DUYURULAR

Ayniyat Tespiti-Korona Virüs Kapsamı İşlemler

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.03.2022 tarihli 72028970 sayılı yazısı (Ayniyat Tespiti-Korona Virüs Kapsamı İşlemler)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-72093537-134.99-

Konu :Ayniyat Tespiti-Korona Virüs Kapsamı İşlemler

 

 

03.03.2022 / 72028970

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi :16.04.2020 tarihli, 53902395 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla dünyada ve ülkemizde yaşanan "Korona Virüs" salgını nedeniyle, gümrük idarelerinde temasın azaltılması ve gümrük işlemlerinin bu yeni durum kapsamında gerçekleştirilmesine dönük önlemlerin alınması gerekliliği kapsamında geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracatta, gümrük idarelerinde yapılacak ayniyat tespit işlemlerinde temasın azaltılmasına yönelik eşyanın tamamının fiziki kontrolü gerektiren zorunlu durumlar dışında sadece ayniyat tespiti için kırmızı hatta yönlendirilmemesi, bu çerçevede, ayniyat tespit işlemlerinin fatura bilgileri, fotoğraf, seri no vb. belge/bilgiler dikkate alınarak gerçekleştirilmesi, yapılan işlemlere ilişkin BİLGE sisteminde beyanname üzerinde gerekli meşruhatın düşülmesi talimatlandırılmıştı.

Konuya ilişkin olarak Bakanlığımızca yapılan yeniden değerlendirme sonucunda; yükümlülere yönelik pandemi nedeniyle alınan bir tedbir olmaması nedeniyle ilgi yazımız yürürlükten kaldırılmış olup işlemler mevzuat dahilinde yerine getirilecektir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri