GÜMRÜK İŞLETME BÖLÜMÜ

GÜMRÜK İŞLETME BÖLÜMÜ

 

Lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim vermekte olup, uluslararası ticaret ve gümrük alanında uygulanabilir bilgi ve beceriye sahip, uluslararası platformlarda çalışabilen nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Gümrük mevzuat ve uygulamaları yanında, uluslararası ticaret, işletme, lojistik, ekonomi, hukuk gibi dallar programın temelini oluştururken, istatistik, finans, ödeme sistemleri ve muhasebe gibi alanlar program içeriğini zenginleştirmektedir.

Gümrük İşletme bölümümüzün amacı, küreselleşen dünyada ülkeler açısından iç ve dış piyasaların taleplerinin karşılanması, dış pazar hacimlerinin tespiti ve ülke özelinde ithalat ve ihracat potansiyellerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için hem gümrük mevzuatını bilen, hem de lojistik ve dış ticaret ile alanında temel dersleri almış, kamu ve özel sektörün ihtiyacını karşılayabilecek, uluslararası ticaret ve gümrük alanında uygulanabilir bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Gümrük İşletme bölümü, dış pazarlara ihracat, iç pazara ise ithalat yapan yerli ve yabancı firmalara gümrük uygulamaları alanında belli danışmanlıklar verecek, ülke firmalarına dış ticaret anlamında katkı sağlayacak, uluslararası ticaret ve gümrük temelinde uygulanabilir bilgi ve beceriye sahip olacak, uluslararası platformlarda çalışmalar yapabilecek düzeyde kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Denklik-Eşdeğerlilik:  Gümrük İşletme Bölümü Mezunları, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın kararıyla, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başvurduğu yerlere başvuru yapabileceklerine ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına tanınan haklardan yararlanabileceklerine karar vermiştir.