DUYURULAR

2021 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri 31.12.2020 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. (CE, TSE, Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolü, Atık İthalatı Denetimi, Katı Yakıt İthalatı Denetimi, Metal Hurda İthalatı Denetimi, Sağlık Bakanlığı Denetimi, Araç parçaları İthalat Denetimi, .... ve Diğerleri)

2021 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri 31.12.2020 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

2021 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri 31.12.2020 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. (CE, TSE, Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolü, Atık İthalatı Denetimi, Katı Yakıt İthalatı Denetimi, Metal Hurda İthalatı Denetimi, Sağlık Bakanlığı Denetimi, Araç parçaları İthalat Denetimi, .... ve Diğerleri)Devamı >>
Tebliğler
  –– İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1) 0
  –– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3) 0
  –– Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4) 0
  –– Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/5) 0
  –– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/6) 0
  –– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/7) 0
  –– Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/8) 0
  –– “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) 0
  –– Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/10) 0
  –– Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11) 0
  –– Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/12) 0
  –– 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/13) 0
  –– Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/14) 0
  –– Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/15) 0
  –– Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/16) 0
  –– Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/20) 0
  –– Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/21) 0
  –– İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/22) 0
  –– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23) 0
  –– Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/25) 0