DUYURULAR

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB) Son Güncelleme 29.01.2021 Bağlayıcı Tarife Bilgileri Sorgulama Ekranı Yeni Eklenenler

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Değişiklikleri (BTB)

Son Güncelleme 29.01.2021
Bağlayıcı Tarife Bilgileri Sorgulama EkranıYeni Eklenenler
 

RESIM Açıklama Gerekçe G.T.İ.P. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi

TR160000210004.jpg
Plastik hidrolik deposu (rezervuar) ticari tanımlı eşya olduğu, fren merkez silindirinin üst kısmına fren poliproplenden mamul hidrolik yağı depo kutusu yerleştirilmiştir. Fren merkez silindiri ihtiyaç duyduğu fren hidroliğini buradan alır. Fren hattından geri gelen hidrolik sıvısının tekrar bu depoya geri döner. Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVII Bölüm notları, 87.08 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. Ayrıntılı açıklama; Eşyanın plastik hidrolik deposu olması nedeniyle 87 fasılda olacağı öngörülmüş olup genel yorum kuralı 1’e istinaden ve eşyanın aksam, parça olması nedeniyle 87 fasıldaki eşyaların aksam parçaları ile ilgili XVII Bölüm notlarından 2 nolu fasıl notuna bakılmıştır. 2 nolu fasıl notunda yer alan eşyalardan olmadığı anlaşıldığından tarifesinin 87 fasıldaki eşyaların aksam parçalarına verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Servo fren parçalarının 8708.30 da yer aldığı görülmüş olup alt açılımları aşağıdaki şekildedir ; 8708.30 - Frenler ve servo - frenler ve bunların aksam ve parçaları: 8708.30.10.00.00 - - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar - - Diğerleri: 8708.30.91.00.00 - - - Diskli frenlere ait olanlar 8708.30.99.00.00 - - - Diğerleri İzahname notlarının bununla ilgili kısmına baktığımızda; Bu pozisyon, aşağıda belirtilen şartların her ikisine sahip olmak şartı ile 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarlarını kapsar. (i) Yalnız ve özellikle yukarıda belirtilen araçlarla kullanılmasının uygun olduğu açıkça belli olmalıdır. ve (ii) XVII. Bölümün Açıklayıcı Not hükümlerine göre hariç tutulmamalıdır. (ilgili Genel Açıklama Notuna bakınız) Bu pozisyondaki aksam, parça ve aksesuarlar şunlardır: (H) Frenler (ayaklı, segmanlı, diskli vb.) ve aksam parçaları,(fren saçları, kasnakları, silindirler monte edilmiş balatalar, hidrolik frenler için yağ hazneleri vb.) servo frenler ve bunların aksamı Söz konusu numune ve ayrıntılı teknik bilginin incelenmesi ile eşyanın 87.01 ila 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtların parçası olduğu, montaj sanayide kullanılacağı beyan edilmediği ve diskli frenlere ait parçalardan olmadığı için GTİP’nin 8708.30.99.00.00 olduğu tespit edilmiştir. 8708.30.99.00.00 27.01.2021 -----

TR160000210007.jpg
Diyafram (EPDM kauçuk) ticari tanımlı eşya; Fren servosu içerisindeki yapıda bulunan (EPDM) kauçuk diyafram plaka, kauçuk hava geçirmez ısıya ve basınca dayanıklı bir parça olup servoyu iki ayrı odaya bölen parçadır. Referans numarası 0204.258.672 Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVII Bölüm notları, 40.16 tarife pozisyonu izahname açıklama notları Ayrıntılı açıklama; Eşyanın plastik hidrolik deposu olması nedeniyle 87 fasılda olacağı öngörülmüş olup, genel yorum kuralı 1’e istinaden ve eşyanın aksam, parça olması nedeniyle 87 fasıldaki eşyaların aksam parçaları ile ilgili XVII Bölüm notlarından 2 nolu fasıl notuna bakılmıştır. 2 nolu fasıl notunda: BÖLÜM XVII NAKİL VASITALARI Notlar 1. 95.03 veya 95.08 pozisyonlarına yer alan eşya ile 95.06 pozisyonunda yer alan kızaklar, yarış kızakları ve benzerleri bu bölüme dahil değildir. 2. 'Aksam ve parça' ve 'aksam, parça ve aksesuar' tabirleri bu bölümdeki nakil vasıtalarına mahsus oldukları anlaşılsa bile aşağıda yazılı olan eşyaya uygulanmaz: (a) Yapıldığı madde ne olursa olsun contalar, rondelalar ve benzerleri (imal edildiği maddelere göre veya 84.84 pozisyonunda sınıflandırılır) veya sertleştirilmiş kauçuk hariç vulkanize kauçuktan diğer eşya (40.16 pozisyonu); Eşyamızın 2-a maddesinde belirtilen eşyalardan olması nedeniyle 40.16 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği anlaşılmıştır. 40.16 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya: 4016.10 - Gözenekli kauçuktan olanlar: - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar): 4016.10.00.11.00 - - - Rondelalar 4016.10.00.12.00 - - - Contalar 4016.10.00.19.00 - - - Diğerleri - - Diğerleri: 4016.10.00.21.00 - - - Rondelalar 4016.10.00.22.00 - - - Contalar 4016.10.00.29.00 - - - Diğerleri - Diğerleri: 4016.91.00.00.00 - - Yer döşemeleri ve paspaslar 4016.92.00.00.00 - - Silgiler 4016.93 - - Contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları: - - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) : 4016.93.00.11.00 - - - - Rondelalar 4016.93.00.12.00 - - - - Contalar 4016.93.00.19.00 - - - - Diğerleri - - - Diğerleri : 4016.93.00.21.00 - - - - Rondelalar 4016.93.00.22.00 - - - - Contalar 4016.93.00.29.00 - - - - Diğerleri 4016.94.00.00.00 - - Gemi veya doklarda kullanılan çarpmayı önleyici tamponlar (şişirilebilir olsun olmasın) 4016.95.00.00.00 - - Diğer şişirilebilir eşya 4016.99 - - Diğerleri: - - - 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlar için olanlar: 4016.99.52.00.00 - - - - Kauçuk-metal bağlantılı parçalar 4016.99.57.00.00 - - - - Diğerleri Söz konusu numune ve ayrıntılı teknik bilginin incelenmesi ile eşyanın 87.01 ila 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtların parçası olduğu ve metal parça içermediği için GTİP’nin 4016.99.57.00.00 olduğu tespit edilmiştir. 4016.99.57.00.00 28.01.2021 -----

TR160000210006.jpg
Fren kumanda mili (Metal) ticari tanımlı eşya; Servo fren diyaframındaki itme çubuğunun çıkış ucu, fren ana merkez silindirindeki pistonunu hareket ettirerek hareketi servoya ulaştıran fren mekanizmasının metal kumanda mili çubuğudur. Referans numarası: 0204.789.160 Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVII Bölüm notları, 87.08 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. Ayrıntılı açıklama; Eşyanın fren kumanda mili olması nedeniyle 87 fasılda olacağı öngörülmüş olup genel yorum kuralı 1’e istinaden ve eşyanın aksam, parça olması nedeniyle 87 fasıldaki eşyaların aksam parçaları ile ilgili XVII Bölüm notlarından 2 nolu fasıl notuna bakılmış olup, 2 nolu fasıl notunda yer alan eşyalardan olmadığı anlaşıldığından tarifesinin 87 fasıldaki eşyaların aksam parçalarına verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Servo fren parçalarının 8708.30 da yer aldığı görülmüş olup alt açılımları aşağıdaki şekildedir; 8708.30 - Frenler ve servo - frenler ve bunların aksam ve parçaları: 8708.30.10.00.00 - - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar - - Diğerleri: 8708.30.91.00.00 - - - Diskli frenlere ait olanlar 8708.30.99.00.00 - - - Diğerleri İzahname notlarının bununla ilgili kısmına baktığımızda; Bu pozisyon, aşağıda belirtilen şartların her ikisine sahip olmak şartı ile 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarlarını kapsar. (i) Yalnız ve özellikle yukarıda belirtilen araçlarla kullanılmasının uygun olduğu açıkça belli olmalıdır. ve (ii) XVII. Bölümün Açıklayıcı Not hükümlerine göre hariç tutulmamalıdır. (ilgili Genel Açıklama Notuna bakınız) Bu pozisyondaki aksam, parça ve aksesuarlar şunlardır: (H) Frenler (ayaklı, segmanlı, diskli vb.) ve aksam parçaları,(fren saçları, kasnakları, silindirler monte edilmiş balatalar, hidrolik frenler için yağ hazneleri vb.) servo frenler ve bunların aksamı Söz konusu numune ve ayrıntılı teknik bilginin incelenmesi ile eşyanın 87.01 ila 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtların parçası olduğu, montaj sanayide kullanılacağı beyan edilmediği ve diskli frenlere ait parçalardan olmadığı için GTİP’nin 8708.30.99.00.00 olduğu tespit edilmiştir. 8708.30.99.00.00 28.01.2021 -----

TR160000210005.jpg
Fren silindiri (metal) ticari tanımlı eşya, sürücünün fren pedalına uyguladığı kuvveti hidrolik basınca dönüştürerek tekerlek fren mekanizmalarına gönderen parçadır. Fren merkezinde eşyanın bulunduğu yerin fren servosunun (hidrovak) hemen önünde ve fren hidrolik yağı depo kutusu altında yerleştirilmiştir Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), XVII Bölüm notları, 87.08 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. Ayrıntılı açıklama; Eşyanın fren silindiri olması nedeniyle 87 fasılda olacağı öngörülmüş olup genel yorum kuralı 1’e istinaden ve eşyanın aksam, parça olması nedeniyle 87 fasıldaki eşyaların aksam parçaları ile ilgili XVII Bölüm notlarından 2 nolu fasıl notuna bakılmıştır. 2 nolu fasıl notunda yer alan eşyalardan olmadığı anlaşıldığından tarifesinin 87 fasıldaki eşyaların aksam parçalarına verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Servo fren parçalarının 8708.30 da yer aldığı görülmüş olup, alt açılımları aşağıdaki şekildedir ; 8708.30 - Frenler ve servo - frenler ve bunların aksam ve parçaları: 8708.30.10.00.00 - - Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar - - Diğerleri: 8708.30.91.00.00 - - - Diskli frenlere ait olanlar 8708.30.99.00.00 - - - Diğerleri İzahname notlarının bununla ilgili kısmına baktığımızda; Bu pozisyon, aşağıda belirtilen şartların her ikisine sahip olmak şartı ile 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarlarını kapsar. (i) Yalnız ve özellikle yukarıda belirtilen araçlarla kullanılmasının uygun olduğu açıkça belli olmalıdır. ve (ii) XVII. Bölümün Açıklayıcı Not hükümlerine göre hariç tutulmamalıdır. (ilgili Genel Açıklama Notuna bakınız) Bu pozisyondaki aksam, parça ve aksesuarlar şunlardır: (H) Frenler (ayaklı, segmanlı, diskli vb.) ve aksam parçaları,(fren saçları, kasnakları, silindirler monte edilmiş balatalar, hidrolik frenler için yağ hazneleri vb.) servo frenler ve bunların aksamı Söz konusu numune ve ayrıntılı teknik bilginin incelenmesi ile eşyanın 87.01 ila 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtların parçası olduğu, montaj sanayide kullanılacağı beyan edilmediği ve diskli frenlere ait parçalardan olmadığı için GTİP’nin 8708.30.99.00.00 olduğu tespit edilmiştir. 8708.30.99.00.00 27.01.2021 -----Yürürlükten Kaldırılanlar
 

RESIM Açıklama Gerekçe G.T.İ.P. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Kaldırılma Sebebi

TR340000150018.jpg
AKUSTİK DALGA TEDAVİ YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN TIPTA ÖZELLİKLE VÜCUTTA OLUŞAN SELÜLİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN ELEKTRONİK TEDAVİ CİHAZI. GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 06.11.2014 TARİHLİ VE 03.12.2014 TARİHLİ İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORLARI. 9018.90.84.00.19 28.01.2015 27.01.2021 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR340000150017.jpg
TIPTA FİZİK TEDAVİ, ORTOPEDİ, CERRAHİ NÖROLOJİ, SPOR HEKİMLİĞİ GİBİ BİR ÇOK ALANDA KULLANILAN, YÜKSEK FREKANSLI RADYAL ŞOK DALGA ÜRETİMİ TEMELİNE DAYALI ELEKTRONİK TEDAVİ CİHAZI. GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 06.11.2014 TARİHLİ VE 03.12.2014 TARİHLİ İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORLARI. 9018.90.84.00.19 28.01.2015 27.01.2021 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR340000150016.jpg
ÇEKİRDEK KAHVE HAZNESİ 1.4 KG, ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE HAZNESİ İSE 300 GR OLAN KAHVE ÖĞÜTMEYE MAHSUS MAKİNE. GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.38 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 8438.80.10.90.00 28.01.2015 27.01.2021 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR340000150015.jpg
TASECTAN TİCARİ İSİMLİ BİLEŞİMİNDE JELATİN TANNAT, MISIR NİŞASTASI, MAGNEZYUM STEARAT BULUNAN EŞYA. GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 30.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.01.2015 TARİHLİ 32 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 3004.90.00.00.00 28.01.2015 27.01.2021 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR340000150014.jpg
MS, DİYABET HASTALIĞI GİBİ HER GÜN İĞNE YAPILMASI GEREKEN HASTALARIN, KENDİ İĞNELERİNİ YAPABİLMESİ İÇİN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖRLER İLE DERİ ALTINA İLAÇLARINI ENJEKTE ETMESİNİ SAĞLAYAN, ENJEKSİYON HIZI VE İĞNE SOKMA DERİNLİĞİ AYARLANABİLEN, ENJEKSİYON ZAMANI HATIRLATMALI VE ŞARJ GÖSTERGESİ ÖZELLİĞİ OLAN CİHAZ. GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 9018.90.84.00.19 28.01.2015 27.01.2021 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR340000150013.jpg
MS, DİYABET HASTALIĞI GİBİ HER GÜN İĞNE YAPILMASI GEREKEN HASTALARIN, KENDİ İĞNELERİNİ YAPABİLMESİ İÇİN HASTALARIN KULLANIMINA HAZIR ENJEKTÖRLER İLE DERİ ALTINA İLAÇLARINI ENJEKTE ETMESİNİ SAĞLAYAN, ENJEKSİYON HIZI VE İĞNE SOKMA DERİNLİĞİ AYARLANABİLEN CİHAZ. GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 90.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 9018.90.84.00.19 28.01.2015 27.01.2021 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR340000150010.jpg
1920X 1080 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKTE, SANİYEDE 30 KARE KAYDETME KAPASİTESİNE SAHİP, MICRO SD HAFIZA KART YUVASI BULUNAN, OPTİK YAKINLAŞMA-UZAKLAŞMA FONKSİYONU OLMAYAN, HEM SES HEM DE GÖRÜNTÜ KAYDI YAPABİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ IP GÜVENLİK KAMERASI. GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 85.25 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 09.12.2014 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU. 8525.80.91.00.00 28.01.2015 27.01.2021 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR340000150009.jpg
1920X 1080 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKTE, SANİYEDE 60 KARE KAYDETME KAPASİTESİNE SAHİP, MICRO SD HAFIZA KART YUVASI BULUNAN, OPTİK YAKINLAŞMA-UZAKLAŞMA FONKSİYONU OLAN, HEM SES HEM DE GÖRÜNTÜ KAYDI YAPABİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TAVAN TİPİ IP GÜVENLİK KAMERASI. GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 85.25 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 09.12.2014 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU. 8525.80.91.00.00 28.01.2015 27.01.2021 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR340000150008.jpg
FABRİKA, ANTREPO, LİMAN VE HAVALİMANLARINDA KISA MESAFELİ UZAKLIKLAR İÇİN 5 TONA KADAR ÇEŞİTLİ YÜKLERİ TAŞIMA AMACIYLA KÜÇÜK RÖMORKLARI ÇEKMEYE MAHSUS, KALDIRMA TERTİBATI İLE DONATILMAMIŞ, 465 V/AH KAPASİTELİ VE 366 KG AĞIRLIĞINDAKİ ŞARJ EDİLEBİLEN AKÜYE BAĞLI 2.6 KW LIK BİR AC MOTORU İLE ORTALAMA 12.5 KM/SAAT SÜRÜŞ YAPABİLEN ARAÇ. GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 87.09 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 23.12.2014 TARİHLİ, 139 SAYILI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU. 8709.11.90.00.00 28.01.2015 27.01.2021 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR340000150005.jpg
ALDIĞI GÖRÜNTÜLERİ SÜREKLİ OLARAK ANINDA İLETEBİLME VE GEREKTİĞİNDE USB BAĞLANTILI HARİCİ BELLEK BİRİMİNE KAYDEDİLME ÖZELLİĞİNE SAHİP, 1.3 MEGAPİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKTE, ALARM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DIJITAL IP KAMERA. GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 85.25 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 05.02.014 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU. 8525.80.91.00.00 28.01.2015 27.01.2021 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR340000150002.jpg
PARK, BAHÇE GİBİ DIŞ MEKANLARIN TEMİZLENMESİNDE KULLANILAN, 990 KG AĞIRLIĞINDA 220X 200X 210 CM EBATLARINDA, SÜPÜRME GENİŞLİĞİ 188 CM, MAXIMUM HIZI 8 KM/H VE MOTOR GÜCÜ 1500 W OLAN, ARACIN ÇALIŞMA SÜRESİNİ UZATABİLMEK İÇİN SÜRÜCÜ KABİNİ ÜZERİNDE GÜNEŞ PANELİ BULUNAN, AYRICA DAİRESEL BİR DİREKSİYONU, GAZ PEDALI, FREN PEDALI, KORNASI, AYNALARI, SİLECEK ÖN ARKA LAMBASI VE TEPE İKAZ LAMBASI BULUNAN ARAÇ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 87.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 8705.90.80.90.18 28.01.2015 27.01.2021 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)

TR340000150001.jpg
AĞIRLIK OLARAK YÜKSEK ORANDA PLASTİK MADDELERDEN ÜRETİLEN İÇERİSİNDE SIVI BİR MÜREKKEBE SAHİP PLASTİK HAZNESİ BULUNAN, BİLYA UÇLU KALEM.(NOT:KALEM ÜZERİNDE İŞLEVİ OLMAYAN PARÇALAR DİKKATE ALINMAZ.) GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 96.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 16.12.2014 TARİHLİ, 4597192 SAYILI YAZILARI. 9608.10.10.10.00 28.01.2015 27.01.2021 Bu BTB veriliş tarihinden itibaren altı yılı doldurduğu için geçerliliğini yitirmiştir. (MÜLGA) (Gümrük Kanunu - Madde 9/4)