DUYURULAR

01.05.2021 - 04.05.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

04.05.2021GAİB - Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314) ile Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim oranlarının belirlendiği belirtilmiştir. Buna göre; tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si indirime tabi tutulacaktır.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;
a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı olma ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)

Kaynak: www.gaib.org.trDevamı >>

04.05.202104 Mayıs 2021 Tarihli, 31474 Sayılı Resmi Gazete

04.05.2021 Tarihli, 31474 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

03.05.2021Brexit-Telafi Edici Vergi Hk.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Gümrük Kanunu’nun 194 üncü maddesi uyarınca Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine göre dâhilde işleme rejimi altında elde edilen Türk menşeli eşyanın anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde, tercihli tarife uygulamasından yararlanmasının, bunların bünyelerine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi ve buna ilişkin belgelerin onaylanması koşuluna bağlı olması halinde, ithalata ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğmaktadır.

Mezkûr kanun hükmü uyarınca; serbest ticaret anlaşmasının (STA) ekini oluşturan menşe protokolünde “geri ödeme veya muafiyet yasağına” ilişkin hükümlere yer verilmesi halinde, Türk menşeli eşyanın karşı taraf ülkede tavizden yararlanabilmesi bu eşyanın bünyesindeki üçüncü ülke menşeli serbest dolaşımda olmayan girdiye tekabül eden ithalat vergilerinin ülkemizde tahsil edilmesi koşuluna bağlıdır.

Kaynak:www.itkib.org.tr Devamı >>

03.05.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

03.05.2021DÜNYA GAZETESİ- İhracat ve üretime tam kapanma tehdidi

Mümessil ofislerinin ve dış ticaret şirketlerinin sokağa çıkma yasağından muaf olmaması, muafiyet kapsamında olan sektörlerde faaliyet gösterenlerin ise NACE kodu nedeniyle sıkıntı yaşaması, üretim ve ihracatı tehdit eder duruma geldi.

Kaynak: www.dunya.comDevamı >>

03.05.2021İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Görev Belgesi" Konulu GENELGE

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Görev Belgesi" Konulu GENELGEDevamı >>

03.05.202103 Mayıs 2021 Tarihli, 31473 Sayılı Resmi Gazete

03.05.2021 Tarihli, 31473 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

01.05.2021Gümrük Müşavir Derneklerinin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne muhatap "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu yazıcı ve CEVABİ YAZI

Gümrük Müşavir Derneklerinin Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne muhatap "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu yazıcı ve CEVABİ YAZI

Kaynak: igmd.org.trDevamı >>

01.05.202101 Mayıs 2021 Tarihli, 31471 Sayılı Resmi Gazete

01.05.2021 Tarihli, 31471 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

30.04.2021Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)

Bu Tebliğin amacı; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 89 uncu maddelerinde, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirimDevamı >>

30.04.2021Ticaret Bakanlığının çeklerin ibrazı ve ödemelerine ilişkin Uygulama Tebliği

Ticaret Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeklerin ibrazı ve ödemelerinde yapılan yeni düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi; 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çekler, çek sahibinin hesabında para bulunması halinde ödenecek, para bulunmaması halinde ise 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmayacak, 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.Devamı >>

30.04.2021Ticaret Bakanlığının çeklerin ibrazı ve ödemelerine ilişkin Uygulama Tebliği

Ticaret Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çeklerin ibrazı ve ödemelerinde yapılan yeni düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi; 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çekler, çek sahibinin hesabında para bulunması halinde ödenecek, para bulunmaması halinde ise 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmayacak, 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.Devamı >>

30.04.2021Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar ...)Devamı >>

30.04.2021GİB- Kurumlar Vergisi Ödemeleri İçin 30 Nisan 2021 Cuma Günü Vergi Mükellefleri Borçlarını Ödeyebilmeleri Amacıyla Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Tutulacaktır.

Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır. Devamı >>

30.04.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

30.04.2021Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde yapılan değişiklikle; programın yönetim altyapısı, Bakanlığın yeniden organizasyonuna ilişkin yapılan değişiklik kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturuldu; bu çerçevede, tebliğin program yönetimine ilişkin hükümlerinde yeni yönetim organizasyonuyla uyumlu olacak şekilde düzenleme yapıldı; Ar-Ge yüklenicisi tanımında yer alan işletmeyi ibaresi Türkiye de yerleşik sermaye şirketini olarak değiştirildi; Tebliğe Ar-Ge süreci , Üretime yönelik yatırım süreci ve Yatırım projesi tanımları eklendi; Destek kapsamına alınan projeler için yatırım faaliyetleri ibaresi üretime yönelik yatırım faaliyetleri olarak değiştirildi; Yatırımcının üretime yönelik yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı kapsamı dışında değerlendirilecek, ayrıca, bu çerçevede yapılan değişikliklerin Genel Müdürlüğe bildirilerek proje dosyasına eklenmesi zorunludur; KOSGEB tarafından desteklenmesi kararlaştırılmış yatırım süreçleri açısından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki faaliyet-zaman planı ve gider kalemlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin revizyon talepleri doğrudan KOSGEB tarafından karara bağlanarak Genel Müdürlüğe bildirilecektir.Devamı >>

30.04.2021Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı (Petrol Piyasası Kanunu, LPG piyasası Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu...)

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmıştır (5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 7226 sayılı Torba Kanunu...)Devamı >>

30.04.2021Geceleme hizmetleri için KDV oranı 1-30 Haziran arasında da yüzde 1 olarak uygulanacak

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen geçici madde ile; Geceleme hizmetleri için KDV oranı 1-30 Haziran arasında da yüzde 1 olarak uygulanacak (Yürürlük; 1/6/2021)Devamı >>

30.04.202130 Nisan 2021 Tarihli, 31470 Sayılı Resmi Gazete

30.04.2021 Tarihli, 31470 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

29.04.2021T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu yazısı

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: igmd.org.trDevamı >>

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

Bireysel Gümrük Müşavirliği

Gümrükleme şirketleri

İzmir Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük Müşavirliği firmaları personel arayanlar

Gümrük Is İlanları