DUYURULAR

01.08.2022 - 31.08.2022 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.08.2022 - 31.08.2022 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 31.08.2022 31939 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilmiştir.
2. 31.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.08.2022 tarihli 77757440 sayılı yazısı (Ukrayna Plakalı Taşıtlar)
Ülkemiz limanlarına gelen transit yüklerin Ukrayna plakalı taşıtlarca kendi ülkesine taşımasına müsaade edilmesi ile geçiş belgesi aranmama uygulamasının uzatılması hk.
3. 29.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.08.2022 tarihli 77641220 sayılı yazısı (TPS-OIC Menşe İspat Belgesi)
TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşması kapsamında kullanılması öngörülen TPS-OIC Menşe İspat Belgesinin 01 Eylül 2022 tarihinden başlamak üzere onay ve vize işlemleri yalnızca elektronik ortamda yürütülecektir.
4. 27.08.2022 31936 Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği
Karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösterecek taşıma işleri organizatörlerinin hizmet esasları ve koşullarının belirlenmesi ile bu faaliyetlerde bulunanların, alıcıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini belirlemek; tüm taşıma türlerinin etkin kullanımını, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını temin etmek; etkin hizmet temini için gerekli olan düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim sistemi geliştirmek, taşıma işleri organizatörlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak faaliyet göstermelerinin sağlanması hk.
5. 27.08.2022 31936 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) de yapılan değişiklikle; 3920.10 etilen polimerinlerden plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz), 3921.19 diğer plastiklerden plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler gözetim uygulaması kapsamına alındı ve 2009/7 sayılı Tebliğ ile 3920.20.21 Propilen polimerlerinden plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (bioryente olanlar) için gözetim uygulaması da bu Tebliğ kapsamına alındı.
6. 27.08.2022 31936 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/7) yürürlükten kaldırıldı; Tebliğ kapsamı 3920.20.21.00.11 ve 3920.20.21.00.19 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan propilen polimerlerinden plaka, levha, film, folyo ve şeritlerin ithalatı 2015/3 sayılı Tebliğ ile gözetim uygulamasına tabi oldu.
7. 27.08.2022 31936 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
8430.41.00.00.00 ve 8430.49.00.00.00 gtipli delme ve sondaj makineleri 2022/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ kapsamından çıkarıldı; bu eşyaların kullanılmış olanlarının ithalinden önce İthalat Genel Müdürlüğü izni gerekecek.
8. 27.08.2022 31936 Basınçlı Ekipmanlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/04)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
10/2/2006 tarihli ve 26076 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Basınçlı Ekipmanlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/04) yürürlükten kaldırılmıştır.
9. 27.08.2022 31936 Basit Basınçlı Kaplarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/02)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
10/2/2006 tarihli ve 26076 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Basit Basınçlı Kaplarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/02) yürürlükten kaldırılmıştır.
10. 27.08.2022 31936 Gaz Yakan Cihazlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/03)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
10/2/2006 tarihli ve 26076 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gaz Yakan Cihazlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/03) yürürlükten kaldırılmıştır.
11. 26.08.2022 31935 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5991)
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı. (Kimlik kartları ve silah taşıma izni ve Müstafi askeri personel tanımları, Silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri, Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli, Ruhsatlı silahların devri)
12. 26.08.2022   Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 26.08.2022 tarihli 6758360 sayılı yazısı (Veteriner Sağlık Sertifikası)
Tarım ve Orman Bakanlığı internet sayfasında yayınlanan eski/yeni her iki veteriner sağlık sertifika modellerinin 01.11.2022 tarihine kadar kabul edilmesi, bu tarihten sonra başlamış işlem niteliğinde olanlar haricinde sadece yeni oluşturulan model sağlık sertifikalarının kabul edilmesi hk.
13. 25.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.08.2022 tarihli 77538553 sayılı yazısı (2022 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları Hk.)
2022 yılında Ankara da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların 26.08.2022-16.09.2022 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
14. 25.08.2022 31934 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5985)
İthalat Rejim Kararı eki Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri listesine (VII Sayılı Liste) 0304 ve 0307 tarife pozisyonunda sınıflandırılan bazı ürünler eklendi.
15. 25.08.2022 31934 E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)
Şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hk.
16. 25.08.2022 31934 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Ar-Ge ve yenilik sayılmayan faaliyetler, Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı, Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulama esasları, Ar-Ge ve tasarım indiriminin uygulamasında izlenecek yöntem, Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, Sigorta primi desteği uygulaması, Damga vergisi istisnası uygulaması, Gümrük vergisi istisnası, Tasarım Desteği...).
17. 23.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.08.2022 tarihli 77460536 sayılı yazısı (İhracatı Gerçekleşmeyen Beyannamelere İlişkin Oluşan Damga Vergisinin Tahsilatı)
İhracatın gerçekleşmemesi nedeniyle iptal edilen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak daha önce istisna uygulanması nedeniyle vadesinde ödenmeyen damga vergisinin, işlem yapan kurum olarak bildirim zorunluluğu bulunan gümrük idaresinin vergi dairesine bildirimi üzerine gecikme faizi ile birlikte vergi ziyaı cezalı olarak tarh edilmesi, söz konusu tarhiyatın mükellef adına düzenlenecek vergi/ceza ihbarnamesi ile yapılması gerektiği dikkate alındığında, söz konusu damga vergisinin mükelleflerce İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden beyanının uygun olmayacağı hk.
18. 23.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.08.2022 tarihli 77541179 sayılı yazısı (Geçiş Belgesi Dağıtım Form Numarası)
Türk plakalı taşıtların çıkışlarında UBAK belge numarasının sisteme girilmesine gerek olmadığı hk
19. 23.08.2022 31932 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)
AB Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan, 8541.43.00.00.00 GTİP nda yer alan güneş panellerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, İstanbul Havalimanı, Kayseri, Konya ve Samsun gümrük müdürlüklerinden yapılır (Yürürlük; 1/1/2023).
20. 23.08.2022 31932 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; mesafeli sözleşmelerin büyük bir kısmının platformlar üzerinden yapıldığı dikkate alınarak satıcı/sağlayıcı adına işlem yapan aracı hizmet sağlayıcılara aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin bazı yükümlülükler getirildi. Tüketicinin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi koşuluyla, tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkarılırken, ayrıca cayma hakkının kullanımı halinde ortaya çıkan iade masraflarının mesafeli sözleşmede kararlaştırılması imkanı getirildi. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde yasal olarak azami 14 gün içinde satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcı tarafından tüketiciye yapılması zorunlu bedel iadelerine ilişkin olarak kart çıkaran kuruluşlara aktarılan tutarın kart çıkaran kuruluşa ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi sağlanacak. Cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar, taşıt ve drone başta olmak üzere ilgili resmi sicillerine kayıt ve tescili zorunlu olan taşınırlar, tescil veya kayıt sonrası kullanılmamış mal olarak tekrar satışa konu edilememesi, kurulum veya montajı satıcı veya yetkili servis tarafından yapılan malların ilave maliyete katlanılmadan yeniden satışa konu edilememesi için tüketicilerin tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi şartı ve sözleşenlerin mutabakatı ile cayma hakkı kullanımından istisna tutuldu (Yürürlük; 1/10/2022).
21. 22.08.2022   Genelge No: 2022/13 (İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya)
Bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak niteliği, kalitesi veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya ve yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller hk.
22. 22.08.2022   Genelge No: 2022/12 (Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç ithalatında Gümrük Kıymetinin Tespit İşlemleri)
Distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında gümrük kıymetinin tespit işlemleri hk.
23. 22.08.2022   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün 22.08.2022 tarihli ve 566433 sayılı yazısı (Panama Bayraklı Gemilerin KKTC Limanlarına Giriş Yasağının Kaldırılması)
Panama bayraklı gemilerin KKTC limanlarına (Mağusa Limanı, Gemi Konağı Limanı ve Girne Limanı) giriş yasağı kaldırıldı.
24. 22.08.2022   Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 22.08.2022 tarihli 77478595 sayılı yazısı (UKCA İşareti Kullanımı)
Birleşik Krallık (BK) tarafından 20 Haziran 2022 tarihinde yapılan bir duyuru ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren CE işaretinin yerini alacak olan UKCA işaretinin uygulamasına dair iş dünyasına yönelik kolaylaştırıcı uygulamaların açıklandığı duyuru metni ile rehber doküman hk.
25. 20.08.2022 31929 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (No: 2022/10)
Şekerlerin (yarı beyaz şeker, beyaz şeker, ekstra beyaz şeker, şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, invert şeker şurubu, glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, dekstroz veya dekstroz monohidrat, dekstroz veya susuz dekstroz, fruktoz ile pudra şekeri) tekniğine uygun ve hijyenik şekilde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi ve piyasaya arzını sağlamak üzere bu ürünlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
26. 19.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.08.2022 tarihli 77428801 sayılı yazısı (POS Cihazı İle TRT Bandrol Ücreti Tahsilatı)
Sınır kapılarında bulunan yolcu ve TIR tescil peronlarında POS cihazları aracılığıyla gerçekleştirilebilen tahsilatlar kapsamına TRT Bandrol Ücretleri de dahil edilmiştir.
27. 19.08.2022   Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 19.08.2022 tarihli 77435417 sayılı yazısı (Limon ihracı)
Limon ihracında yüklemeye nezaret mühürlerin plakaların ve fotoğrafların TAREKSE eklenmesi hk.
28. 18.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.08.2022 tarihli 77213016 sayılı yazısı (TRT Bandrol Ücreti Yargılama Giderleri)
TRT bandrol ücretine ilişkin davalarda, TRT Kurumunun da hasım sıfatına alınması için mahkemeden talepte bulunulması gerektiği hk.
29. 18.08.2022 31927 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
30. 18.08.2022 31927 İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5973)
Şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlatması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) ndan karşılanması hk.
31. 18.08.2022 31927 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Üreticiye yapılacak ödemeler başlığı, Üretici ve tedarikçiye yapılacak ödeme ve iadeler olarak değiştirilmiş ve aynı madde de bazı değişiklikler yapılmıştır.
32. 17.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2022 tarihli 77380939 sayılı yazısı (Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Taşıyıcının Sorumluluğu ve DİR Kapsamında Ekspertiz Raporu İşlemleri Hk )
Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Taşıyıcının Sorumluluğu ve DİR Kapsamında Ekspertiz Raporu İşlemleri Hk
33. 17.08.2022   Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.08.2022 tarihli 6605491 sayılı yazısı (Ukrayna dan Yapılacak Bitki ve Bitkisel Ürünlerin İthalatı Hk.)
Ukrayna dan yapılacak bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatında 01.09.2022 tarihi ve bu tarihten itibaren yola çıkacak olan sevkiyatlarda Bitki Sağlık Sertifikası, Sağlık Sertifikası vb. belgelerin aranması hk.
34. 16.08.2022 31925 Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin, Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti başlıklı 150 inci maddesinde ve eki I sayılı cetvelin C) Hususiyetlerine göre Araçlarda Bulundurulacak Teçhizat bölümünde değişiklik yapıldı.
35. 16.08.2022 31925 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğine, Pazarlama ve satış kısıtlaması başlıklı geçici madde eklenmiştir.
36. 16.08.2022   Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.08.2022 tarihli ve 77019896 sayılı yazısı (Vazgeçme Onayına İlişkin Görüş İstemi)
Dava ve icra takiplerinde coğrafi yetki kuralının uygulanması ve vazgeçme oluru yetki miktarları hk.
37. 16.08.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 16.08.2022 tarihli ve 77334179 sayılı yazısı (Tacikistan Menşe Şahadetnameleri İmza ve Mühür Örnekleri Hk)
Tacikistan Menşe Şahadetnameleri İmza ve Mühür Örnekleri Hk
38. 15.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.08.2022 tarihli 77219689 sayılı yazısı (Tarife tespitinde eşyanın ayırt edici teknik özelliklerine ilişkin raporların yalnızca ilgili kişiye verilebileceği hk.)
Tarife tespitinde eşyanın ayırt edici teknik özelliklerine ilişkin raporların yalnızca ilgili kişiye verilebileceği hk.
39. 13.08.2022 31922 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik in Sınır kapılarında verilen vizeler başlıklı 15 inci maddesinde yapılan değişiklikle; Cumhurbaşkanınca farklı bir süre belirlenmediği sürece, Deniz limanlarına gelen ticari gemi mürettebatının ülkesine veya başka bir ülkeye devam etme veya aynı limanda başka bir gemiye katılma zorunluluğunun ortaya çıkması halinde en fazla beş güne kadar kalış hakkı sağlayan vize verilir.
40. 12.08.2022 31921 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/5)
5880 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında sınıflandırılan öğütücü bilyaların ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları hk. (Yürürlük; 26/8/2022)
41. 12.08.2022 31921 Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/34)
Süreli olarak faaliyetten men edilen uluslararası gözetim şirketleri hk.
42. 12.08.2022   Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 12.08.2022 tarihli 77175457 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İthalatlar)
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında EK-8 listesine dahil olan eşya ithalatlarında olası hazine kayıplarının önlenmesi için tarife, menşe, teşvik belgesi muafiyet kodu ve kalem muafiyet kodu beyanlarının kontrolü noktasında Gümrük Müdürlüklerince azami dikkat ve özenin gösterilmesi, BİLGE Sisteminde teşvik belgesi özel şart kodu 037, 043, 044 ve 048 (KDV İstisnası) olarak belirtilen beyanname kalemlerinde EK-8 listesi kapsamında olan eşyanın muafiyet kodunun YTTSV olarak seçilmesini engelleyecek düzenleme yapılması, kısmen veya tamamen eksik ödendiği tespit edilen vergi farklılıkları ile ilgili 4458 sayılı Gümrük Kanununun 193/3, 197/2 ve 198. maddeleri ile 234. Maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilmesi hk.
43. 10.08.2022   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün 10.08.2022 tarihli ve 549193 sayılı yazısı (Geçiş Belgesi Dağıtım Form Numarası)
Türk plakalı taşıtların yurt dışına çıkış işlemlerinde UBAK izin belgesi ibraz edilmesi halinde, işlemlerin UBAK Belgeli Geçiş seçeneğinden UBAK izin belgesi numarası girilerek yapılmaya devam edilmesi, Geçiş Belgeli Geçiş seçeneğinden işlem yapılmak istenildiğinde ise dağıtım form numarası (KUBİS) ya da herhangi bir numara girilmeden işlemlerin yapılması hk.
44. 10.08.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 10.08.2022 tarihli ve 77130722 sayılı yazısı (Türkiye-Kore STA / Sonradan Kontrol İşlemleri)
Türkiye-Kore STA / Sonradan Kontrol İşlemleri hk.
45. 9.08.2022   Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 09.08.2022 tarihli 77097866 sayılı yazısı (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başvuruları Hk)
CİMER başvurularına verilen cevaplar için Ticaret Bakanlığı birimlerince ayrıca İletişim Başkanlığına dönüş yapılmasına gerek olmadığı hk.
46. 9.08.2022 31918 Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 sinin Yasaklı Maddeler başlıklı birinci bölümünde değişiklik yapıldı.
47. 9.08.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 09.08.2022 tarihli ve 77073497 sayılı yazısı (Türkiye-Malezya STA ve TPS-OIC'ye İlişkin Açıklamalar)
Türkiye-Malezya STA ve TPS-OIC ye İlişkin Açıklamalar
48. 9.08.2022 31918 İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır (Yürürlük; 09.02.2023).
49. 8.08.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 08.08.2022 tarihli ve 77081148 sayılı yazısı (Filipinler-Menşe Şahadetnamesi)
Filipin menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrol adresleri ile intranet portalının güncellendiği hk.
50. 8.08.2022   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 08.08.2022 tarihli 77087000 sayılı yazısı (Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları)
Dahilde işleme rejimi kapsamı kayda bağlı tarım ürün ihracında birlik onay miktarı ile uyumun kontrolü hk.
51. 5.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2022 tarihli 77041176 sayılı yazısı (Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi)
Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi
52. 5.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.07.2022 tarihli 76375176 sayılı yazısı (Gümrüksüz Satış Mağazalarının Açma ve İşletme İzin Belgeleri Hk.)
Gümrüksüz satış mağazaları/depolarının açma ve işletme izin belgelerinin kontrolü ve süre uzatımı hk.
53. 4.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.08.2022 tarihli 76863316 sayılı yazısı (LED Şeritlerin Sınıflandırılması)
LED Şeritlerin Sınıflandırılması hk.
54. 4.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.08.2022 tarihli 76949193 sayılı yazısı (Ardiye Ücreti Hk)
Ardiye Ücreti Hk
55. 4.08.2022 31913 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/22)
2022 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2023 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanı hk.
56. 4.08.2022 31913 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair?Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 107)
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı görev ve yetkileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı - Taşra teşkilatı başlıklı 296 ncı maddesine fıkra eklenmiştir.
57. 4.08.2022 31913 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe Ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin feshi ile ilgili geçici madde eklenmiştir.
58. 3.08.2022 31912 Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/33)
2022/12 sayılı Ürün güvenliği Tebliğinin EK-1 inde yer alan ithalat denetimine tabi tüketici ürünleri listesine 8302.10.00.00.19, 8302.42.00.00.19 ve 8302.50.00.00.00 gtip lerinde yer alan Adi metallerden donanım, tertibat vb eşya ve sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya eklendi.(Yürürlük; 1/12/2022)
59. 2.08.2022 31911 Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/119, K: 2022/48 Sayılı Kararı
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Ödeme emrine itiraz başlıklı 58. maddesinin beşinci fıkrasının (İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı %10 zamla tahsil edilir.) Anayasaya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir.
60. 1.08.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 01.08.2022 tarihli ve 76877282 sayılı yazısı (Form-A Menşe Belgelerinin Geçerliliği)
2 Ağustos 2019 tarihinden önce şartları karşılayan ancak geçiş dönemi anılan tarihten sonraki bir tarihte sona eren Bangladeş, Filipinler, Kamboçya, Kırgızistan, Nijerya, Özbekistan, Senegal, Uganda ve Vanuatu’da düzenlenen ve 16 Haziran 2022 tarihine kadar gümrük idarelerine ibraz edilmiş olan Form A Menşe Belgelerinin geçerli olup olmadığı hk.
61. 1.08.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.08.2022 tarihli 76862615 sayılı yazısı (Kırmızı Et İhracatında Dönemsel Düzenleme Yapılması (GTİP 0201, 0202, 0204))
İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından sertifika düzenlenmiş 0204 tarife pozisyonu altında yer alan koyun ve keçi etlerinin ülkemizden çıkışına izin verilmesi hk.