DUYURULAR

05.02.2021T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı / Fason Sözleşmeleri Hk. 05.02.2021AKİB - ABD ÇAMAŞIR MAKİNALARI KORUNMA ÖNLEMİ 05.02.2021Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler hk. Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü) 05.02.2021Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik (Yeni alınacak belgelerin süresi) 05.02.2021KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 05.02.202105 Şubat 2021 Tarihli, 31386 Sayılı Resmi Gazete 04.02.2021Gümrük Birliğinin Güncellenmesi 04.02.2021Cezayir/İthalat Bedellerinin Ödenmesi Süresi Hk. 04.02.2021İtalya A.TR Belgelerinin onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip temsilcilerce düzenlenmeye başlandığı hk 04.02.202104 Şubat 2021 Tarihli, 31385 Sayılı Resmi Gazete

05.02.2021T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı / Fason Sözri Hk.leşmele

Bilindiği üzere Ülkemizin Yaş Sebze ve Meyve İhracatının sürdürülebilirliği ve güvenirliği amacyla yoğun çaba gösterilmekte ve bu kapsamda karşılaşabilecek sorunları minimum seviyeye indirmek için azami hassasiyet gösterilmektedir. Kurumumuzca bu amaca yönelik çalışmaların başarılı olabilmesi için alıcı ülkelerin Zirai Karantina Yönetmeliği kapsamındaki karantina kontrollerinin yapılabilmesi, ihracat partilerinde geri dönüşlerin yaşanmaması vb. amacıyla bu çalışmalara düzenli, disiplinli bir şekilde programlanması ve yürütülmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Müdürlüğümüzce Bitki Karantina Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak yaş meyve-sebze ihracat kontrolleri için sunulan dilekçelerin ekinde "Fason Sözleşmesi" nin bulundurulması gerekmektedir. Düzenlenecek fason sözleşmelerin noter onaylı olması, başvuru sırasında orjinal belgelerin gösterilerek fotokopileri ile işlem yapılabileceğini derneğiniz üyelerine duyurulması hususunda;

Kaynak: mergumder.org.tr Devamı >>

05.02.2021AKİB - ABD ÇAMAŞIR MAKİNALARI KORUNMA ÖNLEMİ

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, ABD tarafından “çamaşır makinaları” (8450.20.00, 8450.11.00, 8450.90.20 ve 8450.90.60 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 7 Şubat 2018 tarihinden beri bir korunma önleminin uygulanmakta olduğu; ülkemiz, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarılması ile 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren kaldırılan muafiyetin sonrasında söz konusu önleme tabi olduğu bildirilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun (USITC), önlemin devamının gerekli olduğu yönündeki görüşlerini içeren raporun ABD Başkanı’na iletildiği, keyfiyete yönelik olarak Başkan’ın kararının beklendiği belirtilmişti.

Bu çerçevede öngörüldüğü şekilde, 22 Ocak 2021 tarihli Dünya Ticaret Örgütü bildiriminde, bahse konu korunma önleminin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Karar’ın yer aldığı ilgili resmi gazete nüshasına https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-01- 21/pdf/FR-2021-01-21.pdf adresinden (6541 ila 6546 nolu sayfalar) ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmektedi

Kaynak: akib.org.t Devamı >>

05.02.2021Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler hk. Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalatı gerçekleştirilen kıymetli madenlerden 7108 ve ve 7113.19 tarife pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri hk.Devamı >>

05.02.2021Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik (Yeni alınacak belgelerin süresi)

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğine Yeni alınacak belgelerin süresi başlıklı geçici madde 6 eklenmiştir.Devamı >>

05.02.2021KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) Külçe Metal Teslimleri, Hizmet İhracı - İstisnanın Tevsiki ve Beyanı, II/E-5.) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna, (II/E-10.) 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna, (II/G-3.) Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetleri başlıklı bölümlerinde değişiklik yapılmış ve (II/G.) bölümünün sonuna 9. Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılan Devirler ile (III/B-3.4.8.) bölümünün sonuna 3.4.9. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade bölümleri eklenmiştir.Devamı >>

05.02.202105 Şubat 2021 Tarihli, 31386 Sayılı Resmi Gazete

05.02.2021 Tarihli, 31386 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

04.02.2021Gümrük Birliğinin Güncellenmesi

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) ile ülkemiz arasında 1/95 sayılı OKK uyarınca tesis edilmiş olan Gümrük Birliği’nin güncelleme sürecine yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında; söz konusu sürecin önemli bir parçasını oluşturabilecek tarım sektöründe, ülkemiz ihracatçılarının AB pazarına giriş imkânlarının iyileştirilmesinin, ülkemiz açısından temel amaçlardan biri olduğu, AB tarafından Türkiye’ye 2/2006 sayılı OKK uyarınca sınırlı sayıda ürün haricinde nispi vergiler bakımından genel muafiyet uygulandığı, ayrıca, koyun ve keçi eti, bazı peynirler, dondurulmuş bazı meyveler, konserve domatesler ve domates salçası, konserve meyveler ve meyve suları gibi ürünlerde, tarife kontenjanları çerçevesinde vergi indirimi/muafiyeti; çavdar, malt ve zeytinyağı gibi ürünlerde maktu vergi indirimi; sarımsak, bazı şaraplar, sirkeler gibi ürünlerde maktu vergi muafiyeti; bazı yaş meyve ve sebzelerde ise belirlenen takvimler itibariyle tarife kontenjanı dâhilinde muafiyet uygulandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kapsamında, önümüzdeki dönemde AB Komisyonu ile gerçekleştirilecek görüşmelerde kullanılmak üzere; tarım sektöründe AB tarafından ilave taviz sağlanması talep edilecek ürün/ürün gruplarına ilişkin hazırlanacak sektör görüşlerine ihtiyaç duyulduğu, bahse konu görüşler oluşturulurken tarım sektöründeki taviz sürecinin karşılıklı açılımlar gerektireceği hususunun da göz önünde bulundurulmasında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgileri ve AB'den tarım sektöründe ilave taviz talebine ilişkin sektör görüşlerinin en geç 7 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz (coskunc@oaib.org.tr) e-posta adresine iletilmesi rica olunur.

Kaynak: www.oaib.org.tr/ Devamı >>

04.02.2021Cezayir/İthalat Bedellerinin Ödenmesi Süresi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Cezayir Finans Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle, stratejik ürünler, kitlesel tüketim için olan gıda ürünleri, ulusal ekonomi için acil nitelikteki ürünler ve Devlet veya kamu iktisadi teşekkülleri tarafından ithal edilen ürünler haricinde ithalat bedeli ödemelerinin malların sevkiyat tarihinden itibaren 45 gün içinde yapılması zorunluluğunun getirilmiş olduğundan bahisle, bu defa, Cezayir Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıda, bugüne kadar Kanun maddesine ilişkin herhangi bir uygulama yönetmeliği veya tebliği yayımlanmamış olmakla birlikte, Cezayir bankalarınca, bu ürünlerin ithalatlarında minimum 45 günlük vadeye gidilmeye başlandığının bildirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu itibarla, bu Kanun maddesinin Cezayir’e yapılacak tüm ithalat kalemleri için geçerli olmadığının bilinmesinde ve uygulama modeli tam olarak netleşinceye kadar ihracatçı firmalarımızın hâlihazırdaki ticari sözleşmelerini ve ihracat işlemlerini mümkün mertebe riske atmayacak şekilde hareket etmelerinde fayda görülmektedir.

Kaynak:itkib.org.tr Devamı >>

04.02.2021İtalya A.TR Belgelerinin onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip temsilcilerce düzenlenmeye başlandığı hk

İtalya A.TR Belgelerinin onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip temsilcilerce düzenlenmeye başlandığı hk.Devamı >>