DUYURULAR

01.04.2021 - 20.04.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

20.04.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 20/4/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 20/04/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

20.04.2021İngiltere menşeli tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat, başvuru ve kullanım esasları

3839 sayılı Karar kapsamında Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları.Devamı >>

20.04.2021İNGİLTERE STA sı kapsamında yapılan ithalatlarda, AB ye uygulanan ilave gümrük vergileri uygulanacaktır.

3351 sayılı İlave Gümrük Vergisi Kararına, Birleşik Krallık STA sı hükümlerine uygun şekilde menşe beyanı yapılmış eşya için Avrupa Birliğine uygulanan ilave gümrük vergilerinin uygulanacağına ilişkin maddeler eklendi; eklenen bu madde gereğince de, 01/01/2021 ile 20/04/2021 arasındaki Birleşik Krallık menşeli eşyanın ithalinde alınan teminatların iadesi için başvuru yapılabilecek.Devamı >>

20.04.2021İNGİLTERE STA sı kapsamında yapılan ithalatlarda, AB ye uygulanan gümrük vergileri/toplu konut fonu uygulanacaktır.

2021 yılı İthalat Rejim Kararına, Birleşik Krallık STA sı hükümlerine uygun şekilde menşe beyanı yapılmış eşya için Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi oranları/toplu konut fonu uygulanacağına ilişkin maddeler eklendi; eklenen bu madde gereğince de, 01/01/2021 ile 20/04/2021 arasındaki Birleşik Krallık menşeli eşyanın ithalinde alınan teminatların iadesi için başvuru yapılabilecek.Devamı >>

20.04.2021Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.

3577 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. Devamı >>

20.04.202120 Nisan 2021 Tarihli, 31460 Sayılı Resmi Gazete

20.04.2021 Tarihli, 31460 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.04.2021AB nin Yeni KDV Sistemi Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği’nin, işletmeden tüketiciye sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurduğu, değişikliğin amacının, sınır ötesi çevrimiçi satışlarda ortaya çıkan engelleri bertaraf etmek ve KDV'nin, tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak olduğunun belirtildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, AB içerisinde malların mesafeli satışı için uygulanan mevcut eşik değerlerin kaldırıldığı, yerine tüm AB çapında uygulanacak yeni eşik değerin 10.000 avro olarak belirlendiği, 10.000 avronun altındaki telekomünikasyon, yayın ve elektronik hizmetleri arzının ve AB içerisinde malların mesafeli satışının, vergi mükellefinin kayıtlı olduğu üye ülkelerde KDV’ye tabi olmaya devam edebileceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, yeni uygulama ile; 22 avroyu geçmeyen değerdeki ithal malları için uygulanan KDV istisnasının kaldırılacağı, AB’ye ithal edilen tüm malların KDV’ye tabi olacağı, daha önce değeri 22 avro üzerinde olan ürünler için yapıldığı gibi malların AB'ye ithalatı esnasında alıcı ödemesi uygulaması yerine AB'deki alıcılarca ithal edilen mallar için tedarikçilerin ve elektronik ara yüzlerin KDV'yi tahsili, beyanı ve vergi idarelerine ödemesi için yeni bir sistem kurulduğu; 150 Euro’yu geçmeyen değerdeki malların mesafeli satışı için KDV beyanı ve ödemesini basitleştirmek ve kolaylaştırmak için basitleştirici önlemler getirileceği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye ve bilgilendirme dokümanlarına Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinde https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en bağlantı adresinden ulaşılabileceği, AB’nin yeni KDV sistemi ile ilgili olarak ilave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde Komisyon'a iletilebileceği ifade edilmektedir.

Kaynak: itkib.org.tr Devamı >>

19.04.202119 Nisan 2021 Tarihli, 31459 Sayılı Resmi Gazete

19.04.2021 Tarihli, 31459 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.04.202118 Nisan 2021 Tarihli, 31458 Sayılı Resmi Gazete

18.04.2021 Tarihli, 31458 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

17.04.2021AB/2020/740 sayılı Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

yakıt tasarruflu, uzun ömürlü ve düşük gürültü düzeyli güvenli lastiklerin kullanımını sağlayarak sağlık ve çevrenin korunması, güvenliğin artırılması ve yol taşımacılığının ekonomik ve çevresel verimliliğini artırmak amacıyla, lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak verilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esaslar hk.Devamı >>

17.04.202117 Nisan 2021 Tarihli, 31457 Sayılı Resmi Gazete

17.04.2021 Tarihli, 31457 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

16.04.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

16.04.2021Kripto Varlıklar Ödemelerde Kullanılamayacak

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esaslar hk.Devamı >>

16.04.2021Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik

Gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.Devamı >>

16.04.2021ÇHC, Endonezya ve Hong Kong menşeli camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları ithalatında NGG soruşturması açıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti ve Hong Kong menşeli 7010.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları ürününe yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.Devamı >>

16.04.2021Çin menşeli demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçalarının ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7307.91.00.00.00 GTİP altında kayıtlı flanşlar, 7307.93.11.00.11 GTİP altında kayıtlı dirsekler, 7307.93.11.00.12 GTİP altında kayıtlı kavisler ve 7307.93.19.00.00 GTİP altında kayıtlı diğerleri ürününe yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.Devamı >>

16.04.202116 Nisan 2021 Tarihli, 31456 Sayılı Resmi Gazete

16.04.2021 Tarihli, 31456 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

15.04.2021Coronavirüs Tedbirleri Kapsamında 2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi Hk.

Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulan pandemi ile ilgili risk haritasında yüksek riskli bölgelerin yoğunluğu ile salgının yayılım hızının artması dikkate alınarak, 2013/37 Sayılı Genelge gereği ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresinin 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Kaynak: igmd.org.trDevamı >>

15.04.2021Türkiye ile Birleşik Krallık Arasındaki STA nın Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolü değiştirildi.

29 Aralık 2020 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol değiştirildi.Devamı >>

15.04.202101 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) Değişiklik Yapıldı (Yürürlük Tarihi: 15.05.2021)

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri ile ilgili 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Artık havayoluyla gelen eşya için de varış öncesi gümrükleme işlemi yapılabilecek; Varış öncesi gümrük işlemi yaptırmak için başvuracak firmaların en az üç yıldır faaliyette bulunması şartı getirildi; İzin sahibi tarafından izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi halinde iznin sona erdiği yılın Kasım ayı içerisinde gerekli belge ve bilgilerle birlikte süre uzatım başvurusunda bulunulması gerekecek; Havayolu taşımacılığında vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması varış bildiriminden sonra da gerçekleştirilebilecek; Ayrıca Tebliğe iznin hangi hallerde iptal edileceğine ilişkin hükümler eklendi (Yürürlük; 15 Mayıs 2021).Devamı >>


Gümrük müşavirliği maaş-Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı-Gümrük Müşavirliği Hizmetleri-Gümrük Müşavirliği Kariyer. pozisyonlarıGümrük Müşavir YARDIMCILIĞI-Gümrük Müşavirliği-is ilanlarıgümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-Gebze Gümrük Müşavirliği-gumrukler-genel-mudurlugu--altunbasak-gumruk--guncel-mevzuat-gumruk-musavirligi

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları