DUYURULAR

01.09.2021 - 30.09.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Dış Ticaret Mevzuatı 20.09.2021 - 27.09.2021 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

25.09.2021

Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır (Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular, elektronik ortamda yapılacak; yapılacak bildirimler ve davet yazıları, EBYS veya KEP adresi üzerinden gönderilir).

Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğin, Harmanlama yükümlülüğü, Yükümlülük devri ile ilgili maddelerinde değişiklik yapılmıştır

24.09.2021

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinin transit rejimi ve antrepo rejimlerine ilişkin bazı maddelerinde İzinli gönderici yetkisi ile değişiklikler yapıldı.Tasarruflu Yazı ve Genelgeler
Yeni Eklenenler

23.09.2021

Genelge No: 2021/24 (YYS Elektronik Başvuru İşlemleri)

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin Yetkilendirilmiş Yükümlü Elektronik Başvuru İşlemleri Kılavuzuna göre yapılacağı; başvuru işlemlerini firmanın Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı doğrudan temsilcileri veya YYS e-başvuru profilinde yetkilendirilmiş temsilcilerinin gerçekleştirebileceği ve YKTS de YYS e-başvuru profilinde yetkilendirme işlemlerinin nasıl yapılacağı hk.

21.09.2021

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 21/9/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 21/9/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.09.2021 tarihli 67367880 sayılı yazısı (BTB-YKTS Entegrasyonu)

BTB Başvuru Sisteminde, vergi numaralarının YKTS sisteminden alınacak şekilde tekrar düzenlendiği, yükümlülerin BTB E-Başvuru sistemi üzerinden başvuru yaparken, hak sahibi bilgilerini ilgili alana yazdıktan sonrasında, hak sahibi ad, adres ve telefon numaralarının YKTS sistemi üzerinden otomatik olarak getirileceği hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.09.2021 tarihli 67443004 sayılı yazısı (SEBİS Mükellef Ön Beyan Yetkisi)

BİLGE Sistemi üzerinde, Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) için ayrı bir profil oluşturulmuş olup 11.10.2021 tarihinden itibaren SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinde yetki almayan kullanıcıların, SEBİS üzerinden giriş ve çıkış bildirimlerinde bulunmasına izin verilmeyecektir

 

 

 

01.09.2021 - 30.09.2021 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 29.09.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 29/9/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 29/9/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
2. 28.09.2021 31612 Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4509)
Kör, görme engelli veya başka bir nedenle basılı materyal okuma engelli kişilerin yayımlanmış eserlere erişiminin kolaylaştırılması amacıyla kabul edilen Marakeş Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin Karar
3. 27.09.2021 31611 Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
Tüketicinin yüksek seviyede korunmasını sağlamak üzere bitkisel ve hayvansal orijinli gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin uygulama usul ve esasları hk.
4. 25.09.2021 31609 Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır (Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular, elektronik ortamda yapılacak; yapılacak bildirimler ve davet yazıları, EBYS veya KEP adresi üzerinden gönderilir).
5. 25.09.2021 31609 Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğin, Harmanlama yükümlülüğü, Yükümlülük devri ile ilgili maddelerinde değişiklik yapılmıştır
6. 24.09.2021 31608 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinin transit rejimi ve antrepo rejimlerine ilişkin bazı maddelerinde İzinli gönderici yetkisi ile değişiklikler yapıldı.
7. 24.09.2021   Strateji Geliştirme Başkanlığının 29.06.2021 tarihli ve 65096198 sayılı yazısı (Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Gönderimi Hakkında)
KEP adresi ve DETSİS kodu olmayan birimlere elektronik gönderim yapılmaması ile ilişkin kılavuz
8. 24.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.09.2021 tarihli 67546594 sayılı yazısı (KATBİS Sisteminden Konulan Blokenin TCGB Sisteminde Gösterimi Hk)
Kesinleşmiş Gümrük Alacaklarının Takibi Bilgi Sistemi (KATBİS) programı üzerinde gümrük beyannamesine konulan blokenin hangi gümrük müdürlüğünce konulduğunun beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünce beyanname üzerinde görüntülenebilmesi hk.
9. 23.09.2021   Genelge No: 2021/24 (YYS Elektronik Başvuru İşlemleri)
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin Yetkilendirilmiş Yükümlü Elektronik Başvuru İşlemleri Kılavuzuna göre yapılacağı; başvuru işlemlerini firmanın Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı doğrudan temsilcileri veya YYS e-başvuru profilinde yetkilendirilmiş temsilcilerinin gerçekleştirebileceği ve YKTS de YYS e-başvuru profilinde yetkilendirme işlemlerinin nasıl yapılacağı hk.
10. 23.09.2021   Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 20.09.2021 tarihli ve 2736310 sayılı yazısı (Domates, Biber ve Kabak Tohumlarının İthalat Kontrolleri hk.)
Domates, Biber ve Kabak Tohumlarının İthalat Kontrolleri hk.
11. 23.09.2021   Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 23.09.2021 tarihli 67524939 sayılı yazısı (Altın Beyan Formu)
Varlık barışı kapsamında gerçekleştirilecek altın cinsi eşyaya ilişkin beyanların Altın Beyan Formu kullanılarak manuel gerçekleştirilmesi hk.
12. 21.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.09.2021 tarihli 67443004 sayılı yazısı (SEBİS Mükellef Ön Beyan Yetkisi)
BİLGE Sistemi üzerinde, Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) için ayrı bir profil oluşturulmuş olup 11.10.2021 tarihinden itibaren SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinde yetki almayan kullanıcıların, SEBİS üzerinden giriş ve çıkış bildirimlerinde bulunmasına izin verilmeyecektir
13. 21.09.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 21/9/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 21/9/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
14. 21.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.09.2021 tarihli 67367880 sayılı yazısı (BTB-YKTS Entegrasyonu)
BTB Başvuru Sisteminde, vergi numaralarının YKTS sisteminden alınacak şekilde tekrar düzenlendiği, yükümlülerin BTB E-Başvuru sistemi üzerinden başvuru yaparken, hak sahibi bilgilerini ilgili alana yazdıktan sonrasında, hak sahibi ad, adres ve telefon numaralarının YKTS sistemi üzerinden otomatik olarak getirileceği hk.
15. 21.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.09.2021 tarihli 67369938 sayılı yazısı (Toplu Teminat Eşitleme)
Herhangi bir beyannameye bağlı olmaması ve açık bir işlemin bulunmaması kaydıyla, toplu teminat dosya tutarlarındaki miktar eşitlemelerinin BİLGE Sisteminde ne şekilde giderileceği hk.
16. 21.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.09.2021 tarihli 67292514 sayılı yazısı (Pvc Yer Kaplamaları)
Pvc Yer Kaplamaları sınıflandırılması hk.
17. 20.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.09.2021 tarihli 67356018 sayılı yazısı (Özet Beyan Toplu Ek Süre)
BİLGE sistemi Özet Beyan modülünde, talep edilmesi halinde aynı özet beyan kapsamı alıcısı aynı olan taşıma senetlerine ek süre verme işlemlerinin daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen aynı alıcı vergi numarasına sahip tüm taşıma senetlerine aynı anda ek süre verilebilmesi
18. 20.09.2021   Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 20.09.2021 tarihli ve 67408103 sayılı yazısı (Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatları Altında Kalan Kıymet Araştırmaları Hk)
Petrokimyasal ürünler ithalatında; kıymet beyanlarının Ticaret Bakanlığı intranetinde yayımlanan Reuters Petrokimyasal Referans Fiyatlarında yer alan bilgilerdeki kıymetten düşük olması durumunda, yurtdışı giderlerin arttırılarak kıymet farkının kapatılması uygulamasına son verilmesi, aradaki fark kıymet için teminat alınması ve beyan edilen kıymetin doğruluğunun tespiti için kıymet araştırılmasına gidilmesi hk.
19. 18.09.2021 31602 Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğine eklenen geçici maddeyle (07.130), (07.134), (07.225), (07.226) ve (07.231) FL numaralı aroma verici maddelerin gıdalarda kullanımı, piyasaya arzı ve ithalatına kısıtlamalar getirildi.
20. 17.09.2021   Genelge No: 2021/23 (İşlenmiş Kıymetli Maden İhracatında Ayar Raporu)
İşlenmiş kıymetli madenlerin 1000 rejim kodlu kati ihracat işlemlerinde gümrük idarelerince ayar raporu aranması zorunluluğu bulunmadığı hk.
21. 16.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.09.2021 tarihli 67301328  sayılı yazısı (2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ek Ön Kayıt Başvuruları Hk)
2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ek Ön Kayıt Başvuruları Hk
22. 15.09.2021 31599 Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin, Tanımlar, Başvuru Mercii ve Yürütme maddelerinde değişiklik yapıldı.
23. 15.09.2021 31599 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin, Amaç, Dayanak, Beyaz/Siyah/Gri liste, Eşleştirilmiş beyaz liste, IMEI numarası beyaz/siyah/gri listede yer alan cihazlara ilişkin işlemler başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı ve Kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazlar başlıklı madde eklendi.
24. 15.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2021 tarihli 67284009 sayılı yazısı (2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ek Ön Kayıt Başvuruları Hk)
2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ek Ön Kayıt Başvuruları Hk
25. 14.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.09.2021 tarihli 67113156 sayılı yazısı (15481 Sayılı Karar/Geçici 3. Madde)
Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına 14.10.2020 tarihinden geriye dönük olarak 185 gün şartı aranmaksızın ve 11.03.2020 tarihi itibariyle ile geriye doğru bir yıllık süre içerisinde 185 gün şartı aranıp aranmayacağı hk.
26. 13.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.09.2021 tarihli 66899779 sayılı yazısı (ATA Karnesi İşlemleri/Çıkış Sayılan Haller)
ATA Karnesi eşyasının çıkışına ilişkin verilen belge üzerindeki gümrük mühürünün kontrol adresi hk.
27. 11.09.2021 31595 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)
4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları hk.
28. 11.09.2021 31595 Ekli Listede Yer Alan Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4501)
Karar eki listede bildirilen bazı maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması hk.
29. 11.09.2021 31595 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4503)
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı; Subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar ibaresi Subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaş şeklinde değiştirilerek uzman erbaşlara, zati demirbaş tabanca hakkı verildi; Silah Satın Alma Yetki Belgesi başlıklı EK-4, Silah İthal ve Menşei Belgesi başlıklı Ek-9, Armağan Silah ve Mermi Menşei Belgesi başlıklı Ek-11, İşletme İzin Belgesi başlıklı Ek-12 ve Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı başlıklı eklerinde değişiklik yapıldı.
30. 10.09.2021   Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 10.09.2021 tarihli ve 67136526 sayılı yazısı (Hurda Metal İthalatı)
Antrepolarda hurda metal ve atık ithalatında devir işleminin yapılmaması hk.
31. 10.09.2021   Personel Genel Müdürlüğünün 10.09.2021 tarihli 67135413 sayılı yazısı (Ticaret Bakanlığı Personel Kimlik Kartı, Emekli Personel Kimlik Kartı ve Giriş Kartı Yönergesi)
Ticaret Bakanlığı Personel Kimlik Kartı, Emekli Personel Kimlik Kartı ve Giriş Kartı Yönergesi hk.
32. 10.09.2021 31594 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42)
Malezya menşeli/çıkışlı 4011 tarifesinde sınıflandırılan ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler) ithalatında için damping soruşturması açılması ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar 2017/33 sayılı Tebliğ ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarında (CIF %60) teminat alınmasına karar verilmiştir.
33. 10.09.2021 31594 Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Başvuru esasları başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle; Tıbbi cihaz satış merkezi olarak yetkilendirilmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden başvuru sırasında imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi aranacaktır.
34. 10.09.2021 31594 Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmeliğin Başvuru esasları başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle; Uygunluk değerlendirme kuruluşunun test, kontrol ve kalibrasyon hizmetlerini yapmak üzere yetki belgesi almak için başvurusunda imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi aranacaktır; ayrıca 3 üncü maddesinde yer alan bu mevzuatın dayanağı olan mevzuatlar da değiştirilmiştir.
35. 10.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.09.2021 tarihli 67161288 sayılı yazısı (ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi)
ADR taşımalarındaki belgeler ile ambalajları için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen e-imzalı belgelerin kontrol adresi
36. 10.09.2021   Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.06.2021 tarihli ve 1635181 sayılı yazısı (AB’ye Fındık İhracatımız)
Avrupa Birliği (AB) ne ihracat aşamasında fındık ve ürünleri için Model Sertifika düzenlenmesi ve aflatoksin analizi yapılması zorunluluğunun kaldırılması hk.
37. 9.09.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 9/9/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 9/9/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
38. 9.09.2021   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 09.09.2021 tarihli ve 67100773 sayılı yazısı (Elektronik Menşe Şahadetnamesi -Lübnan )
Lübnan tarafından düzenlenen elektronik menşe kontrol adresleri ile elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ait güncel liste hk.
39. 9.09.2021   Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 09.09.2021 tarihli 67116270 sayılı yazısı (İşbirliği Protokolleri Kapsamındaki Denetimlere 01/07/2021 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süreyle Devam Edilmesi Hk)
İşbirliği Protokolleri kapsamındaki petrol ve LPG piyasasında yapılacak denetimlere 01.07.2021 tarihinden itibaren bir yıl süreyle devam edilmesi hk.
40. 9.09.2021   Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 09.09.2021 tarihli 67112142 sayılı yazısı (Saha Denetimleri Hakkında)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu işbirliği protokolleri uyarınca, yapılan saha denetimlerinde, akaryakıt satışlarında fiyat panosu ile pompa satış fiyatının karşılaştırılması ve herhangi bir aykırılığın tespiti halinde Saha Denetim Sistemine kaydı hk.
41. 9.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.09.2021 tarihli 67079967 sayılı yazısı (Nizip Gümrük Müdürlüğünün Kurulması)
Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Nizip Gümrük Müdürlüğü kurulmuş olup henüz faaliyete geçmemesi hk.
42. 9.09.2021   Strateji Geliştirme Başkanlığının 09.09.2021 tarihli ve 67095756 sayılı yazısı (Sözleşmeli Büro Personeli)
Ataması 2021-6 döneminde yapılan sözleşmeli personele ödenecek ücret tutarı ile yapılacak işlemler hk.
43. 9.09.2021   Strateji Geliştirme Başkanlığının 09.09.2021 tarihli ve 67077483 sayılı yazısı (Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM))
Engelli ve Yaşlı Genel Müdürlünce erişebilirlik değerlendirme modülünün (ERDEM) kullanıma açıldığı hk.
44. 8.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.09.2021 tarihli 67047990 sayılı yazısı (Diplomatik Araçların İhraç, Devir, Satış ve Gümrüğe Terk İşlemleri)
Yabancı misyon ve mensuplarına ait araçların ithal, satış, devir, ihraç veya gümrüğe terk işlemlerinde, yapılan işleme ilişkin Dışişleri Bakanlığına gerekli bildirimin yapılması hk.
45. 8.09.2021 31592 Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kozmetik Yönetmeliğinin bazı eklerinde değişiklik yapılmıştır (EK II - Kozmetik Ürünlerde Yasaklı Maddeler Listesi, EK III - Aşağıdaki Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi, EK IV - Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Boyar Maddelerin Listesi, EK V - Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyucuların Listesi, EK VI - Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen UV Filtrelerin Listesi).
46. 8.09.2021 31592 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4480)
3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan Nohut (0713.20.00.00.19), Yeşil mercimek (0713.40.00.00.12), Kırmızı mercimek (0713.40.00.00.13), Diğerleri (0713.40.00.00.19), Diğerleri (1001.19.00.00.00), Adi buğday (1001.99.00.00.11), Mahlut (1001.99.00.00.12), Kaplıca (kızıl) buğday (1001.99.00.00.13), Çavdar (1002.90.00.00.00), Beyaz arpa (1003.90.00.00.11), Maltlık arpa (1003.90.00.00.12), Diğerleri (1003.90.00.00.19), Yulaf (1004.90.00.00.00), Mısır (1005.90.00.00.19), Sorgum tohumunda (1209.29.80.00.16), 31/12/2021 tarihine kadar kadar Gümrük Vergisi sıfırlandı.
47. 8.09.2021 31592 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4481)
3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 0901.11.00.00.00 ve 0901.12.00.00.00 GTİPli kavrulmamış kahvenin gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı; AB , EFTA, Faroe Adaları, İngiltere ve EAGÜ için yüzde 11 den yüzde 6 ya, D-8 ülkeleri için yüzde 10 dan yüzde 8 e, Kosova ve DÜ (Diğer Ülkeler) için yüzde 13 ten yüzde 8 e indirildi.
48. 8.09.2021 31592 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)
Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf) ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen askıya alınması hk.
49. 8.09.2021 31592 Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4482)
İzmir ili Bergama ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Karar eki kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edilmiş ve Batı Anadolu Serbest Bölgesini kurup işletmek üzere, BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ yetkili kılınmıştır.
50. 7.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.09.2021 tarihli 66997897 sayılı yazısı (Gümrük Müşavirleri Derneklerine Üyelik Hk)
Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı olarak faaliyet sürdürmek isteyen kişilerin çalışma bölgelerinde bulunan gümrük müşavirleri derneğine üye olmaları gerekmektedir.
51. 7.09.2021   14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 7/9/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 7/9/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.
52. 7.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.09.2021 tarihli 66999545 sayılı yazısı (CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesi)
CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesinin, demiryolu ile yapılan taşımalarda taşıma belgesi olarak kullanılabilmesi hk.
53. 7.09.2021   Strateji Geliştirme Başkanlığının 07.09.2021 tarihli ve 66996711 sayılı yazısı (Personelin Gereği Klasöründe Bekleyen Yazılar)
Elektronik Belge Yönetim Sisteminde personelin daha önce görev yaptığı yerde kalan belgeler için belge transferi talebinde bulunulmaması hk.
54. 6.09.2021   Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 06.09.2021 tarihli ve 66981578 sayılı yazısı (Pamuk GTİP Kodları)
Pamuk ihracatında GTİP kodunun Ticaret Denetmenleri tarafından etkin bir şekilde kontrol edilmesi hk.
55. 6.09.2021   Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 06.09.2021 tarihli ve 66860226 sayılı yazısı (Emekli İkramiyesi (Yaş Haddi))
Yaş haddi emekliliği yargı kararıyla iptal edilerek göreve dönenlere ödenen ikramiye ile ilgili yapılacak işlemler hk.
56. 6.09.2021   Genelge No: 2021/22 (Deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimleri)
Dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımdaki eşyadan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesi çerçevesinde (ihracat hükmünde) yapılan kumanya, yakıt, yağlayıcı madde ile işletme ve donatım eşyası teslimlerinde usul ve esaslar hk.
57. 4.09.2021 31588 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43)
Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr ı geçen dokunmamış mensucat ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr ı geçen deri taklitleri tanımlı koagüle suni deri ithalatı için damping soruşturması açılması ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar 2021/18 sayılı Tebliğ ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarında (1,9 ABD Doları/Kg) teminat alınmasına karar verilmiştir.
58. 4.09.2021 31588 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/7)
2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Klinker (2523.10.00.00.00), Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00), Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11) ve Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00) eklenmiştir.
59. 4.09.2021 31588 Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Yönetmeliğin yürürlük tarihi 3 yıl daha ertelendi.
60. 4.09.2021 31588 Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe İşlem görmüş tütün tanımı eklenmiş; Üretim ve faaliyet izni başlıklı 7 nci, Firmaların tütün, sigara kağıdı ve filtre temini başlıklı 10 uncu, İşlem görmüş tütün ve tütün mamulleri ihracatı başlıklı 14 üncü maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
61. 2.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.09.2021 tarihli 6689519 sayılı yazısı (Sanayide Üretim Amacıyla Kullanılan Pudra Halinde Gümüş İthalatı)
Pudra halindeki gümüş ithalinde sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu ile TPS-Bİ 0895 üyelik yazısı ibrazı hk.
62. 2.09.2021   Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 02.09.2021 tarihli ve 66847763 sayılı yazısı (Sınırlı Ayni Haklar İle Kişisel Haklar ve Tahsis Formu)
Ticaret Bakanlığı taşınmaz icmal cetvellerinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar; Sınırlı Ayni Haklar İle Kişisel Haklar ve Tahsis Formunun doldurulması hk.
63. 2.09.2021 31586 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.(Tanımlar, Genel esaslar, Yetkili alıcının sorumlulukları, Yenileme merkezinin sorumlulukları başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı ve Bilgilendirme yükümlülüğü başlıklı yeni bir madde eklendi)
64. 2.09.2021   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.09.2021 tarihli 66877253 sayılı yazısı (Fazla Mesai Sistemi (Borcunu Ödemeyen Firmalar))
Bilge sisteminde kayıtlı bulunan fazla mesai borçlarının en geç 30.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmekte olup ödeme yapmayan BİLGE kullanıcı kodu sahibi yükümlülerin söz konusu kullanıcı kodlarına bloke konulacaktır.
65. 20.03.2021 31429

Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7299
27 Haziran 2013 tarihinde Marakeşte imzalanan Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.

 

 

GEBZE VE KOCAELİ'NİN TEK YASAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK FİRMASI -

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü-

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük haber

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Malları

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Ercan gümrük müşavirliği kocaeli

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük işlemleri yapan firmalar

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Kocaeli Gümrük müşavirlikleri

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

 

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği Gebze- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği -Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Gümrük Müşavirliği

Gümrük firmaları ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş-e-ihale gümrük araba ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük malları SATIŞ ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

ALTUNBAŞAK Gümrük Nedir ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

Gümrük Satış ALTUNBAŞAK

Gümrük Malları Satış İlanları ALTUNBAŞAK

Gümrükler Genel Müdürlüğü ALTUNBAŞAK

e-ihale indir ALTUNBAŞAK

Gümrük ÇIKIŞLI araba ALTUNBAŞAKAltunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği firmaları ALTUNBAŞAK

ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük firmaları İstanbul ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği DerneğiGümrük Müşavirliği Hizmetleri

ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrükleme şirketleri gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Sınavı ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği ekşi ALTUNBAŞAK

Saygılarımla / Best Regards

 Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor

  

 

gümrük müşavirliği 

Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-

Gümrük Müşavirliği-

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmalar