DUYURULAR

Kına cinsi eşyanın tarife sınıflandırması hk

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.10.2020 tarihli ve 58390678 sayılı yazısı (Kına cinsi eşyanın tarife sınıflandırması hk)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :17474625-162.01

Konu :Kına

 

21.10.2020 / 58390678
DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, "kına" cinsi eşyanın tarife sınıflandırması uygulamalarında yeknesaklık bulunmadığı kanaati oluşmuştur.

Bilindiği üzere, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 14.04 tarife pozisyonu açıklama notlarında; “Bu pozisyon, Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tüm bitkisel ürünleri kapsar.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahildir:

...

(B) Esas olarak boyacılıkta veya debagatte kullanılan bitkisel hammaddeler.

Bu ürünler esas olarak boyacılıkta veya debagatte ya direkt olarak ya da boyacılık veya debagat hülasalarının hazırlanmasında kullanılır. Bu maddeler işlem görmemiş, temizlenmiş, kurutulmuş, öğütülmüş veya toz haline getirilmiş olabilir (pres edilmiş veya edilmemiş).

En önemlileri aşağıdadır:

...

(6) Gövde, sap, yaprak ve çiçekler: Yaban çivit otu, somak, "genç fustic", çoban püskülü, mersin ağacı, ayçiçeği, kına fidanı, reseda, çivit bitkisi gövdeleri, sapları ve yaprakları; mastika yaprakları; aspir çiçekleri (bastard saffron), boya katır tırnağı (Genista tinctoria; woadwaxen).” denilmiştir.

Anılan İzahnamenin 32.03 pozisyonu açıklama notlarında; "Bu pozisyon, esas itibariyle boyayıcı madde olarak kullanılan bitkisel ve hayvansal menşeli ürünlerin büyük kısmını kapsar. Bu ürünler genellikle, bitkisel (odun, kabuk, kök, tohum, çiçek, liken, vb.) veya hayvansal menşeli maddelerin su içerisinde, zayıf asitle ve amonyaklı solüsyonlarda bekletilmesi suretiyle veya bazı bitkisel maddelerle olduğu gibi fermantasyon yoluyla elde edilmektedir. Bunlar nispeten kompleks maddelerdir ve genellikle bir veya daha fazla boyayıcı unsuru ve aynı zamanda kullanılan hammaddelerden veya ekstraksiyon işleminden doğan küçük miktarlarda diğer maddeleri (şekerler, tanenler, vb.) içermektedir. Bunlar, kimyasal

olarak belirli bir yapıda bileşikler olsun olmasın bu pozisyonda yer alırlar.

Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:

(1) Bitkisel menşeli boyayıcı maddeler ve boyayıcı hülasalar; baggam ağacından (hematein, hematoksilin, vb.), sarı ağaçlarla (sarı boya ağacı, Küba ve Tampiko ağaçları, vb.), kırmızı ağaçlardan (Pernambuco, Lima, Brezilya, vb. ağaçları), sandal ağacı, sarı meşe odunu (quercitron), (kadı hindi) akasyası (açacia catachu), annatto, kızılboya kökü, alkenna, kına fidanı, (1)zerdaçal, acem tohumu taneleri, yabani safran, safran, vb.den elde edilmektedir..." ile,

Diğer taraftan, 33 üncü Faslına ilişkin 3 no.lu notunda; “33.03 ila 33.07 pozisyonlarına, diğerleri meyanında, birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın, (uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri hariç) bu pozisyonlardaki eşya olarak kullanılmaya uygun ve bu tür kullanım için perakende satılmak üzere ambalajlanmış olan ürünler de dahildir.” hükmünü amirdir. Buna ilaveten, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde anılan Faslın Genel Açıklamalar kısmında; "... Yukarıda tanımlananlara ilave olarak başka kullanımlar için uygun olanmüstahzarlar(vernikler gibi) vekarışım halinde olmayan ürünler(örneğin, parfümlenmemiş talk pudrası, çamaşırcı toprağı (kil), aseton, şap),sadeceaşağıdaki şartlara haiz iseler bu pozisyonlarda (33.03 ila 3307) sınıflandırılırlar:

(a) Tüketiciye satılacak şekilde ambalajlanmış ve parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları veya oda deodorantları olarak kullanılacağı etiket, broşür (yafta) veya diğer göstergeler ile belirtilmiş olanlar; veya

(b) Bu tür kullanım için açıkça belirlenmiş şekillerde olanlar (örn; cilayı tatbik etmek için gerekli olan fırçasıyla beraber küçük şişelere konulmuş tırnak cilası)." denilmiştir.

Bu itibarla kına cinsi eşyanın; işlem görmemiş yahut temizlenmiş, kurutulmuş, öğütülmüş veya toz haline getirilmiş olması dışında daha ileri bir işlem görmemiş halde olması durumunda 14.04 pozisyonunda; 14.04 pozisyonun izin verdiğinden daha ileri bir işlem görmekle birlikte dökme halde olması durumunda 32. Fasılda; 14.04 pozisyonunun izin verdiğinden daha ileri bir işlem görmekle birlikte kozmetik amaçlı kullanılacağı perakende ambalajındaki emarelerden anlaşılması halinde 33. Fasılda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

 

 

 

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği maaş- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği ekşi- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük müşavirliği mesleği- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

Gümrük Müşavirliği İstanbul-KOCAELİ-GEBZE- ALTUNBAŞAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş- https://www.altunbasak.com/index.asp

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük müşavirliği ekşi

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı 2020

Gümrük müşavirliği mesleği

Gümrük Müşavirliği İstanbul

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavirliği sınavı

gümrük müşavirliği nedir

gümrük müşavirliği maaş

gümrük müşavirliği gebze

gümrük müşavirliği Kocaeli

gümrük müşavirliği sınavı 2020

gümrük müşavirliği izmit

gümrük müşavirliği iş ilanları

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2020

gümrük müşavirliği a karnesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği ankara

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi 2019

gümrük müşavirliği atamaları

gümrük müşavirliği alımı

gümrük müşavirliği asgari ücret

gümrük müşavirliği açmak

altunbaşak gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği belgesi nasıl alınır

gümrük müşavirliği b karnesi

gümrük müşavirliği başvuru

gümrük müşavirliği bölümleri

gümrük müşavirliği bursa

gümrük müşavirliği belgesi kiralama

gümrük müşavir ve yardımcılarının disiplin cezalarıyla ilgili işlemler

gümrük müşavir ve yardımcılarının karnelerine el konulması

gümrük müşavir ve yardımcısı olunabilme şartları

gümrük müşavir veya gümrük müşavir yardımcısının vefat etmesi halinde sorgulama

Gümrük Müşavir Yardımcıları

gümrük müşavir yardımcılarının BİLGE kod ve şifresi

Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi

gümrük müşavirinin meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi

gümrük müşavirinin yükümlülükleri

Gümrük Müşavirleri

gümrük müşavirleri asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirleri dairesince düzenlenen işlemler

Gümrük Müşavirleri Derneği

gümrük müşavirleri firma temsili

Gümrük Müşavirleri ile ilgili tasarruflu yazılar

gümrük müşavirleri ve müşavir yardımcıları hakkında uygulanan usulsüzlük para cezalarının tebliği

gümrük müşavirlerine verilecek kod ve şifreler

gümrük müşavirlerinin başka başmüdürlük alanında görev yapabilmeleri

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodlarının iptali

gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodu taleplerinde istenecek belgeler

gümrük müşavirlerinin çalışma yeri dışında yapacakları iş takibi

gümrük müşavirlerinin dolaylı temsil suretiyle hızlı kargo firmalarına hizmeti

gümrük müşavirlerinin şirket hisselerini devirleri

gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi

gümrük müşavirliği firmalarının işlemlerini yetkisiz kişilere takip ettirmeleri

gümrük müşavirliği firmalarının yeniden faaliyete geçmesi

gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavı

gümrük müşavirliği ön eleme sınavı

gümrük müşavirliği şirketinin ortaklık yapısının yenilenmesi

gümrük müşavirliği şirketlerinde şirket ortakları

gümrük müşavirliği şirketleri

gümrük müşavirliği şirketlerinin yapılandırılması

gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olan meslek mensubunun vefat etmesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi

gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı stajerliği

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınav duyurusu

Gümrük Müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi

gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınavları

gümrük müşavirlik firmalarının kapatılması

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi

 

 

gümrük müşavirliği

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur

Gümrük Müşavirliği-is İlanları

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Gümrük müşavirliği maaş

Gümrük Müşavirliği İstanbul

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük müşavirliği ekşi