DUYURULAR

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3207) (25.11.2020 t. 31315 s. 2.mük R.G.)

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3207) (25.11.2020 t. 31315 s. 2.mük R.G.)

Karar Sayısı: 3207

Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Kasım 2020

25/11/2020 TARİHLİ VE 3207 SAYILI
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
LİSTE

SIRA NO ANLAŞMANIN İMZA TARİHİ VE YERİ ANLAŞMANIN ADI ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ
1 20 Temmuz 2020
Lome
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma” 28 Ekim 2020
2 15 Haziran 2020
İstanbul
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Temsilciliklerinin Taşınmazlarına İlişkin Mutabakat Zaptı” 12 Ekim 2020
3 8 Eylül 2020
Ankara
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC’ye Yapılacak Lefkoşa 100 Yataklı Pandemi Hastanesi ve Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Yapımına İlişkin Protokol” 8 Eylül 2020
4   “İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğü” 21 Ağustos 2020
5 25 Ekim 2017
Ankara
“8 Mayıs 1996 Tarihinde Taşkent’te İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol” 9 Temmuz 2020
6 25 Ekim 2017
Ankara
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması” 9 Temmuz 2020
7 25 Eylül 2013
Mersin
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma” 5 Temmuz 2020
8 30 Ocak 2017
Buenos Aires
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması” 25 Haziran 2020
9 5 Haziran 2013
Belgrad
“Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesine Dair Anlaşma” ve “Notalar” 1 Mart