DUYURULAR

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)

Son Güncelleme 05.10.2020
Bağlayıcı Tarife Bilgileri Sorgulama EkranıYeni Eklenenler
 

RESIM Açıklama Gerekçe G.T.İ.P. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi

TR350000200056.jpg
AS6590 EKSENEL RULMAN DİSKİ - ÜRÜN İĞNE TANELİ EKSENEL RULMANLARIN YATAKLANMASINI SAĞLAYAN ALT VE ÜST DİSKLERİ (HALKALARI) DİR.DIN 5405-3/ISO 303 E GÖRE SINIFLANDIRILAN ÜRÜNLERDİR ''Eksenel Rulman Diski'' ticari tanımlı AS6590 HTH fatura kodlu Axıal Bearıng Rıng cinsi (65x90x1) mm ölçülerinde olan eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8482 pozisyonu açıklama notlarına istinaden 8482.99.00.00.19 02.10.2020 -----

TR350000200057.jpg
VİDALI MİL (SCREW SHAFT) ve SCR3205FC7 - 0,5 MT HTH Modül ismi verilen parçaların imalatı başta olmak üzere CNC ve değişik bir çok torna tezgahı ile otomasyon sistemlerinde kullanılan üzerine bağlanan kaideyi bir yerden başka bir yere aktarılması görevini yapan millerdir. " Vidalı Mil " ticari tanımlı SCR3205 FC7-0,5 mt HTH fatura kodlu Screw Shaft cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8483 pozisyonu açıklama notları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2020 tarihli 53096256 sayılı yazısına istinaden 8483.90.81.90.19 02.10.2020 -----

TR350000200054.jpg
BUHAR PÜSKÜRTME CİHAZI \'\' Buharlı Püskürtme Cihazı" ticari olarak isimlendirilen YC-01 Model kodlu Steam-Fog Machine cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.24 tarife alt pozisyonu notlar,2012/19 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi ve 2017/11114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Sınıflandırma Görüşüne istinaden 8424.30.90.00.00 02.10.2020 -----

TR350000200055.jpg
BUHAR PÜSKÜRTME CİHAZI \'\' Buharlı Püskürtme Cihazı" ticari olarak isimlendirilen YC-07 model kodlu Steam Atomizer Machine cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.24 tarife alt pozisyonu notları,2012/19 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi ve 2017/11114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Sınıflandırma Görüşüne istinaden 8424.30.90.00.00 02.10.2020 -----Yürürlükten Kaldırılanlar
 

RESIM Açıklama Gerekçe G.T.İ.P. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Kaldırılma Sebebi

TR160000140007.jpg
BS0043 kodlu Otomotiv Motor Tapası ticari tanımlı kauçuk ve metalin birleşiminden oluşmuş eşyadır. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve VII. Bölüm ve 40.Fasıl ve 4016 Pozisyon Notları 4016.99.91.90.19 02.10.2014 01.10.2020 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)