Bir kişinin Gümrük Müşaviri olduğunu nasıl anlarız?

Bir kişinin Gümrük Müşaviri olduğunu nasıl anlarız?

Gümrük Müşavirleri

 

17 Şubat 2020
Soru: Gümrük Müşaviri kimdir ve ne iş yapar?
Cevap: Gümrük İdarelerinde iş ve işlem yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler beyanlarını kendileri verebilecekleri gibi, bu konuda uzmanlaşmış özel sektör çalışanları gümrük müşavirleri aracılığıyla da verebilirler. Gümrük müşavirleri aynı zamanda gümrük ve dış ticaret konularında danışmanlık hizmeti de vermektedirler.
 
Soru: Gümrük Müşavirleriyle çalışmak zorunlu mudur?
Cevap: Hayır. Herkes gümrük ile ilgili iş ve işlemlerini kendisi takip edebileceği gibi noterden verilen bir vekaletname ile bir gümrük müşavirini yetkilendirebilir. 
 
Soru: Gümrük Müşavirleri memur mudur?
Cevap: Hayır. Gümrük Müşavirleri özel sektör çalışanlarıdır. Hizmetleri ücrete tabidir, aldıkları ücret için serbest meslek makbuzu veya fatura keserler.  
 
Soru: Bir kişinin Gümrük Müşaviri olduğunu nasıl anlarız?
Cevap: Gümrük Müşavirlerine Bakanlığımızca “Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi” verilmektedir. “Gümrük Müşaviriyim” diyenlerden izin belgesini göstermesini isteyiniz.
 
Soru: Gümrük Müşaviri ile çalışmanın faydası nedir?
Cevap: Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı kıymet, menşe, gümrük tarifesi gibi teknik birçok konuyu ve dijital uygulamayı içerdiğinden hatalı bir işlem yapılmaması için bu konularda uzmanlaşmış gümrük müşavirleri sizlere yardımcı olabilir.
 
Soru: Gümrük Müşaviri ile çalışırken ona ne sormalıyım?
Cevap: Gümrük idaresine bir beyan yapılacaksa bu konuda muhtemel risklerin ve sonuçlarının neler olabileceği, bu beyan için gerekli olan bilgi ve belgelerin neler olduğu, ne kadar vergi ve vergi benzeri ödeme yapılması gerektiği ve benzeri aklınıza gelen tüm konularda kendisinden detaylı bilgi vermesini isteyiniz.
 
Soru: Gümrük Müşavirlerinin ücretlerinde bir standart var mıdır?
Cevap: Evet. Gümrük Müşavirleri her yıl resmi gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tebliği ile belirlenen ücretlerin altında çalışamazlar. İlgili Tebliğe Bakanlığımız web sayfasından ulaşılabilir. Sizden talep edilen ücretin neyi kapsadığını öğreniniz.  
 
Soru: Bulunduğum yerde Gümrük Müşaviri var mı?
Cevap: Bulunduğunuz yerde çalışan bir gümrük müşaviri olup olmadığı Bakanlığımız Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Gn. Md. sayfasında “Gümrük Müşavirlerine Nasıl Ulaşırım?” bölümünden öğrenilebilir. Burada gümrük müşavirlerinin isim-soyisim ve telefon bilgilerine ulaşma imkanınız bulunmaktadır. Bunun dışında internette yapılabilecek bir araştırmayla da gümrük müşavirlerine ulaşılabilmektedir.
 
Gümrük müşavirleri ile ilgili daha detaylı bilgileri Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde bulabilirsiniz.