DUYURULAR

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/2) (04.03.2022 t. 31768 s. R.G.)

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/2) (04.03.2022 t. 31768 s. R.G.)

 

 

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1- 27/1/2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SIRA G.T.İ.P./G.T.P. Eşyanın Tanımı
1 0201
0202
Büyükbaş hayvanların eti
2 0204 Koyun ve keçi etleri
3 0206 Sakatatlar
4 0207.11
0207.12
01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı: Horoz ve Tavuklar: Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş)
Parçalanmamış (dondurulmuş)
5 0405.10 Tereyağı
6 0407.21 Tavuk Yumurtaları (Gallus domesticus türü)
7 0701.90 Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri
8 0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş)
9 0703.10.19.00.11 Kuru soğan
10 0703.20.00.00.12 Kuru sarımsak
11 0707.00 Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)
12 0708.20.00.00.11 Fasulye
13 0709.30.00.00.00 Patlıcan
14 0709.60.10.00.11 Sivri Biber
15 0709.92
0710.80.10.00.00
0711.20
2001.90.65
2004.90.30
2005.70
Zeytinler
16 0713.10 Bezelye
17 07.13.33.90.00.19 Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris)
18 0713.40.00.00.13 Kırmızı Mercimek
19 0805.10 Portakal
20 0805.21
0805.22
0805.29
Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin,vilking ve benzeri turunçgil melezleri
21 0805.50 Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar
22 0807.11.00.00.00 Karpuzlar
23 0808.10 Elma
24 1006 Pirinç
25 1101.00 Buğday unu
26 1102.20 Mısır unu
27 1103.11 Buğday irmiği
28 1103.13 Mısır irmiği
29 1104.29.17 Aşurelik buğday
30 1507
1516.20.91.00.12
1516.20.96.00.13
Soya yağı ve fraksiyonları
31 1509 Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
32 1512
1516.20.91.00.16
1516.20.96.00.14
1516.20.91.00.11
1516.20.96.00.12
Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları
33 1514
1516.20.91.00.18
1516.20.91.00.21
1516.20.98.00.21
Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları
34 1515.21
1515.29
1516.20.91.00.24
1516.20.98.00.15
Mısır yağı ve fraksiyonları
35 1517 Margarin
36 1904.30 Bulgur
37 2309.90 Karma yem


MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

27/1/2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan TABLO nun Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
G.T.İ.P/G.T.P. Eşyanın Tanımı
0701.90 Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri
0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş)
0703.10.19.00.11 Kuru soğan
0703.20.00.00.12 Kuru sarımsak
0707.00 Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)
0708.20.00.00.11 Fasulye
0709.30.00.00.00 Patlıcan
0709.60.10.00.11 Sivri Biber
0709.92
0710.80.10.00.00
0711.20
2001.90.65
2004.90.30
2005.70
Zeytinler
07.13.33.90.00.19 Adi fasulye (beyaz fasulye dahil)(Phaseolus vulgaris)
0713.40.00.00.13 Kırmızı Mercimek
0805.10 Portakal
0805.21
0805.22
0805.29
Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin, vilking ve benzeri turunçgil melezleri
0805.50 Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar
0807.11.00.00.00 Karpuzlar
0808.10 Elma
1509 Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
0207.11
0207.12
01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı: Horoz ve Tavuklar: Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş) Parçalanmamış (dondurulmuş)
0407.21 Tavuk Yumurtaları (Gallus domesticus türü)
0405.10 Tereyağı