DUYURULAR

01.05.2021 -11.05.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

R.G. TarihiR.G. NoBaşlık/Özet1.11.05.202131481Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Ticaret Bakanlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ile birimlerinde görev yapmalarını sağlayarak hizmetin sürekliliğinin temin edilmesinin sağlanması hk.2.11.05.202131481Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır3.7.05.202131477Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3946)
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; Avrupa Topluluğuna Üye Ülkeler arasına Kuzey İrlanda eklenmiştir.4.7.05.2021 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.05.2021 tarihli 63815412 sayılı yazısı (GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı)
GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı hk yazı. (laboratuvar tahlili veya gümrük idaresinin tespiti sonucunda ortaya çıkan GTİP değişikliği durumlarında beyan edilen ilk GTİP e ilişkin vergiler ve mali yükümlülükler kapsamında menşe şahadetnamesi ibrazı gerekmezken tespit edilen yeni GTİP ile ilgili vergiler ve mali yükümlülükler için menşe şahadetnamesi ibrazının gerektiği hallerde yapılması gerekenler)5.6.05.202131476İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)
Çin ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13 ve 3926.90.97.90.18 gtiplerinde sınıflandırılan polietilenden ve polipropilenden dokuma brandaların ithalatında 2014/39 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir.6.6.05.2021 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 6/5/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 6/5/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.7.5.05.202131475Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10183 Sayılı Kararı
31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.8.5.05.2021 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 5/5/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 5/5/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
Bu Yönetmeliğin amacı; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Ticaret Bakanlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ile birimlerinde görev yapmalarını sağlayarak hizmetin sürekliliğinin temin edilmesinin sağlanması hk.Devamı >>

11.05.202111 Mayıs 2021 Tarihli, 31481 Sayılı Resmi Gazete

11.05.2021 Tarihli, 31481 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

10.05.202110 Mayıs 2021 Tarihli, 31480 Sayılı Resmi Gazete

10.05.2021 Tarihli, 31480 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

09.05.202109 Mayıs 2021 Tarihli, 31479 Sayılı Resmi Gazete

09.05.2021 Tarihli, 31479 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

08.05.2021Dernekler Ortak Duyurusu / Görev Belgesi Hakkında

Bilindiği üzere, T.C. İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesi ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı alınmıştır.

T.C. İçişleri Bakanlığının “Görev Belgesi” konulu genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlaması sırasında çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti için e­devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunması gerektiği, E-devlet üzerinden görev belgesi alamayanların manuel olarak “Çalışma Belgesi Görev Formu” geçerlilik süresi 7 mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Gümrük Müşavirliği ortakları ve çalışanları muafiye kapsamında değildi, Derneklerimizin çabalarıyla ve Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü Sayın Jale ARSLAN’ın destek ve katkılarıyla meslektaşlarımız izin alabilmesi için NACE kodumuz İçişleri Bakanlığı sisteminde muafiyet kapsamına dahil ettirilmiş ve Gümrük Müşavirliği ortakları ve çalışanlarının büyük çoğunluğunun e-devlet sistemi üzerinden Görev Belgesi aldığı bilinmektedir. Sayın Genel Müdürümüze desteklerinden ötürü camiamız adına teşekkür ediyor saygılar sunuyoruz.

İçişleri Bakanlığı internet sitesinde muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı duyurulmuştur.

Kaynak: mergumder.org.trDevamı >>

08.05.2021Yük Teslim Talimat Formu na İlişkin Güncel Bilgilendirme

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2021 tarihli, 63424348 sayılı ve Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Hk konulu yazısına istinaden, sektör tarafından yanlış uygulamalara mahal vermemek üzere UTİKAD üyelerine hitaben yayınlanan bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize sunar, uygun görülmesi halinde yazımız ve eklerinin üyelerinize duyurulmasını görüşlerinize sunarız.

Kaynak: mergumder.org.tr Devamı >>

08.05.2021AB Mevzuat Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki son değişikliklere ilişkin hususlar aşağıdaki gibi iletilmektedir:

Kaynak: akib.org.trDevamı >>

08.05.2021GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı hk yazı

GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı hk yazı. (laboratuvar tahlili veya gümrük idaresinin tespiti sonucunda ortaya çıkan GTİP değişikliği durumlarında beyan edilen ilk GTİP e ilişkin vergiler ve mali yükümlülükler kapsamında menşe şahadetnamesi ibrazı gerekmezken tespit edilen yeni GTİP ile ilgili vergiler ve mali yükümlülükler için menşe şahadetnamesi ibrazının gerektiği hallerde yapılması gerekenler)Devamı >>

08.05.2021Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık YILMAZ BATUR görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Mustafa TUZCU atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, ve 4 üncü maddeleri gereğince, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık YILMAZ BATUR görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Mustafa TUZCU atanmıştır.Devamı >>
 

Gümrük müşavirliği maaş-Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı-Gümrük Müşavirliği Hizmetleri-Gümrük Müşavirliği Kariyer. pozisyonlarıGümrük Müşavir YARDIMCILIĞI-Gümrük Müşavirliği-is ilanlarıgümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur-Gebze Gümrük Müşavirliği-gumrukler-genel-mudurlugu--altunbasak-gumruk--guncel-mevzuat-gumruk-musavirligi

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları