DUYURULAR

2021 Yılı İthalat Tebliğleri 31.12.2019 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Tebliğler
  –– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/1) 0
  –– Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/2) 0
  –– Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/3) 0
  –– Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/4) 0
  –– Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/5) 0
  –– Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/6) 0
  –– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/7) 0
  –– Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/8) 0
  –– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9) 0
  –– Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/10) 0
  –– Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/11) 0
  –– Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/12) 0
  –– İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/13) 0
  –– Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/14) 0
  –– Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2021/15) 0
  –– Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/16) 0
  –– Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/17) 0
  –– Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/18) 0
  –– Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/19) 0
  –– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2021/20) 0
 
 
 
2021 Yılı İthalat Tebliğleri 31.12.2020 tarih ve 31351 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.
- Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/1)
- Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/2)
- Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/3)
- Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/4)
- Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/5)
- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/6)
- Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/7)
- Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/8)
- Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)
- Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/10)
- Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/11)
- Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/12)
- İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/13)
- Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/14)
- Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2021/15)
- Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/16)
- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/17)
- Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/18)
- Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/19)
- Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2021/20)Devamı >>