DUYURULAR

Çeşitli Gümrük mevzuatı değişiklikleri

2.10.2021Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi

İthal eşyasının gümrük kıymetinin tespiti ile ilgili olarak; Gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat ve uluslararası düzenlemeler, Gümrük İdaresinin Araştırma Hakkı, Satış Bedeli Yönteminin Terkedilmesi, Kıymet düşüklüğünün izah edilememesi, Kıymet Tespitinde Kullanılan Yöntemin Belirtilmesi, Eşyanın ...aynı... veya ...benzer... eşya olduğunun ortaya konulması gibi konularda yapılan açıklamalar hk.Devamı >>

12.10.2021Birleşik Krallık/Büyük Britanya'ya kuru meyve (kuru incir, fındık, Antep fıstığı) ihracatı hk.

Tarım ve Orman Bakanlığı yazısına atfen, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek-II'sinde aflatoksin riski nedeniyle yer alan ülkemiz menşeli kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin, ülkemizden Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerine ihracatında her parti üründe yapılan aflatoksin kontrollerinin uygun olması durumunda 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek IV'ünde yer alan resmi sertifika modeline uygun olarak hazırlanmış Model Sertifika'nın 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren düzenlenmeye başlandığı,

Bu kapsamda, AB'ye fındık, kuru incir ve Antep fıstığı ihracatımızda 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'ne göre sevkiyata eşlik etmesi gereken Model Sertifikanın, 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü değiştiren 2021/608/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğüne göre 5 Mayıs 2021 tarihinden itibaren fındık ve ürünlerinin AB'ye ihracatında düzenlenme zorunluluğunun kaldırıldığı,

Birleşik Krallık/Büyük Britanya'nın AB'den ayrıldığı ve AB'den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamalarını yürürlüğe koyduğu, bu çerçevede AB' den farklı olarak fındık ve ürünleri için 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Model sertifikanın Büyük Britanya'ya uyarlanmış versiyonunu talep ettiği,

Bu kapsamda, ülkemizden Birleşik Krallık/Büyük Britanya'ya (İngiltere-İskoçya-Galler) kuru meyve (kuru incir, fındık, Antep fıstığı) ihracatında 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında, Birleşik Krallık/Büyük Britanya versiyonu Model sertifikanın (GBHC176) düzenleneceği, bildirilmekte olup, başvuru esnasında ekte yer alan örnek formların kullanılması gerekmektedir. (KAYNAK: DKİB) Devamı >>

12.10.2021Gürcistan menşeli 5605 gtip li metalize ipliklerin ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açıldı

Gürcistan menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmıştır.Devamı >>

12.10.2021Kuru Kayısı Lisanslı Deposuna kabul edilecek kayısılarda nisbi nem ve nem oranlarında değişiklikler yapıldı.

Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde yapılan değişiklik ile; Kuru Kayısı Lisanslı Deposuna kabul edilecek kayısılarda nisbi nem ve nem oranlarında değişiklikler yapıldı; Kükürtsüz kayısı için nisbi nem yükseltildi, kükürtlü kayısı için düşürüldü; Nem oranları yükseltildiDevamı >>

12.10.2021ÇHC, Güney Kore, Tayvan ve Hindistan menşeli 5605 gtip li metalize ipliklerde nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

ÇHC, Güney Kore, Tayvan ve Hindistan menşeli 5605.00 gtp altında sınıflandırılan dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.Devamı >>

12.10.2021Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması ithalatına yönelik açılan damping soruşturması önlemsiz kapatıldı.

Hırvatistan Cumhuriyeti menşeli 1901.10.00.19.00 gtip inde yer alan tahıllı kaşık mamasına yönelik açılan soruşturmanın dampinge karşı önlem almaksızın kapatılmasına karar verilmiştir.Devamı >>

12.10.20213101, 3102, 3103, 3104 ve 3105 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan tüm gübrelerin ihracı kayda bağlandı

2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 3101, 3102, 3103, 3104 ve 3105 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan tüm gübrelerin ihracı kayda bağlandı Devamı >>

12.10.20212018-32/45 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

2018-32/45 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.Devamı >>

12.10.20211567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar hk.Devamı >>

12.10.202112 Ekim 2021 Tarihli, 31626 Sayılı Resmi Gazete

11.10.2021Tahakkuk Zamanaşımı Hk

Tahakkuk zamanaşımı sürelerinin gümrük idarelerince re sen dikkate alınması hk.Devamı >>

11.10.2021Ticaret Bakanlığı Sistem Bakım Çalışması

Sistem bakım çalışması nedeniyle aşağıdaki listede yer alan uygulamalarda 9 ve 16 Ekim 2021 tarihlerinde saat 12:00’de başlayıp 8 saat sürmesi öngörülen bir kesinti yaşanacaktır.

Uygulama Adı
Elektronik İmza (EIMZA)
EORTAK Oracle Access Manager
LISANS
Dahili İşleme Rejimi (DIR)
Yeşil Pasaport Uygulaması
Personel Servis Uygulaması
Dış Ticaret İstatistikleri (BILGIDTM)
Ekonomi Intra Uygulaması
Telefon Rehberi
YDMH
KULESYA
Beyanname
Bütçe
Borcu Yok
Yetki Başvuru
Neo

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/duyurular/sistem-bakim-calismasiDevamı >>

11.10.202111 Ekim 2021 Tarihli, 31625 Sayılı Resmi Gazete

11.10.2021 Tarihli, 31625 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

11.10.202110 Ekim 2021 Tarihli, 31624 Sayılı Resmi Gazete

10.10.2021 Tarihli, 31624 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

09.10.2021Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Uygulama Kılavuzu

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Uygulama Kılavuzu

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/duyurular/gumruk-musavirligi-ve-gumruk-musavir-yardimciligi-sinavi-uygulama-kilavuzuDevamı >>

09.10.2021Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği yürürlükten kaldırıldı

17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.Devamı >>

09.10.20217325.91 ve 7326.11 gtip li Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya ithalatında korunma önlemi soruşturması

7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya ve Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşyaların ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir.Devamı >>

09.10.202109 Ekim 2021 Tarihli, 31623 Sayılı Resmi Gazete

09.10.2021 Tarihli, 31623 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

08.10.2021Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikleri hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumat aşağıdaki şekilde belirtilmektedir.

Kompozit ürünlerde bulunan hayvansal kökenli ürünlerin AB’ye giriş için hayvan sağlığı gereklilikleri hakkında 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1703 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Bazı hayvanların, germinal ürünlerin ve hayvansal kaynaklı ürünlerin sevkiyatlarının AB’ye giriş kuralları ve giriş sonrası hareketi ve nakliyesi hakkında 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tamamlayan 2021/1705 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kara hayvanları ve kuluçkalık yumurtaların AB içindeki hareketlerine dair hayvan sağlığı gereksinimleri hakkında 2020/688 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1706 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kaynak: https://www.akib.org.tr/files/downloads/2021/10/c78e1634e50646c78e1634e50646c78e1634e50646c78e1634.pdf Devamı >>

08.10.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

GEBZE VE KOCAELİ'NİN TEK YASAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK FİRMASI -

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü-

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük haber

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Malları

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Ercan gümrük müşavirliği kocaeli

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük işlemleri yapan firmalar

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Kocaeli Gümrük müşavirlikleri

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

 

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği Gebze- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği -Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Gümrük Müşavirliği

Gümrük firmaları ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş-e-ihale gümrük araba ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük malları SATIŞ ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

ALTUNBAŞAK Gümrük Nedir ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

Gümrük Satış ALTUNBAŞAK

Gümrük Malları Satış İlanları ALTUNBAŞAK

Gümrükler Genel Müdürlüğü ALTUNBAŞAK

e-ihale indir ALTUNBAŞAK

Gümrük ÇIKIŞLI araba ALTUNBAŞAKAltunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği firmaları ALTUNBAŞAK

ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük firmaları İstanbul ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği DerneğiGümrük Müşavirliği Hizmetleri

ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrükleme şirketleri gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Sınavı ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği ekşi ALTUNBAŞAK

Saygılarımla / Best Regards

 Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor

  

 

gümrük müşavirliği 

Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-

Gümrük Müşavirliği-

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmalar