DUYURULAR

01.04.2021 - 30.04.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemler

28.04.2021Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ

2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik, başka ürünlere takılı olanların da dahil olduğu elektrik motorlarının ve değişken hız sürücülerinin piyasaya arz edilmesi ve hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekleri hk.Devamı >>

28.04.202128 Nisan 2021 Tarihli, 31468 Sayılı Resmi Gazete

28.04.2021 Tarihli, 31468 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

27.04.2021Yeni Koronavirüs Tedbirleri Hakkında (Tam Kapanma Tedbirleri)

Malumlarınız olduğu üzere 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde EK’te yer alan tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Genelge’nin 1.1. maddesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla EK’te belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı ifade edilmektedir.

Kaynak: itkib.org.tr Devamı >>

27.04.2021ÖTV Kanunu Eki III Sayılı Listesinin B Cetvelinde yer alan tütün mamullerinin ÖTV Hesaplaması hk.

ÖTV Kanunu eki III sayılı listesinin B cetvelinde yer alan tütün mamullerinin ÖTV hesaplamasında; BİLGE Sisteminde ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamının beyan edilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

27.04.202127 Nisan 2021 Tarihli, 31467 Sayılı Resmi Gazete

27.04.2021 Tarihli, 31467 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

26.04.2021Gümrük Yönetmeliği 205/4-Ç ile ilgili Tasarruflu yazı

2018/11799 sayılı ve 2018/11973 sayılı Karar kapsamında uygulanan ek mali yükümlülüklerin Ticaret Politikası Önlemi olmadığı ve A.TR nin sonradan ibrazı ile geri verme taleplerinde menşe belgesi aranmaması hk.Devamı >>

26.04.202126 Nisan 2021 Tarihli, 31466 Sayılı Resmi Gazete

26.04.2021 Tarihli, 31466 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

25.04.2021 2021/41 sayılı Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalar hk. Genelgede Değişiklik Yapıldı.

2021/41 sayılı Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Eşyalar hk. Genelgenin sonuna yeni bir paragraf eklenmiştir. (Söz konusu eşyanın sahibi veya kanuni temsilcisi veya kanuni mirasçısına tebligat yapılamaması durumunda, eşya sahibinin bilinen son adresinin antrepo işleticisi tarafından gümrük idaresine sorulmasını müteakiben gümrük idaresince bildirilecek adrese tebligat yapılması, bu adrese yapılacak tebligattan da 30 gün içinde sonuç alınamaması halinde, eşya Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca tasfiye edilecektir.)Devamı >>

25.04.2021Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmeliğin Ruhsat alacak firmalar başlıklı 5 inci maddesinde Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi almak için gerekli belgelerle ilgili düzenleme yapılmıştır.Devamı >>

25.04.2021Organik, mineral ve mikrobiyal gübre üretimi/ithalatında lisans belgesi müracaatında noter onaylı imza sirküleri kalktı.

Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle; tarımda kullanılan organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübre üretimi veya ithalatında gerekli lisans belgesi müracaatında firmayı temsile yetkili kişilere ait noter onaylı imza sirküleri istenmeyecek.Devamı >>

25.04.2021Doğal çiçek soğanlarının yaprak, gövde, çiçek, meyve, tohum vb. aksamlarının ihracatında imza sirküleri kaldırıldı.

Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Kooperatif, kooperatifler birliği veya firmanın, doğal çiçek soğanlarının diğer aksamlarını (yaprak, gövde, çiçek, meyve, tohum ve benzeri) ihraç edebilmeleri için gerekli şartlardan imza sirküleri kaldırıldı; ticaret sicil gazetesi, kuruluş belgesi ve üyelerini bildiren resmi evrak yeterli olacak.Devamı >>

25.04.2021Etil alkol üretim tesis taleplerinde ve etil alkol/metanol ithalatında firma belgelerinde yer alan imza sirküsü kalktı

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Etil alkol üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin taleplerine ilişkin dilekçelerde ve etil alkol veya metanol ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin firmalarına ilişkin belgelerde yetkili kişilere ait imza sirkülerinin bulunması şartı aranmayacak, bu kişilerden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi ile varsa bunların tadilleri istenecek.Devamı >>

25.04.2021Alkol, alkollü içki, metanol ithal etmek isteyen gerçek/tüzel kişilerin uygunluk belg. taleplerinde imza sirküsü kalktı

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Alkol ve metanol ithal etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin uygunluk belgesi taleplerinde, alkollü içki ithal etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin alkollü içki bildirimlerinde imza sirküsü şartı aranmayacak, ana sözleşmelerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması yeterli olacak.Devamı >>

25.04.202125 Nisan 2021 Tarihli, 31465 Sayılı Resmi Gazete

25.04.2021 Tarihli, 31465 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

24.04.2021Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; sistem işletmecisi, bir enterkonneksiyon hattının işletmeye alınması, bir enterkonneksiyon hattındaki kapasite kullanımının belirli bir nedenle son bulması ve işletmedeki bir enterkonneksiyon hattında herhangi bir nedenle oluşacak kapasite artışı hallerinde ortaya çıkacak kapasitelere ilişkin bilgileri gerekli izin ve onayları alarak ilan edecek; Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, sahip oldukları üretim tesislerinin işletmedeki toplam kurulu gücünü aşmayacak şekilde elektrik enerjisi ihracatı faaliyetini yürütebilecek; Yönetmelikte ayrıca, kapasite tahsisine ilişkin usul ve esaslar, kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilecekler konularında da değişikliklere yer verildi.Devamı >>

24.04.202124 Nisan 2021 Tarihli, 31464 Sayılı Resmi Gazete

24.04.2021 Tarihli, 31464 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

23.04.202123 Nisan 2021 Tarihli, 31463 Sayılı Resmi Gazete

23.04.2021 Tarihli, 31463 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

22.04.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

22.04.2021AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesinin Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmesinde Değişiklik

20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 4/12/2018 Tarihli ve 2/2018 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1/1/2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında KararDevamı >>

22.04.2021Gürcistan STA Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II Değişikliği

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Karar hk.Devamı >>


Gümrük müşavirliği maaş-Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı-Gümrük Müşavirliği Hizmetleri-Gümrük Müşavirliği Kariyer. pozisyonlarıGümrük Müşavir YARDIMCILIĞI-Gümrük Müşavirliği-is ilanlarıgümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-Gebze Gümrük Müşavirliği-gumrukler-genel-mudurlugu--altunbasak-gumruk--guncel-mevzuat-gumruk-musavirligi

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları