DUYURULAR

01.08.2021 - 25.08.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

01.08.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 25.08.2021 31579 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 83)
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı bölümünden, Muhasebat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri, Uzman İstihdamı ve Defterdar başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
2. 25.08.2021 31579 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4417)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dijital Ticaret Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının onaylanması hk.
3. 24.08.2021 31578 Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4412)
5503.20.00.00.00 pozisyonunda sınıflandırılan polyester elyaf ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır. (23/9/2021 - 22/9/2024)
4. 24.08.2021 31578 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)
5503.20.00.00.00 gtipli polyester elyaf ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması, ek mali yükümlülüğün Tebliğde yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesi, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir.
5. 23.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.08.2021 tarihli 66591994 sayılı yazısı (235/4-C Kapsamındaki Yapılandırma Talepleri Hk )
235/4-C Kapsamındaki Yapılandırma Talepleri Hk 
6. 21.08.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 21/8/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 21/8/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
7. 21.08.2021 31575 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hk.
8. 20.08.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 20/8/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 20/8/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
9. 20.08.2021 31574 “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/35)
2021/9 sayılı CE tebliğinde yapılan değişiklik ile Bulaşık Makinaları, Çamaşır/Kurutmalı Çamaşır Makinaları, Televizyonlar, Buzdolabı/Derin Dondurucular ECO-DESIGN ve ENERJİ ETİKETLEMESİ yönetmelikleri kapsamında da denetime tabi tutulacak (Yürürlük tarihi: 2010. 2021); 8504.40.84.90.00 ve 8504.40.88.90.00 GTİPlerde bulunan eşyanın motorlu kara taşıtlarında kullanılanları CE-TAREKS kapsamından çıkartıldı.
10. 20.08.2021 31574 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37)
KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV. KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR/E. ÖZEL ESASLAR başlıklı bölümüne, 15.3/6/2021 Tarihli ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu başlıklı bölüm eklenmiştir.
11. 20.08.2021 31574 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)
3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, oktametilsiklotetrasiloksan, epsilon-kaprolakton, doğal reçine,titanyum oksit, katalizör, nikel-metal hidrit akümülatörler, batarya, lityum iyon/iyonlu akümülatörler, led diyotlu baskılı devre kartları ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.
12. 20.08.2021 31574 Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4393)
4814.20, 4814.90.10 ve 4814.90.70.10.00 gtipleri altında sınıflandırılan duvar kağıdı ve bebzeri duvar kaplamalarının 5 ABD Doları/kg ve üzeri CIF birim kıymetle ithal edilenleri için ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere Tebliğde yer alan tabloda karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.
13. 20.08.2021 31574 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8)
4393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar) çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk.
14. 20.08.2021 31574 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2021/8)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1-M Sayılı Genelgesinin 1 inci maddesinde bildirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satım konusu yapılan dövizlere Güney Kore Wonu (KRW) eklenmiştir.
15. 20.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.08.2021 tarihli 66568475 sayılı yazısı (Lübnan Gümrükler Genel Müdürlüğü Kararı )
Lübnan Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Lübnan’dan çıkış yapan yabancı kamyonların depolarında azami bulunabilecek azami mazot miktarını belirleyen bir karar yayınlandığı ve yürürlüğe girdiği, buna göre izin verilen yakıt (mazot) miktarının çadırlı araçlar için 200 litre, termoking araçlar için 200+150 toplam 350 litre olduğu, söz konusu kararın ülkemiz nakliyecilerini de kapsamakta olduğu ve cezası bulunduğu, belirlenen limitlerden fazla yakıt bulunduran şoförlere kaçakçılık suçu isnat edileceği ve araca ve yakıta el konulacağı hk.
16. 19.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.08.2021 tarihli 66370582 sayılı yazısı (Hurda Metal İthalatı)
Tek Pencere Sistemi kapsamında ibraz edilen Metal Hurda İthalatçı Belgesinin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri esnasında bağlantınız yetkili gümrük müdürlüklerince kontrolünün yapılması hk
17. 19.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.08.2021 tarihli 66517307 sayılı yazısı (235/4-C Kapsamındaki Yapılandırma Talepleri Hk )
4458 sayılı Gümrük Kanununun 235/4-c maddesine göre düzenlenmiş bulunan ceza kararlarının idari para cezası olarak değerlendirilmesi ve 7326 sayılı Kanunda yer alan koşulları sağlaması kaydıyla yapılandırma hükümlerinden yararlandırılması hk.
18. 19.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.08.2021 tarihli 66460951 sayılı yazısı (Kontrgarantiye İstinaden Düzenlenen Teminat Mektupları)
Yurtdışı bankalardan gelen kontrgarantiye elektronik teminat mektuplarının metni mevzuata uygunsa kabulü hk.
19. 19.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.08.2021 tarihli 66492137 sayılı yazısı (1, 9 ve 25 Sayılı ÜGD Tebliğleri Kapsamında Sonradan Yapılan Tespitler Hakkında)
CE işareti uygunluğu gerektiği sonradan anlaşılan eşya için ilgili kurumlara yapılacak bildirimin şekli hk.
20. 17.08.2021 31571 Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, Geçmiş çalışma sürelerinin ve hizmet puanlarının intibakı başlıklı geçici madde 1 de değişiklik yapıldı.
21. 14.08.2021 31568 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4377)
01 Ekim 2019 tarihinde Ankarada imzalanan ve 7300 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması onaylanmıştır.
22. 13.08.2021 31567 Aerosol Kaplar Yönetmeliği (75/324/AT)
Aerosol kapların, temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri, piyasaya arz koşulları ve piyasa gözetimi ve denetimi esasları hk.
23. 13.08.2021 31567 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373)
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan otomobillerde yapılan ÖTV düzenlemesi ile; motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahları belirlendi.
24. 13.08.2021 31567 Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1230/2012)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
AB/1230/2012 sayılı Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin bazı madde ve eklerinde yapılan değişiklikler hk.
25. 13.08.2021 31567 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/08/2021 Tarihli ve 10367 Sayılı Kararı
Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların Diğer hükümler başlıklı maddesine ilave yapılmıştır.
26. 13.08.2021   Genelge No: 2021/20 (Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu'nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler)
Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanununun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler hk..
27. 12.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.08.2021 tarihli 66337807 sayılı yazısı (Antrepoda Kağıtsız Beyanname)
Kağıtsız antrepo beyannamelerde entegrasyonlar tamamlanana kadar antrepo beyannamesinin kağıt nüsha üzerine basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin mevcut uygulamaya devam edilmesi ile kağıt nüshaları üzerine düşülen şerhlerin veya kağıt nüshaya ilişkin yapılan başkaca işlemlerin takibi hk.
28. 11.08.2021   Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 11.08.2021 tarihli 66282347 sayılı yazısı (Radyasyon İzleme Sistemleri)
Metal hurdaların Radyasyon izleme sistemlerinden geçmeden gümrük bölgesine girişine izin verilmemesi hk.
29. 11.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.08.2021 tarihli 66225202 sayılı yazısı (İhraç Eşyası İçin Düzenlenen Transit Refakat Belgelerinde Tahsilata Yetkili Ülkenin Belirlenmesi)
İhraç Eşyası İçin Düzenlenen Transit Refakat Belgelerinde Tahsilata Yetkili Ülkenin Belirlenmesi HK.
30. 11.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.08.2021 tarihli 66180042 sayılı yazısı (%1 Kontaminasyon Oranı-3915.10.00.00.00 GTİP'li Polietilen Malzemeler)
Polietilen atık malzemede kontaminasyon oranında yüzde birden fazla yabancı madde ifadesi hk.
31. 11.08.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/8/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 11/8/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
32. 11.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.08.2021 tarihli 66269357 sayılı yazısı (Elleçleme)
Gümrük gözetimi altında tutulan geçici depolama yerinde bulunan ihracat eşyasının gözetim memuru gözetiminde etiketleme yapılmak üzere, elleçleme başvurularının gümrük idarelerince liman işletmesine talimat verilerek karşılanması hk.
33. 10.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.08.2021 tarihli 66241423 sayılı yazısı (2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli)
2022 yılı TGTC ne yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların gerekçeleriyle birlikte 31.10.2021 tarihine kadar Ticaret bakanlığına gönderilmesi hk.
34. 7.08.2021 31561 Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4360)
26 Kasım 2020 tarihinde imzalanan Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü onaylanmıştır.
35. 7.08.2021 31561 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4363)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmanın yanı sıra piyasa ekonomisi çerçevesinde iki ülke arasında, üçüncü ülkelere/ülkelerden ve toprakları üzerinden transit olarak gerçekleşen karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi hk.
36. 6.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.08.2021 tarihli 65774218 sayılı yazısı ( 4191 Sayılı Karar hk.)
Teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatların gümrük vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanmayacağı hk
37. 6.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.08.2021 tarihli 66165223 sayılı yazısı (2013/28 Sayılı Genelge Kapsamında Düzenlemeler)
Gemilere verilen ihrakiyeye yönelik olarak düzenlenen ihracat beyannamelerinde, İhracatçı Birliği Onay Kodunun istenmemesi için, beyannamenin kalem ekranında 77-Kumanya ve ihrakiye işlemleri-normal usul özellik kodunun seçilmesi gerektiği hk.
38. 6.08.2021 31560 İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/6)
96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinden (27-32 nci sıralar) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler, tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivenler çıkartılmıştır.
39. 6.08.2021 31560 Işık Kaynaklarının ve Ayrı Kontrol Donanımlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2020/AB) (SGM:2021/11)
2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak ışık kaynaklarının ve ayrı kontrol donanımlarının piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gerekliliklerinin belirlenmesi hk.
40. 6.08.2021 31560 Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12)
3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik ayrı kontrol donanımına sahip olan veya olmayan ışık kaynaklarının veya içeren ürün içerisinde yer alan ışık kaynaklarının etiketlenmesi ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik gerekliliklerinin belirlenmesi hk.
41. 6.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.08.2021 tarihli 66151822 sayılı yazısı (Tax -Free Faturaların Gümrük İşlemlerinde E-Arşiv Uygulaması Hk)
Yolcu beraberi eşya ihracatında KDV iade yöntemleri ile e-arşiv faturanın kontrol şekli hk.
42. 6.08.2021   Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 06.08.2021 tarihli ve 66110174 sayılı yazısı (Tıbbi cihazların ithalat denetimleri)
Tıbbi cihazların ithalat denetiminde ortak spesifikasyonların yürürlüğe girdiği tarihin göz önünde bulundurulacağı hk.
43. 5.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 66107138 sayılı yazısı (7326 Sayılı Kanun)
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasında, gümrük vergileri aslına bağlı ceza olup olmadığı hk.
44. 5.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 65752915 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı A.TR Dolaşım Belgesi ile Gelmeyen Eşyadan EMY Tahsili)
AB üzerinden A.TR eşliğinde gelmeyen eşya için 2018/11799 Karar kapsamı EMY tahsil edilmeyeceği (Yatırım Teşvikli olsun olmasın) hk.
45. 5.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 66119313 sayılı yazısı (Elektronik Teminat Mektupları)
Teminat mektubunun iadesi veya tazmini ile ilgili olarak gümrük idaresince yapılan işlemlere ilişkin bildirimlerin sistem aracılığıyla muhatap bankaya iletilmesi için işlemlerin yetkili amir tarafından kabul işlemi yapılarak sonlandırılması hk.
46. 5.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 66041248 sayılı yazısı (01.07.2021 Tarihli ve 65241409 Sayılı Yazınız)
İlave gümrük vergisine tabi ve Türkiyenin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olup A.TR Dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmek istenen eşyadan mezkur verginin tahsil edilmemesi için yükümlülerce tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ile eşyanın tercihli menşeinin tevsik edilmesi gerekmektedir.
47. 5.08.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 66069391 sayılı yazısı (Demiryoluyla Transit Geçen Veteriner ve Bitki Sağlık Kontrolüne Tabi Eşyalar Hk)
Tren ile Bulgaristan üzerinden sevk edilecek 01-24 fasıllarında yer alan eşyanın sevkine izin verilmesi halinde kabul edilmeyeceği ve Türkiye Cumhuriyetine iade edileceği hk.
48. 5.08.2021   Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 66121555 sayılı yazısı (Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik)
Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin göz önünde bulundurulması, uygulanması hk.
49. 4.08.2021   Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 04.08.2021 tarihli ve 66057778 sayılı yazısı (Fire ve Kullanım Oranları)
Fire ve Kullanım Oranları hk.
50. 3.08.2021 31557 Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II, Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır (1/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 3/8/2021 tarihinde yürürlüğe girer).
51. 3.08.2021 31557 Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği kapsamına alınmıştır (1/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 3/8/2021 tarihinde yürürlüğe girer).
52. 3.08.2021 31557 Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)
Tarım ve Orman Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesinin sağlanması hk.
53. 1.08.2021 31555

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Atık taşıma firma lisansı başvurusunda istenen belgelerde imza sirküleri aranmayacak.

 

 

 

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

 

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM-RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA ! Hesap Gününün Tek sahibi! Allahım . Bana VE AİLEME’ ALYAYA’ EKİNE   ÇOK AMA ÇOK,ÇOK’ BOL!!! helal rızık ver ALLAHIM! RIZKIN HAYIRLISINI NASİP ET Allahım ! Amin! 

RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram !!Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.Eğer yerde ise onu çıkar,Uzakta ise onu yaklaştır.  Yakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu Bereketlendir. ‘ALLAHIM ÂMİN’ Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!