Get-APP

Get-APP

Get-APP

"Yükümlü Geri Bildirim Sistemi" kapatılmış olup artık her türlü bilgiye GET-APP üzerinden erişilecektir

İTHALAT VE İHRACATINIZIN SON DURUMUNU ÖĞRENMEK VE BELGELERİNİZİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN ARTIK GET-APP VAR

İthalat ve ihracat işlemlerinin anlık takibini mümkün kılan Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) uygulaması 2017 yılı Kasım ayından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. İhracatçı ve ithalatçılar yanında taşıyıcılar ile dolaylı temsilcilerin GET-APP uygulamasından faydalanmak yönündeki talepleri de göz önüne alınarak program güncellenmiştir.
Artık ithalat ve ihracat işlemlerine taraf olan her aktör, gümrük işlemlerine ait süreçleri aşama aşama izleyebilmektedir.
Muhtelif tarihlerde iletilen kullanıcı talepleri üzerine ithalat ve ihracatta faydalanılan belgelere ait bilgiler de GET-APP’a ilave edilmiştir. Kullanıcılar, GET-APP ile temel olarak işlem tarihleri, işlem tarafları ve belge numaraları bilgisine erişebilmektedir.
Yine Bakanlığımızca yürütülen İhracatta Dijital Gümrük Uygulamaları projesinin bir çıktısı olan ihracat beyannamesinin tamamına GET-APP uygulamasından erişilmektedir.
Bugüne kadarki değişiklikler de dahil GET-APP uygulamasında aşağıdaki modüller sunulmaktadır:

 • Gümrük Eşya Takip (GET-APP)
 • Detaylı Beyan  (İhracat Beyannamelerinde Tahmini Süre, İhracat Beyannamesi Çıktısı)
 • NCTS işlemleri
 • TIR işlemleri
 • Varış İşlemleri (İthalat Beyanlarında Tahmini Süre)
 • Ceza Kararı
 • Ek Tahakkuk Kararı
 • Elektronik Belge
 • İşlem Süresi (Tahmini ve Ortalama Süreler)

Bilgi ve belgeye tek noktadan ve kolay erişim artık GET-APP uygulaması ile sağlandığından, Gümrük beyannamelerine ilişkin yükümlülere e-posta yoluyla bilgi verilmeyecektir.
GET-APP’ı herhangi bir kuruma gitmeden internet üzerinden yapacağınız bir başvuru ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama ile ilgili daha fazla bilgiye “https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/Content/SIK%20SORULAN%20SORULAR.pdf” adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Programı kullanmak isteyen kullanıcının aşağıdaki 2 koşuldan birini sağlaması yeterlidir:
 
1- Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) firmayı temsile yetkililer arasında yer almak,
2- Yükümlü Kayıt Takip  Sistemindeki (YKTS) temsilciler arasında yer almak.
 
1 numaralı koşulu yerine getirmek isteyenler aşağıdaki işlemleri takip edebilir:

 1. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcı adayı, MERSİS’te firma yetkilileri arasında kayıtlı olmalıdır. Firma yetkilileri, e-devlet içindeki (www.turkiye.gov.tr) “Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama” üzerinden görüntülenebilmektedir.
 2. MERSİS kaydının güncellenmesi için şu bağlantıdan faydalanılabilir: (https://mersis.gtb.gov.tr)
 3. MERSİS veri tabanında firma yetkilisi olan kayıtlı kullanıcı, (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-gumruk-mukellef-kaydi) bağlantısını kullanarak, bilgilerini sisteme kaydeder.
 4. Daha sonra  (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/Account/Create) bağlantısına tıklayarak gerekli bilgileri girer.
 5. Kayıt sırasında belirtilen kullanıcı bilgileri ile MERSİS’teki firma yetkilisi bilgileri karşılaştırılır ve uyumlu ise “Yetkilendirme işleminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir. (Hata mesajı gelir ise ekran görüntüsünü analiz@ticaret.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.)
 6. Yetki alan kullanıcı adayının daha önceden alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP’ı kullanabilir.
 7. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce alınmış bir BİLGE kodu yok ise (https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslemleri) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP’ı kullanabilir.

 
2 numaralı koşulu yerine getirmek isteyenler aşağıdaki işlemleri takip edebilir:

 1. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcı adayı, YKTS’de firma temsilcileri arasında kayıtlı olmalıdır. Kullanıcı adayının YKTS’de kayıtlı olup olmadığı Gümrük Müşavirinden veya Gümrük Müdürlüğünden öğrenilebilir. Kullanıcı adayının YKTS’ye kaydı, çalışılan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müdürlüğü aracılığı ile yapılabilir.
 2. Öncelikle kullanıcı bilgileri (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-gumruk-mukellef-kaydi) bağlantısı ile sisteme kaydedilir.
 3. YKTS’ye nasıl kayıt yapılacağı şu bağlantıda açıklanmaktadır: http://risk.ticaret.gov.tr/data/5811f42f1a79f5345c781622/YKTS%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC%20Kilavuzu%2022%2007%202016%20V3.pdf
 4. YKTS'ye kaydedilen temsilcinin, firma sahibi/ortağı/çalışanı/temsilcisi olduğuna dair belge (imza sirküsü) Gümrük Müdürlüğüne teslim edilerek kayıt onaylatılır.
 5. YKTS kaydı onaylanan temsilci, (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/Account/Create) bağlantısına tıklayarak gerekli bilgileri girer.
 6. Kayıt sırasında girilen kullanıcı adayına ait bilgiler ile YKTS’deki temsilci bilgileri karşılaştırılır ve uyumlu ise “Yetkilendirme işleminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir. (Hata mesajı gelir ise ekran görüntüsünü analiz@ticaret.gov.tr adresine mail atabilirsiniz)
 7. Yetki alan kullanıcı adayının daha önceden alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP’ı kullanabilir.
 8. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce alınmış bir BİLGE kodu yok ise (https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslemleri) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP’ı kullanabilir.

İletişim: http://analiz@ticaret.gov.tr

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr

 
589. gümrüğe sunulan eşyanın boşaltılması
590. gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi
591. gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi zorunluluğu
592. gümrüğe sunulan özet beyan kapsamı eşyada süre uzatımı
593. gümrüğe sunulmuş ve hünüz rejim beyanında bulunulmamış eşyanın geri gönderilmesi
594. gümrüğe terkedilmiş eşya
595. Gümrük Alacağının Takibi
596. gümrük alacaklarının yapılandırılması
597. gümrük alanında karşılıklı idari yardım
598. gümrük antrepo rejim beyanının kayıt yoluyla yapılması
599. gümrük antrepo rejimi
600. gümrük antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesi
601. gümrük antrepo rejiminde basitleştirilmiş usul için aranacak koşullar
602. gümrük antrepo rejiminde eksik beyan
603. gümrük antrepo rejiminde eksik beyanda bulunması zorunlu hususlar
604. gümrük antrepo rejiminde eksik beyanın tamamlanması
605. gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyadan teminat alınması
606. gümrük antrepo tipleri
607. gümrük antrepoları
608. gümrük antrepolarına yetkisiz kişilerin girişlerinin önlenmesi
609. gümrük antrepolarında veya serbest bölgelerde yapılabilecek elleçleme faaliyetlerine ilişkin liste
610. gümrük antreposu açma ve işletme izinlerinin verilmesine ilişkin işlemler
611. gümrük ayrıcalıklarına ilişkin yönerge
612. Gümrük Başmüdürlükleri Kod Numaraları
613. Gümrük Bayrağı
614. gümrük belgesi ve plakası
615. gümrük beyanı
616. gümrük beyanında bulunulmaksızın eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılması
617. gümrük beyannameleri iptalinde damga vergisi
618. gümrük beyannamelerinde muayene ekranı
619. gümrük beyannamelerinin doldurulması
620. gümrük beyannamelerinin ibrazı
621. gümrük beyannamelerinin kapatılması
622. gümrük beyannamelerinin tescilinde ilgili birliğin onayı
623. gümrük beyannamesi
624. gümrük beyannamesi 10 nolu hane
625. gümrük beyannamesi 31 nolu hane
626. gümrük beyannamesi iptalinde damga vergisi
627. gümrük beyannamesi kullanma talimatı
628. gümrük beyannamesi tescili
629. gümrük beyannamesi üzerinde düzeltme yapılması
630. gümrük beyannamesi yerine geçen belge
631. gümrük beyannamesini kullanma talimatı
632. Gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde ilgili kurumlarca yapılacak kontrollere ilişkin gümrük idarelerince yapılacak işlemler
633. Gümrük Birliği
634. Gümrük birliği AB menşeli tedarikçi beyanının INF4 formu ile doğruluğunun kontrolü
635. gümrük birliği ek protokolü
636. Gümrük Birliği Kararı
637. gümrük birliği tarafları arasında eşya ticaretinde uygulanacak gümrük hükümleri
638. gümrük bölgesi dışında satılan deniz ve hava taşıtları
639. gümrük bölgesi dışında yapılacak işleme faaliyeti
640. gümrük bürosu kodları
641. gümrük bürosu kodu
642. gümrük cezaları
643. gümrük çıkış beyannamesi
644. gümrük denetimi
645. gümrük denetlemeleri
646. Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET- APP)
647. gümrük firmalarının ünvan değişikliği
648. gümrük geçiş karnesi
649. gümrük gelirleri tahsilatı
650. gümrük genel tebliği (gümrük antrepo rejimi)
651. gümrük genel tebliği (nihai kullanım)
652. gümrük genel tebliği (serbest dolaşıma giriş)
653. gümrük genel tebliği (süre değişimi)
654. gümrük genel tebliği (tarife)
655. gümrük genel tebliği (yurt dışına çıkış tahdidi)
656. gümrük genel tebliği (yükümlü kayıt ve takip sistemi)
657. gümrük genel tebliği gümrük işlemleri
658. gümrük giriş beyannamelerinin Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmesi
659. gümrük giriş beyannamesi
660. gümrük giriş idaresi
661. gümrük giriş kartları
662. gümrük giriş-çıkışı ile ilgili kısıntılar, yasaklamalar ve diğer önlemler
663. gümrük gözetimi
664. gümrük gözetimine ve denetimine tabi taşıtlar
665. gümrük hattı dışı eşya satış mağaza statüleri
666. gümrük hattı dışı eşya satış mağaza ve depolarına ilişkin işlemler
667. gümrük hattı dışı eşya satış mağaza ve depolarında tadilat
668. gümrük hattı dışı eşya satış mağaza ve depolarının faliyete geçmesine ilişkin bildirimleri
669. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalar ve depolardan alınacak teminatlar
670. gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları
671. gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları açma ve işletme izin belgesi
672. gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları bilgisayar programı teknik özellikleri
673. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depolardan açma harcı
674. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında çıkış satış limitleri
675. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında düzenlenen satış belgelerinde bulunması gerekenler
676. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında eşya satışı
677. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında raf ömrünü tamamlayan sigaralar
678. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında rakı satışı
679. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satılabilecek eşya listesi
680. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satılacak içki-sigara miktarları
681. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satışına izin verilecek alkol ve alkollü içki limitleri
682. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında takrir ibrazı karşılığı satış yetkisi
683. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında ve depolarında çalışan personel
684. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından açma ve işletme harcı
685. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından eşya ithali
686. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından satışa sunulan yaprak sigara, sigarillo ve puro
687. Gümrük Hattı Dışı Eşya Satışı ile ilgili tasarruflu yazılar
688. Gümrük Hattı Dışı Satış Mağazalarında yapılan sayım sonucu eksik çıkan eşya için uygulanacak ceza ve vergi
689. gümrük hattı dışında sayılan yerler
690. gümrük hattı ve gümrük bölgesi
691. gümrük hizmetlerinde tek pencere sistemi
692. gümrük idareleri arasında karşılıklı işbirliği
693. gümrük idareleri listesi
694. gümrük idarelerince alınan katma değer vergisine ilişkin hükümler
695. Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisi
696. gümrük idarelerince düzenlenen dahilde işleme izni kapsamında ithali yapılan tekstil eşyasında ihtisas uygulaması
697. gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit
698. gümrük idarelerince yapılacak işlemler
699. gümrük idarelerinde değerlendirme kurulları oluşturulması
700. gümrük idarelerinde iş takibi
701. gümrük idarelerinde iş takibinde bulunabilecek firmalar
702. gümrük idarelerinde mesai uygulamaları
703. gümrük idarelerinde ortaya çıkarılan kaçakçılık olaylarının bildirilmesine ilişkin çizelge
704. gümrük idarelerinde teminat alınması
705. gümrük idarelerinde teminat mektubu kabul edilecek kurumlar
706. gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışmaların genel esasları
707. gümrük idarelerinde yetkili olmayan kişilerin iş takibinde bulunmaları
708. gümrük idarelerine intikal eden ihbarların takibi
709. gümrük idarelerine verilen beyannameler
710. Gümrük idarelerine verilen beyannamelerde damga vergisi
711. gümrük idarelerine verilen özet beyan formlarında damga vergisi
712. gümrük idarelerine yapılan müracaatların değerlendirilmesi
713. gümrük idarelerinin karşılıklı yardımlaşmasına ilişkin anlaşma
714. gümrük idarelerinin modernizasyonu
715. gümrük idarelerinin otomasyonu
716. gümrük idarelerinin sınıfları
717. gümrük idarelerinin taraf olduğu dava ve icra işleri
718. gümrük idaresi bazında beyanname bildirim formu
719. gümrük idaresi referans numarası
720. gümrük idaresi tahakkuk servisi
721. Gümrük idaresince, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki işlemler
722. gümrük idaresine özet beyan verilmesi
723. gümrük işlem takip kartı
724. gümrük işlemi takip kartı
725. gümrük işlemleri
726. Gümrük işlemleri ile ilgili tasarruflu yazılar
727. gümrük işlemleri ile ilgili tebliğler
728. gümrük işlemlerinde kullanılan vergi numaraları
729. gümrük işlemlerine ilişkin tespit raporu
730. gümrük işlemlerine ilişkin tespit raporu özet örneği
731. gümrük işlemlerinin bitirilmesi
732. gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması
733. gümrük kanunu
734. gümrük kanunu değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
735. Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları
736. Gümrük Kanununda yer alan para cezaları için Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılması
737. Gümrük Kanununun 245 inci maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkralarının iptali
738. Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanması
739. gümrük kapıları
740. gümrük kapıları güvenlik sistemleri (GÜMSİS)
741. gümrük kapılarında bulunan mağazalardan eşya ithalatı
742. gümrük kapılarındaki hizmet yatırımları
743. gümrük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan taşıtlarda süre aşımı
744. gümrük kıymeti
745. gümrük kıymeti yorum notları
746. gümrük kıymetine dahil edilmeyecek giderler
747. gümrük kıymetinin araştırılması
748. gümrük kıymetinin belirlenmesi
749. gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişki
750. gümrük kıymetinin belirlenmesinde genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin kullanılması
751. gümrük kıymetinin tespiti
752. gümrük kodları
753. Gümrük Komisyoncu/Gümrük Komisyoncu Yardımcı karnesi
754. Gümrük Komisyoncu/Yardımcı karneleri
755. gümrük komisyoncuları
756. gümrük komisyoncularının verdiği kararlara itiraz
757. gümrük komisyonları
758. gümrük komisyonları tarafından verilen cezaların uygulanması
759. gümrük komisyonlarınca verilen para cezalarının tahsili
760. gümrük kontrollerinin ve diğer kontrollerin uyumlaştırılması
761. gümrük kontrolörleri yönetmeliği
762. gümrük kontrolörlerinin görev ve yetkileri
763. gümrük kontrolü altında işleme izinleri vermeye yetkili gümrük müdürlükleri
764. gümrük kontrolü altında işleme rejimi
765. gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespit
766. gümrük kontrolü altında işleme rejiminde iznin geçerlilik süresi ve süre uzatımı
767. gümrük kontrolü altında işleme rejimine giriş için verilecek beyanname
768. gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulacak eşya
769. gümrük kontrolü altında işlenmesine izin verilen eşya
770. gümrük kontrolüne tabi gemiler
771. gümrük konularında işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşması
772. gümrük labaratuvarları
773. gümrük laboratuarları
774. gümrük laboratuarları
775. gümrük laboratuarları itibariyle tahlil yapılabilecek eşya listesi
776. gümrük laboratuarlarında kullanılacak teçhizatın devrine ilişkin ikili protokol
777. gümrük laboratuarlarının faaliyetleri
778. gümrük laboratuarlarının modernizasyonu
779. gümrük laboratuarlarının modernizasyonu projesi
780. gümrük laboratuvarı kayıt defteri
781. gümrük laboratuvarları tahlil metotları
782. gümrük laboratuvarları tahlil ücretleri listesi
783. gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerin ücretlendirilmesi
784. gümrük memurlarının sorumlu olmayacağı haller
785. Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar
786. gümrük muafiyetleri
787. gümrük muafiyetli malzeme alımı
788. gümrük muayenesi
789. gümrük muayenesi masrafları
790. gümrük muhafaza ekipleri
791. Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Genelgeleri
792. gümrük muhafaza görev yönetmeliği
793. Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi
794. Gümrük Muhafaza İdarelerinin organizasyonu
795. gümrük muhafaza idaresi bulunan liman veya iskelelere yükün boşaltılması
796. gümrük muhafaza idaresinin bulunduğu liman ve iskelelerden yapılacak yüklemeler
797.

Gümrük Muhafaza Kontrolörleri

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2019

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavir ve yardımcılarının disiplin cezalarıyla ilgili işlemler

gümrük müşavir ve yardımcılarının karnelerine el konulması

gümrük müşavir ve yardımcısı olunabilme şartları

gümrük müşavir veya gümrük müşavir yardımcısının vefat etmesi halinde sorgulama

Gümrük Müşavir Yardımcıları

gümrük müşavir yardımcılarının BİLGE kod ve şifresi

Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi

gümrük müşavirinin meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi

gümrük müşavirinin yükümlülükleri

Gümrük Müşavirleri

gümrük müşavirleri asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirleri dairesince düzenlenen işlemler

Gümrük Müşavirleri Derneği

gümrük müşavirleri firma temsili

Gümrük Müşavirleri ile ilgili tasarruflu yazılar

gümrük müşavirleri ve müşavir yardımcıları hakkında uygulanan usulsüzlük para cezalarının tebliği

gümrük müşavirlerine verilecek kod ve şifreler

gümrük müşavirlerinin başka başmüdürlük alanında görev yapabilmeleri

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodlarının iptali

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodu taleplerinde istenecek belgeler

gümrük müşavirlerinin çalışma yeri dışında yapacakları iş takibi

gümrük müşavirlerinin dolaylı temsil suretiyle hızlı kargo firmalarına hizmeti

gümrük müşavirlerinin şirket hisselerini devirleri

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirliği firmalarının işlemlerini yetkisiz kişilere takip ettirmeleri

gümrük müşavirliği firmalarının yeniden faaliyete geçmesi

gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavı

gümrük müşavirliği ön eleme sınavı

gümrük müşavirliği şirketinin ortaklık yapısının yenilenmesi

gümrük müşavirliği şirketlerinde şirket ortakları

gümrük müşavirliği şirketleri

gümrük müşavirliği şirketlerinin yapılandırılması

gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olan meslek mensubunun vefat etmesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı stajerliği

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınav duyurusu

Gümrük Müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınavları

gümrük müşavirlik firmalarının kapatılması