DUYURULAR

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri hk. GGM Genelgesi A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2021 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri 2019/47 sayılı Genelge çerçevesinde uygulanmaya devam edecektir.Devamı >>

 
 
 
 
 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-010.06.01
Konu : A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe
            İspat Belgelerinin Satış ve Onay
            Bedelleri

30.12.2020 / 59991208
GENELGE
(2020/27)

İlgi: 31.12.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Genelge.

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2021 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde uygulanmaya devam edecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

 
 
 
Genelge No: 2019/47 (ATR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri)
İlgili olarak bakınız:
  • Genelge No: 2020/27 (2021 yılındada da aşağıdaki satış ve onay bedelleri uygulanacaktır. )

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-010.06.01
Konu : A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe
           İspat Belgelerinin Satış ve Onay
           Bedelleri

31.12.2019/50895230
GENELGE
(2019/47)

İlgi: 17.12.2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Genelge.

Bilindiği üzere, 148 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 149 Seri Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) çerçevesinde A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin bir sonraki yılda uygulanacak satış ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Bakanlığımız tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2020 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri aşağıda yer almaktadır.

  A.TR Dolaşım Belgesi Menşe İspat
Belgeleri
  Onaylanmış İhracatçı
Yetkisine Sahip Firmalara

 

Diğer Firmalara ve
Gümrük Müşavirlerine

 

 
Satış Bedeli (TL)

 

2,50 2,50 2,50
Onay Bedeli (TL)

 

- 3,50 3,50

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı