DUYURULAR

01.12.2022 - 14.12.2022 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.12.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 14.12.2022 32043 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/3)
9021.29.00.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Protez dişlerde kullanılan bağlantı parçalarının ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulanacaktır. (Yürürlük; 13.01.2023)
2. 14.12.2022 32043 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6546)
2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan değişiklikle; Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri %36,77 arttırıldı, barem değerleri Avro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 37,10 TL ve diğer ürünlerde 19,39 TL olmuştur.
3. 14.12.2022 32043 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
4. 13.12.2022 32042 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6539)
İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 10. FASIL başlıklı tabloya eklenen dipnotla 1006 tarife pozisyonunda sınıflandırılan pirincin gümrük vergisi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) sıfırlandı.
5. 13.12.2022 32042 Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği (No: 2022/21)
İnsan tüketimine yönelik yenilebilir kazein ve kazeinatların, tekniğine uygun, hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması, piyasaya arzı için ürün özelliklerinin belirlemesi hk.
6. 13.12.2022 32042 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, Kayıtlı elektronik posta hesabı başvurusunda, kullanıma açılmasında ve kullanıma kapatılmasında Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
7. 12.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.12.2022 tarihli 80857945 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği Menşe Şahadetnamesi İbrazı)
Serbest dolaşıma girişte menşe şahadetnamesinin sonradan ibrazının, bahse konu eşyaya ilişkin vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması şeklinde Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesi hükümleri gereğince yapılabileceği hk.
8. 12.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.12.2022 tarihli 80840631 sayılı yazısı (İhracat Beyannamelerinin Kapatılması)
31 Aralık 2022 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için, Gümrük Müdürlüklerinde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi HK.
9. 12.12.2022   İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 12.12.2022 tarihli 80854401 sayılı yazısı (İhracat Beyannamelerinin Kapatılması)
31 Aralık 2022 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için, Gümrük Müdürlüklerinde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi hk..
10. 10.12.2022 32039 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34, 4412.39 tarifeleri altında sınıflandırılan Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhaların ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarı 900 ABD Doları/m3 olarak değiştirildi, başvuru formuna eklenecek diğer formlar ve belgelerden İmza sirkülerinin fotokopisi çıkarıldı, ticaret sicil tasdiknamesi eklendi.
11. 10.12.2022 32039 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/36)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2022/36 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin Karar ve işlemler başlıklı 8 inci maddesinde yer alan ve şehven yazıldığı düşünülen ÇHC ibaresi Rusya şeklinde değiştirilmiştir.
12. 10.12.2022 32039 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7423
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.
13. 9.12.2022   İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünün 09.12.2022 tarih ve 8065476 sayılı yazısı (Veteriner Kontrollerine Tabi Ürünlerin Ülkeye Girişine İlişkin Uygulama Talimatı)
İnsan tüketimi amaçlı olmayan rendering yağı (eritilmiş yağ) ithalatında kullanılacak olan veteriner sağlık sertifikası modellerinin Tarım ve Orman Bakanlığı internet sayfasında yayımlandığı, söz konusu veteriner sağlık sertifikalarının kullanım amaçları hk.
14. 7.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.12.2022 tarihli 80669108 sayılı yazısı (Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün Kurulması)
Marmaraereğilisi Gümrük Müdürlüğünün kurulduğu ancak faaliyete geçmediği hk.
15. 7.12.2022 32036 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yapılan düzenleme ile; şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak.
16. 6.12.2022   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 06.12.2022 tarihli 80683889 sayılı yazısı (Dahilde İşleme Rejimi)
2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hk. (01.01.2023 tarihinden itibaren düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde; pamuk ipliği (GTİP: 5204, 5205, 5206, 5207), suni sentetik devamsız liflerden iplikler (GTİP: 5508, 5509, 5510, 5511), örme kumaş (Fasıl No:60) ve dokuma kumaş (GTİP: 5007, 5111, 5112, 5113, 5208, 5209, 5210, 5211, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516) ürün gruplarının eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi ile 01.01.2023 tarihinden sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine bahse konu ürün gruplarının eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesi hususu)
17. 6.12.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 06.12.2022 tarihli 80635037 sayılı yazısı (Türkiye - Kore STA / Sonradan Kontrol İşlemleri)
50 aydan eski menşe beyanlarının, 2019/06 sayılı İç Genelge hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Güney Kore Gümrük İdaresine sonradan kontrol talebiyle gönderilmesi halinde; Güney Kore Gümrük İdaresinin yanıt verme yükümlülüğünün bulunmadığı hk.
18. 6.12.2022   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 06.12.2022 tarihli 80669926 sayılı yazısı (KKTC ne İhracatta TL Zorunluluğu)
TCMB İhracat Genelgesinin Türk Lirası İhracat başlıklı 9 uncu maddesinde yapılan düzenlemeyle 05.12.2022 tarihinden itibaren K.K.T.C. ne yapılan ihracatta, ihracata ilişkin bedelin TL ile tahsilinin zorunlu kılınmasının; TL nin kullanımının geliştirilmesi politikası ile uyumlu bulunduğu, ekonomik sonuçlar itibarıyla önemli olduğu, KKTC ile ihracatın artmasına neden olacağı, KKTC içinde TL nin kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı olacağı yönünde değerlendirilmeler yapılmıştır.
19. 3.12.2022 32032 Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 7)
2 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) nde yapılan değişiklikle; Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında bir Faydalanan Ülkede yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işleme tabi tutulan Türkiye ve İsviçre menşeli ürünler, söz konusu Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilecek; Türkiye ile AB arasındaki ticarette, 501 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Kararın 6 ncı maddesinde yer alan müfrez menşe beyanları uygulanmayacak; Türkiye ile İsviçre arasındaki ticarette müfrez menşe beyanları kullanılabilecek.
20. 3.12.2022 32032 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2023 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)
Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin 2023 yılı listesi
21. 3.12.2022 32032 Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) ile İlgili 2022/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) nde tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca hangi esaslara göre işlem yapılacağı hakkında Genelge.
22. 2.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.12.2022 tarihli 80550567 sayılı yazısı (Müzekkerelerin Sistemden Takibi)
Gümrük işlemleri sırasında idarece verilen müzekkerelerin sistemden görülebilmesinin uygun olmadığı hk.
23. 2.12.2022   Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 26.08.2020 tarihli 937148 sayılı yazısı (Pregabalin İçeren İlaçlar İçin Yapılan Düzenleme Hk)
Firmaların halihazırda pregabalin içeren ilaçlar için edindikleri ve geçerlilik süresi 6 ay olan miktar düşümlü uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva etmediğine dair gümrükleri bilgilendirme yazılarının 13.05.2023 tarihine kadar geçerli olduğu, 14.11.2022 tarihinden itibaren ise pregabalin içeren ilaçlar için söz konusu bilgilendirme yazısı düzenlenmeyeceği, söz konusu ilaçların ihracatında yalnızca firmaların ihracat permisi başvurularının değerlendirmeye alınacağı hk.
24. 1.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.12.2022 tarihli 80513696 sayılı yazısı (KKDF ve TBF İşlemleri)
KKDF ve TBF İşlemleri hk.
25. 1.12.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.12.2022 tarihli 80498465 sayılı yazısı (Pregabalin İçeren İlaçlar İçin Yapılan Düzenleme)
Pregabalin içeren ilaçların ihracatında sadece firmaların ihracat permisinde değerlendirileceği
26. 1.12.2022   İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 01.12.2022 tarihli 80514078 sayılı yazısı (Müşavirlere Kesilen Cezalar Hk)
Dava konusu İhracat İşlemlerinde, Gümrük Kanunu 181/2 maddesine istinaden beraat eden gümrük müşavirlerine Gümrük Kanunu Geçici 6. maddesine göre disiplin cezası verilmesi hk.