Gümrük müşavirliği şartlarına düzenleme

Gümrük müşavirliği şartlarına düzenleme

Gümrük müşavirliği şartlarına düzenleme

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olma şartları yeniden düzenlendi. Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olma şartları yeniden düzenlendi. Ticaret Bakanlığı’nın konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.
 
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük işlemleriyle ilgili tespitlerin yapılabilmesi amacıyla tespit raporuna konu edilecek işlemle sınırlı olmak kaydıyla ilgili firmadan bilgi ve belge isteyebilecek.
 
HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUK
 
Söz konusu müşavirlerin, yaptıkları işlemlerden doğacak şahsi sorumlulukları saklı kalmak şartıyla hukuki ve mali sorumlulukları yanlarında çalıştıkları yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ait olacak.
 
Müşavirler, yapmaları gereken iş ve işlemleri başkasına yaptıramayacak. Bu şekilde davrandığı tespit edilenler bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılmayacak.
 
2 YILLIK YETKİ
 
Aranan şartlara sahip gümrük müşaviri gerekli evraklarla Bakanlığa müracaat edecek. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu şartları sağlayanlar yetkilendirilecek.
 
Verilecek yetki belgesinin süresi 2 yıl olacak. İki belge dönemi boyunca herhangi bir disiplin cezası almayanların belge süresi 3 yıl olarak uygulanacak.