DUYURULAR

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) (24.12.2020 t. 31344 s. R.G.)

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) (24.12.2020 t. 31344 s. R.G.)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

2872 sayılı Çevre Kanununun
20 nci maddesinin
Kanundaki ceza miktarı 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak ceza
(a) bendindeki ceza miktarları 1.250 TL 2.067 TL
2.500 TL 4.136 TL
1.250 TL 2.067 TL
5.000 TL  8.272 TL
10.000 TL 16.547 TL
(b) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL  96.561 TL
48.000 TL 193.135 TL
(c) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL   24.123 TL
2.000 TL      8.030 TL
   300 TL         1.192 TL
(d) bendindeki ceza miktarları (b) bendi için (b) bendi için
48.000 TL 193.135 TL
96.000 TL 386.286 TL
(c) bendi için (c) bendi için
12.000 TL 48.275 TL
4.000 TL 16.082 TL
 600 TL 2.399 TL
(d) bendinin ikinci
paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:
(d) bendinin ikinci
Paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:
10.000 TL 16.547 TL
15.000 TL 24.821 TL
(e) bendindeki ceza miktarı 10.000 TL 40.223 TL
(f) bendindeki ceza miktarı 60.000 TL 241.424 TL
(g) bendindeki ceza miktarı 6.000 TL 24.123 TL
(h) bendindeki ceza miktarları 400 TL 1.594 TL
1.200 TL 4.813 TL
4.000 TL 16.082 TL
12.000 TL 48.275 TL
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki
ceza miktarları
Groston başına*: Groston başına*:
400 TL 661,94 TL
100 TL 165,49 TL
 10 TL 16,54 TL
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki
ceza miktarları
Groston Başına*: Groston Başına*:
30 TL 120,60 TL
 6 TL 24,06 TL
100 KR 382 KR
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Groston Başına*: Groston Başına*:
200TL 330,97 TL
40TL   66,20 TL
10TL 16,54 TL
   
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki
ceza miktarları
Groston Başına*: Groston Başına*:
100 TL 165,49 TL
20 TL 33,10 TL
10 TL 16,54 TL
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları 24.000 TL 96.561 TL
600 TL 2.399 TL
(i) bendindeki ceza miktarı 1.000 TL 4.007 TL
(j) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL 96.561 TL
600 TL 2.399 TL
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilşkin ceza miktarı  20.000 TL 80.465 TL
100.000 TL 402.385 TL
(l) bendindeki ceza miktarları Dekar başına*: Dekar başına*:
20 TL 80,39 TL
Metreküp başına*: Metreküp başına*:
120 TL 482,80 TL
(m) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL 24.123 TL
4.000 TL 16.082 TL
(n) bendindeki ceza miktarları 48.000 TL 193.135 TL
1.200 TL     4.813 TL
(o) bendindeki ceza miktarı 12.000 TL    48.275 TL
(p) bendindeki ceza miktarı 24.000 TL    96.561 TL
(r) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL    96.561 TL
 60.000 TL 241.424 TL
(s) bendindeki ceza miktarı       100 TL 382 TL
(t) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL 8.047.986 TL
(u) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL 8.047.986 TL
(v) bendindeki ceza miktarı 100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

402.385 TL'den

4.023.983 TL’ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı 100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

402.385 TL'den

4.023.983 TL’ye kadar

(aa) bendindeki ceza miktarı Ton başına*:

100 TL

Ton başına*:

165,49 TL

(bb) bendindeki ceza miktarı Metrekare başına*:

10 TL

Metrekare başına*:

16,54 TL

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları Belediyelerde;

Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

Belediyelerde;

Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL 201.183 TL
Nüfusu 100.000-50.000 arasında

olanlarda:
 

Nüfusu 100.000 - 50.000

arasında olanlarda:

30.000 TL 120.707 TL
Nüfusu 50.000-10.000 arasında

olanlarda:


Nüfusu 50.000-10.000 arasında

olanlarda:

20.000 TL 80.465 TL
Nüfusu 10.000-2.000 arasında

olanlarda:

Nüfusu 10.000-2.000

arasında olanlarda:

10.000 TL 40.223 TL
Organize Sanayi Bölgelerinde: Organize Sanayi Bölgelerinde:
100.000 TL 402,385 TL
Bunların dışında kalan

endüstri ve atıksu üreten her 

türlü tesiste:
Bunların dışında kalan

endüstri ve atıksu üreten her

türlü tesiste:
60.000 TL 241.424 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

GEBZE VE KOCAELİ'NİN TEK YASAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK FİRMASI -

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Müdürlüğü-

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük haber

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gebze Gümrük Malları

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Ercan gümrük müşavirliği kocaeli

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Gümrük işlemleri yapan firmalar

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

Kocaeli Gümrük müşavirlikleri

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

  1.  

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

 

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği Gebze- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği -Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Gümrük Müşavirliği

Gümrük firmaları ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş-e-ihale gümrük araba ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük malları SATIŞ ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

 

ALTUNBAŞAK Gümrük Nedir ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

Gümrük Satış ALTUNBAŞAK

Gümrük Malları Satış İlanları ALTUNBAŞAK

Gümrükler Genel Müdürlüğü ALTUNBAŞAK

e-ihale indir ALTUNBAŞAK

Gümrük ÇIKIŞLI araba ALTUNBAŞAKAltunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.

gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur- ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği firmaları ALTUNBAŞAK

ALTUNBAŞAK  Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Gümrük firmaları İstanbul ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği DerneğiGümrük Müşavirliği Hizmetleri

ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.ALTUNBAŞAK Gümrük Müşavirliği ALTUNBAŞAK

Altunbaşak Gümrük Müşavirliği | Gümrük Müşavirliği Uzmanı

www.altunbasak.com

 

Gümrük müşavirliği yapan Altunbasak, İstanbul Kocaeli Gebze Bursa bölgesinin en iyi gümrük müşavirliği firmasıdır.Gümrük Müşavirliği İstanbul ALTUNBAŞAK

Gümrükleme şirketleri gümrük müşavirliği nedir, nasıl olunur ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Sınavı ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği maaş ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği is ilanları ALTUNBAŞAK

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar ALTUNBAŞAK

Gümrük müşavirliği ekşi ALTUNBAŞAK

Saygılarımla / Best Regards

 Fatih Altun | Gümrük Müşaviri|Customs Counsellor

  

LOGO1

Tel: 0 262 642 08 32-33-34 Dahili: 128 |  Fax:  0 262 642 08 49 | Gsm: 0532 454 41 89

Osmanyılmaz Mah. İstanbul Cd. AGM Güneş Plaza. No: 32  Kat:4-5-6 | Gebze| KOCAELİ