DUYURULAR

01.04.2021 - 20.04.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

01.04.2021 - 30.04.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 20.04.2021 31460 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3837)
2021 yılı İthalat Rejim Kararına, Birleşik Krallık STA sı hükümlerine uygun şekilde menşe beyanı yapılmış eşya için Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi oranları/toplu konut fonu uygulanacağına ilişkin maddeler eklendi; eklenen bu madde gereğince de, 01/01/2021 ile 20/04/2021 arasındaki Birleşik Krallık menşeli eşyanın ithalinde alınan teminatların iadesi için başvuru yapılabilecek.
2. 20.04.2021 31460 İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3838)
3351 sayılı İlave Gümrük Vergisi Kararına, Birleşik Krallık STA sı hükümlerine uygun şekilde menşe beyanı yapılmış eşya için Avrupa Birliğine uygulanan ilave gümrük vergilerinin uygulanacağına ilişkin maddeler eklendi; eklenen bu madde gereğince de, 01/01/2021 ile 20/04/2021 arasındaki Birleşik Krallık menşeli eşyanın ithalinde alınan teminatların iadesi için başvuru yapılabilecek.
3. 20.04.2021 31460 Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3839)
3577 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.
4. 20.04.2021 31460 Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/32)
29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) nin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
5. 20.04.2021 31460 Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
3839 sayılı Karar kapsamında Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları.
6. 20.04.2021 31460 KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3836)
2009/15431 sayılı KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararın (1) sayılı KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmet ve Desteklerden Yararlandırılacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sektörleri listesine (P) kodlu Eğitim isimli sektör eklenmiş ve (R) kodlu Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor isimli sektörde değişiklik yapılmıştır.
7. 20.04.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 20/04/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 20/04/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
8. 20.04.2021 31460 İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; internet alan adının yenilenmesi için kayıt kuruluşunun tahsis süresinin bitiminden 3 ay önce yapacağı e-posta yoluyla bilgilendirme süresi içinde yenileme yapılması uygulamasında üç aylık süre uygulamadan kaldırıldı; Alt alan uzantıları içinde yer alan av, bel, dr, edu, gov, pol, k12, ve tsk uzantılarına; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından yetkilendirilen kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarına tahsis edilecek "kep" uzantısı da eklendi; Belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda BTK ilgili alan adı tahsisini iptal edebilecek; Yeniden tahsise açılan alan adları için başvuru talebi alınmamasına ilişkin süre üç aydan iki aya indirildi... ,
9. 17.04.2021 31457 Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (AB/2020/740)
yakıt tasarruflu, uzun ömürlü ve düşük gürültü düzeyli güvenli lastiklerin kullanımını sağlayarak sağlık ve çevrenin korunması, güvenliğin artırılması ve yol taşımacılığının ekonomik ve çevresel verimliliğini artırmak amacıyla, lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak verilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esaslar hk.
10. 16.04.2021 31456 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/20)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7307.91.00.00.00 GTİP altında kayıtlı flanşlar, 7307.93.11.00.11 GTİP altında kayıtlı dirsekler, 7307.93.11.00.12 GTİP altında kayıtlı kavisler ve 7307.93.19.00.00 GTİP altında kayıtlı diğerleri ürününe yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
11. 16.04.2021 31456 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/21)
Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti ve Hong Kong menşeli 7010.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları ürününe yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
12. 16.04.2021 31456 Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik
Gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
13. 16.04.2021 31456 Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik
Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esaslar hk.
14. 15.04.2021 31455 Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2)
Varış Öncesi Gümrük İşlemleri ile ilgili 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Artık havayoluyla gelen eşya için de varış öncesi gümrükleme işlemi yapılabilecek; Varış öncesi gümrük işlemi yaptırmak için başvuracak firmaların en az üç yıldır faaliyette bulunması şartı getirildi; İzin sahibi tarafından izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi halinde iznin sona erdiği yılın Kasım ayı içerisinde gerekli belge ve bilgilerle birlikte süre uzatım başvurusunda bulunulması gerekecek; Havayolu taşımacılığında vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması varış bildiriminden sonra da gerçekleştirilebilecek; Ayrıca Tebliğe iznin hangi hallerde iptal edileceğine ilişkin hükümler eklendi (Yürürlük; 15 Mayıs 2021).
15. 15.04.2021 31455 Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğe; Operatörlerin kayıt altına alınmasında başvuru dilekçesi (Ek-9), bitki pasaportunun basılması talebini içeren dilekçe (Ek-10), bitki pasaportu basma yetkisini içeren dilekçe (Ek-11) ve ithalatı yapılan ve bitki Pasaportu Kayıt Sertifikası numarası alınan bitki pasaportu basma dilekçesi (Ek-12) eklenmiş ve Operatörlerin kayıt altına alınması başlıklı 5 inci ve Bitki pasaportlarının basılması ve/veya depolanması başlıklı 9 uncu maddesinde buna göre düzenlemeler yapılmıştır.
16. 14.04.2021 31454 Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolünü Değiştiren Ekli 2/2021 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3827)
29 Aralık 2020 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol değiştirildi.
17. 14.04.2021 31454 COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
18. 10.04.2021 31450 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/17)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2915.12.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan sodyum formiat ürününe yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
19. 10.04.2021 31450 Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin Özel toptancı hal kurucularında aranılacak şartlar başlıklı 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Özel toptancı hali kurmak için başvuru dilekçesine eklenecek belgelerden Temsile yetkili olanların bu yetkilerini gösterir imza sirküleri çıkarılmış; Bildirimci ve Diğer Kişilerin Hal Kayıt Sistemine Kaydı Sırasında İstenecek Belgeler başlıklı Ek-4 ü değiştirilmiştir.
20. 10.04.2021 31450 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinin EK-1 indeki dilekçede yer alan imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği ibaresi temsile yetkili olduğunu gösterir belge olarak değiştirilmiştir.
21. 9.04.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.04.2021 tarihli 63154479 sayılı yazısı (Saymanlık İşlemlerinde Vekaletname)
Saymanlık işlemlerinde noter onaylı vekaletnamelerin aslının görülerek, örneğinin de aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belge aslının ilgilisine teslim edilmesinde bir sakınca olmayacağı hk.
22. 9.04.2021 31449 Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinin Ek Form-6 sında yer alan Noter onaylı imza sirkülerinin ibaresi Sicil tasdiknamesinin olarak değiştirilmiştir.
23. 9.04.2021 31449 Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2 numaralı formunda yer alan imza sirkülerlerini gösteren belge ibaresi sicil tasdiknamesi olarak değiştirilmiştir.
24. 9.04.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 09/04/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 09/04/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
25. 8.04.2021 31448 Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3792)
2009/15212 sayılı Deniz Turizmi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; deniz turizmi araçları işletmeciliği yatırımı ve deniz turizmi tesisi yatırım başvurularında istenen belgelerden İmza sirküleri çıkartıldı ve Yönetmeliğin yürütme görevi Cumhurbaşkanlığına geçti.
26. 7.04.2021 31447 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/16)
İsrail Devleti menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonu altında Diğerleri olarak yer alan renksiz düz cam ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, yerli üretim dalı tarafından yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi neticesinde, soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar verilmiştir.
27. 7.04.2021 31447 İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasların belirlenmesi hk.
28. 7.04.2021 31447 Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3788)
Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 2. maddesindeki Filistin Ulusal Yönetimi ibaresi Filistin Devleti olarak; aynı madde kapsamı tabloda yer alan hurma ithalatı için belirlenen yıllık tarife kontenjanı miktarı 3.000 ton olarak değiştirildi.
29. 7.04.2021 31447 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün Tadili Hakkında 9 Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Yürürlük Tarihinin 26 Mart 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3789)
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait?Tablo 1 in Tadili ile Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Sayılı Protokolünün Tadili Hakkında 9?Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak Komite Kararlarının yürürlük tarihi 26 Mart 2021 olarak tespit?edilmiştir.
30. 7.04.2021 31447 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin Yönetim kurulu başlıklı 25 inci maddesinde yapılan değişiklikle; Yönetim kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama yetkili üyelerin işlem yapma yetkisi sicil tasdiknamesi çıkarılmasıyla yürürlüğe girer.
31. 7.04.2021 31447 Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle; Turizm yatırım belgesi taleplerinde başvurular sırasında ve Deniz Turizmi Araçları Belgesi Başvurularında ve Mülkiyette veya kiralık olmak üzere 60 yatak kapasitesine sahip yabancı yat işletmelerinin turizm işletmesi belgesi talepleri başvurusunda istenen belgelerden İmza sirküleri çıkarılmıştır.
32. 6.04.2021 31446 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3766)
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararın Onaylanması Hk.
33. 6.04.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.04.2021 tarihli 62992996 sayılı yazısı (Gözetim Uygulamaları 2006/7 Sayılı Tebliğ)
3924.90.00.00.13 GTİP inde sınıflandırılan çöp kovalarının CIF birim kıymeti 2.500 ABD Doları/ton un altında kıymeti haiz olanlarının ithalatında gözetim uygulanması gerektiği hk.
34. 6.04.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.04.2021 tarihli 62227167 sayılı yazısı (2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktaları Genelgesi)
Kolay İhracat Noktaları ile ilgili yapılan düzenlemelerin ilgili sektörlere duyurulması hk
35. 3.04.2021 31443 Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
68 seri nolu Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğde yapılan düzenleme ile; geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2000 euro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek; ancak 2000 euro ve altında masraf yapılmışsa 600 euro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek.
36. 3.04.2021 31443 Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinin Asansörün tescili başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle; asansör monte eden, tescil işlemi için, AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkilinin adı, soyadı ve unvanına dair bilgileri içerecek şekilde kendisi tarafından hazırlanan ve onaylanan yazılı beyan belgesi ile ilgili idareye başvuracak.
37. 2.04.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.04.2021 tarihli 62937743 sayılı yazısı (Kağıtsız İhracat Uygulaması-Belge Tarama)
Kağıtsız işlemlerde taranmayan ek bulunması halinde beyannamenin çıkabilir statüye gelmemesi için BİLGE de düzenleme hk.
38. 1.04.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2021 tarihli 62874490 sayılı yazısı (Belge/ İzin Süre Belirlenmesinde Kapasite Raporu)
Dahilde İşleme İzninin düzenlenebilmesi için firmanın geçerli bir kapasite raporunun olup olmadığının kontrol edilmesi, ancak izin süresinin kapasite raporunun geçerlilik süresine göre belirlenmemesi hk.
39. 1.04.2021 31441 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/10)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 GTİP i altında sınıflandırılan gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar ithalatında damping soruşturması açılmıştır.
40. 1.04.2021 31441 Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
1 sıra nolu Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinde yer alan Maliye Bakanlığı ibareleri Hazine ve Maliye Bakanlığı şeklinde değiştirilmiş; Bakanlık, Başkanlık, Elektronik tebligat, Elektronik tebligat adresi ve İdare tanımlarında ve bazı diğer maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
41. 1.04.2021 31441 Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/2015/68)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
AB/2015/68 sayılı Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmeliğin Araçlar, sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı başlıklı 17 nci maddesinde yapılan değişiklikle; 1/7/2021 (değişiklikten önce 1/4/2021) tarihinden itibaren tip onayı mevcut yeni imal edilen ve fren performansına dair fonksiyonel güvenlikle ilgili AB/2015/68 sayılı Yönetmeliğin hükümlerine ve AB/167/2013 Yönetmeliğinin şartlarına uymayan araçların piyasaya arzına izin verilmeyecek.
42. 1.04.2021 31441 Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
AB/2015/96 sayılı Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.
43. 1.04.2021 31441 Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/208)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
AB/2015/208 sayılı Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliğinin Araçlar, sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve (AB)2018/829 sayılı düzenlemeye uyum amacıyla yapılan değişikliklerin uyum süresi ile ilgili geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 1/4/2021 ibareleri 1/7/2021 şeklinde değiştirilmiştir.
44. 1.04.2021 31441 Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
AB/167/2013 sayılı Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
45. 1.04.2021 31441 Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
AB/1322/2014 sayılı Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelikte geçici madde 1 de yapılan değişiklikle;(AB)2018/830 sayılı düzenlemeye uyum amacıyla yapılan değişiklikler için uyum süresi 1/7/2021 tarihine uzatıldı.
46. 1.04.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 01/04/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 01/04/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
47. 7.11.2010 27752

İnternet Alan Adları Yönetmeliği
.tr uzantılı İnternet alan adları yönetimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hk.


Gümrük müşavirliği maaş-Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı-Gümrük Müşavirliği Hizmetleri-Gümrük Müşavirliği Kariyer. pozisyonlarıGümrük Müşavir YARDIMCILIĞI-Gümrük Müşavirliği-is ilanlarıgümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-Gebze Gümrük Müşavirliği-gumrukler-genel-mudurlugu--altunbasak-gumruk--guncel-mevzuat-gumruk-musavirligi

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları