mevzuatı 21.09.2020 - 28.09.2020 Arasındaki Değişiklikler....

detaylı bilgi
02.10

25/9/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

25/9/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları....

detaylı bilgi
02.10

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hk. Görüş Talebi

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hk. Görüş Talebi....

detaylı bilgi
02.10

01.09.2020 - 25.09.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.09.2020 - 25.09.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:....

detaylı bilgi
02.10

İHRACATTA DİJİTAL GÜMRÜK UYGULAMASI-İHRACATTA DİJİTAL GÜMRÜK PROJESİ-Kağıtsız İhracat İşlemleri Yükümlü Kılavuzu

İHRACATTA DİJİTAL GÜMRÜK UYGULAMASI-İHRACATTA DİJİTAL GÜMRÜK PROJESİ-Kağıtsız İhracat İşlemleri Yükümlü Kılavuzu....

detaylı bilgi
25.09

Covid-19 salgını ile ilgili, DHL Tarafından Alınan Tedbirlerin Yetersizliği Hakkında

Covid-19 salgını ile ilgili, DHL Tarafından Alınan Tedbirlerin Yetersizliği Hakkında....

detaylı bilgi
25.09

Ruanda Cumhuriyeti-Ukrayna Hükümeti -ve-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti -Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

Ruanda Cumhuriyeti-Ukrayna Hükümeti -ve-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti -Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar....

detaylı bilgi
25.09

AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesinin Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmesinde Değişiklik

20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4/12/2019 Tarihli ve 1/2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3014)....

detaylı bilgi
01.10

Gümrük Vergisi Askıya Alınan Ürünler Hakkında

Gümrük Vergisi Askıya Alınan Ürünler Hakkında....

detaylı bilgi
01.10

Kaçakçılık Kanunu pandemide kullanılan ürünlerle ilgili geçici madde 13/1 fıkrada yer alan hükmün süresi 3 ay uzatıldı

Kaçakçılık Kanunu pandemide kullanılan ürünlerle ilgili geçici madde 13/1 fıkrada yer alan hükmün süresi 3 ay uzatıldı....

detaylı bilgi
01.10

Gümrük Müşavirleri Dernekleri T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne

Gümrük Müşavirleri Dernekleri T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne ....

detaylı bilgi
01.10

72. Fasıldaki ürünlerin 2423 sayılı Karar ile belirlenen gümrük vergilerinin tarihi 30/9/2020 den 31/12/2020 ye uzatıldı

72. Fasıldaki ürünlerin 2423 sayılı Karar ile belirlenen gümrük vergilerinin tarihi 30/9/2020 den 31/12/2020 ye uzatıldı....

detaylı bilgi
01.10

İGV Kararlarında 1/10/2020 tarihinde uygulamaya girecek indirimli İGV oranları 1/1/2021 tarihine uzatıldı.

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955) (24.09.2020 t. 31254 s. R.G.)....

detaylı bilgi
01.10

MSC / YÜK TESLİM RANDEVU SİSTEMİ

MSC / YÜK TESLİM RANDEVU SİSTEMİ....

detaylı bilgi
01.10

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Erteleme

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Erteleme....

detaylı bilgi
01.10

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2020/4)

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2020/4)....

detaylı bilgi
01.10

TSE Denetimleri ve Uygulamada Yaşanan Sorunlara İlişkin Toplantı Gerçekleştirildi

TSE Denetimleri ve Uygulamada Yaşanan Sorunlara İlişkin Toplantı Gerçekleştirildi....

detaylı bilgi
01.10

Beykoz Üniversitesi 2020 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Başvuruları Hakkında

Beykoz Üniversitesi 2020 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Başvuruları Hakkında....

detaylı bilgi
01.10

Dış Ticaret Mevzuatı 14.09.2020 - 21.09.2020 Arasındaki Değişiklikler Yeni Eklenenler-Tasarruflu Yazı ve Genelgeler

Dış Ticaret Mevzuatı 14.09.2020 - 21.09.2020 Arasındaki Değişiklikler Yeni Eklenenler-Tasarruflu Yazı ve Genelgeler....

detaylı bilgi
01.10

Gümrük Mevzuat Haberleri

Gümrük Mevzuat Haberleri....

detaylı bilgi
01.10

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik....

detaylı bilgi
01.10

TİTCK - Tıbbi Cihaz Kayıt ve Tıbbi Cihazlara ait Belge Kayıt Başvuruları ile ilgili 2020/KK-2 Sayılı Duyuruyu Tadil Eden Duyuru

TİTCK - Tıbbi Cihaz Kayıt ve Tıbbi Cihazlara ait Belge Kayıt Başvuruları ile ilgili 2020/KK-2 Sayılı Duyuruyu Tadil Eden Duyuru....

detaylı bilgi
01.10

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler....

detaylı bilgi
01.10

Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler....

detaylı bilgi
02.10

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı Gümrük Müşavirliği Is İlanları Gümrük müşavirliği maaş Gümrük müşavirliği ekşi Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020 Gümrük müşavirliği mesleği Gümrük Müşavirliği İstanbul gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı Gümrük Müşavirliği Is İlanları Gümrük müşavirliği maaş Gümrük müşavirliği ekşi Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020 Gümrük müşavirliği mesleği Gümrük Müşavirliği İstanbul gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı Gümrük Müşavirliği Is İlanları Gümrük müşavirliği maaş Gümrük müşavirliği ekşi Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020 Gümrük müşavirliği mesleği Gümrük Müşavirliği İstanbul gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı Gümrük Müşavirliği Is İlanları Gümrük müşavirliği maaş Gümrük müşavirliği ekşi Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020 Gümrük müşavirliği mesleği Gümrük Müşavirliği İstanbul gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı Gümrük Müşavirliği Is İlanları Gümrük müşavirliği maaş Gümrük müşavirliği ekşi Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020 Gümrük müşavirliği mesleği Gümrük Müşavirliği İstanbul gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği sınavı gümrük müşavirliği nedir gümrük müşavirliği maaş gümrük müşavirliği gebze gümrük müşavirliği Kocaeli gümrük müşavirliği sınavı 2020 gümrük müşavirliği izmit gümrük müşavirliği iş ilanları gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020 gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır gümrük müşavirliği ankara gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020 gümrük müşavirliği atamaları gümrük müşavirliği alımı gümrük müşavirliği asgari ücret gümrük müşavirliği açmak altunbaşak gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır gümrük müşavirliği b karnesi gümrük müşavirliği başvuru gümrük müşavirliği bölümleri gümrük müşavirliği bursa gümrük müşavirliği belgesi kiralama gümrük müşavirliği sınavı gümrük müşavirliği nedir gümrük müşavirliği maaş gümrük müşavirliği gebze gümrük müşavirliği Kocaeli gümrük müşavirliği sınavı 2020 gümrük müşavirliği izmit gümrük müşavirliği iş ilanları gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020 gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır gümrük müşavirliği ankara gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2019 gümrük müşavirliği atamaları gümrük müşavirliği alımı gümrük müşavirliği asgari ücret gümrük müşavirliği açmak altunbaşak gümrük müşavirliği gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır gümrük müşavirliği b karnesi gümrük müşavirliği başvuru gümrük müşavirliği bölümleri gümrük müşavirliği bursa gümrük müşavirliği belgesi kiralama gümrük müşavir ve yardımcılarının disiplin cezalarıyla ilgili işlemler gümrük müşavir ve yardımcılarının karnelerine el konulması gümrük müşavir ve yardımcısı olunabilme şartları gümrük müşavir veya gümrük müşavir yardımcısının vefat etmesi halinde sorgulama Gümrük Müşavir Yardımcıları gümrük müşavir yardımcılarının BİLGE kod ve şifresi Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi gümrük müşavirinin meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi gümrük müşavirinin yükümlülükleri Gümrük Müşavirleri gümrük müşavirleri asgari ücret tarifesi gümrük müşavirleri dairesince düzenlenen işlemler Gümrük Müşavirleri Derneği gümrük müşavirleri firma temsili Gümrük Müşavirleri ile ilgili tasarruflu yazılar gümrük müşavirleri ve müşavir yardımcıları hakkında uygulanan usulsüzlük para cezalarının tebliği gümrük müşavirlerine verilecek kod ve şifreler gümrük müşavirlerinin başka başmüdürlük alanında görev yapabilmeleri gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodlarının iptali gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodu taleplerinde istenecek belgeler gümrük müşavirlerinin çalışma yeri dışında yapacakları iş takibi gümrük müşavirlerinin dolaylı temsil suretiyle hızlı kargo firmalarına hizmeti gümrük müşavirlerinin şirket hisselerini devirleri gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi gümrük müşavirliği firmalarının işlemlerini yetkisiz kişilere takip ettirmeleri gümrük müşavirliği firmalarının yeniden faaliyete geçmesi gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavı gümrük müşavirliği ön eleme sınavı gümrük müşavirliği şirketinin ortaklık yapısının yenilenmesi gümrük müşavirliği şirketlerinde şirket ortakları gümrük müşavirliği şirketleri gümrük müşavirliği şirketlerinin yapılandırılması gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olan meslek mensubunun vefat etmesi gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı stajerliği gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınav duyurusu Gümrük Müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınavları gümrük müşavirlik firmalarının kapatılması

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ....

detaylı bilgi
01.10

İran Krema ve Süt Tozu İhracatına Gümrük Vergisi Koydu

İran Krema ve Süt Tozu İhracatına Gümrük Vergisi Koydu....

detaylı bilgi
01.10

SON DAKİKA MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

SON DAKİKA MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ....

detaylı bilgi
01.10

SOSYAL MESAFEYE VE MASKE KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERELİM.

SOSYAL MESAFEYE VE MASKE KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERELİM.....

detaylı bilgi
30.09

Türk Ticaret Kanunun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre üç ay uzatıldı

Türk Ticaret Kanunun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre üç ay uzatıldı....

detaylı bilgi
30.09

Sızdırmazlık Contası

ızdırmazlık Contası ticari tanımlı TR160000140005 Referans numaralı eşyanın -eski GTİP 8484.10.00.00.19- sızdırmazlığı sağlayan bileşen kauçuk olduğundan 4016.93.00.22.00 GTİP,....

detaylı bilgi
30.09

Dış Ticaret ve gümrük Mevzuatı 14.09.2020 - 21.09.2020 Arasındaki Değişiklikler

Dış Ticaret ve gümrük Mevzuatı 14.09.2020 - 21.09.2020 Arasındaki Değişiklikler-Yeni Eklenenler-Tasarruflu Yazı ve Genelgeler Yeni Eklenenler....

detaylı bilgi
30.09

Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri

Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri....

detaylı bilgi
30.09

Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu

Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu....

detaylı bilgi
18.09

Gümrük Müşavir Yardımcılarının Bilgilerinin YGMS ye Girilmesi

Gümrük Müşavir Yardımcılarının Bilgilerinin YGMS ye Girilmesi....

detaylı bilgi
30.09

01.09.2020 -17.09.2020 EYLÜL AYI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

01.09.2020 -17.09.2020 EYLÜL AYI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ....

detaylı bilgi
30.09

Havayolu İhracatta Depolama Giriş Takip Uygulaması

Havayolu İhracatta Depolama Giriş Takip Uygulaması....

detaylı bilgi
30.09

İptal Edilen BTB ler/Yeni Eklenen BTB ler

Son Güncelleme 15.09.2020 Bağlayıcı Tarife Bilgileri Sorgulama Ekranı....

detaylı bilgi
29.09

RSSS-Kapıkule Zorunlu Uygulama

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 15.09.2020 tarihli 57418336 sayılı yazısı....

detaylı bilgi
29.09

72 ve 73. Fasıllardaki Eşyalar Hakkında

72 ve 73. Fasıllardaki Eşyalar Hakkında....

detaylı bilgi
29.09

Tedarikçi Beyanı/Uzun Dönemli Tedarikçi Beyanı

Tedarikçi Beyanı/Uzun Dönemli Tedarikçi Beyanı....

detaylı bilgi
29.09

Sızdırmazlık Contası Ticari Tanımlı Eşyanın Sınıflandırılması

Sızdırmazlık Contası Ticari Tanımlı Eşyanın Sınıflandırılması....

detaylı bilgi
29.09

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB....

detaylı bilgi
30.09

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-1 55. 99

Uzlaşma Görüşmeleri....

detaylı bilgi
30.09

Yeni Eklenenler mevzuat kalemleri

Dış Ticaret Mevzuatı 07.09.2020 - 14.09.2020 Arasındaki Değişiklikler....

detaylı bilgi
30.09

Bakan Pekcan’dan İhracat Odaklı Teknoloji Firmalarına İhtisas Serbest Bölgeleri Daveti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat odaklı teknoloji firmalarını, cazip devlet destekleriyle donatılmış İhtisas Serbest Bölgelerinde yatırımcı olmaya davet etti.....

detaylı bilgi
30.09

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 10.09.2020 tarihli yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne

GMD Ortak Duyurusu / Menşe Ülke Adı yazılması Hk.....

detaylı bilgi
30.09

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 11.09.2020 tarihli yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne

GMD Ortak Duyurusu / EFTA ve STA Menşe İbrazı Hk....

detaylı bilgi
30.09

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.08.2020 tarihli 56655512 sayılı yazısı (Götürü Teminat Kullanımı Hk)

Götürü Teminat Kullanımı Hk YAZI....

detaylı bilgi
30.09

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği (11.09.2020 t. 31241 s. R.G.)

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği....

detaylı bilgi
30.09

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/21) (12.09.2020 t. 31242 s. R.G.)

Hindistan menşeli PET filmlere yönelik sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklindeki önleme ilişkin NGGS açılmıştır.....

detaylı bilgi
30.09

EYLÜL 2020 -01.09.2020 - 30.09.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

EYLÜL 2020 -01.09.2020 - 30.09.2020 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri....

detaylı bilgi
30.09

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği (10.09.2020 t. 31240 s. R.G.)

yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği....

detaylı bilgi
30.09

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 09.09.2020 tarihli ve 57265556 sayılı yazısı (Güneş Gözlüklerinin Denetimi)

Güneş Gözlüklerinin Denetimi....

detaylı bilgi
30.09

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.09.2020 t. 31232 s. R.G.)

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.09.2020 t. 31232 s. R.G.)....

detaylı bilgi
30.09

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.09.2020 tarihli 56680250 sayılı yazısı (Antidamping Vergisinde Ceza Uygulanması)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.09.2020 tarihli 56680250 sayılı yazısı (Antidamping Vergisinde Ceza Uygulanması)....

detaylı bilgi
30.09

Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5) (01.09.2020 t. 31231 s. R.G.)

Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5) (01.09.2020 t. 31231 s. R.G.)....

detaylı bilgi
30.09

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 03.09.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı Genelgesi (Atık İthalatı)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 03.09.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı Genelgesi (Atık İthalatı)....

detaylı bilgi