DUYURULAR

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.10.2022 tarihli 79579024 sayılı yazısı (Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.10.2022 tarihli 79579024 sayılı yazısı (Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80571967-155.99-00079579024

Konu : Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

31.10.2022 / 79579024
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 08.11.2021 tarihli, 68855706 sayılı yazımız.

b) 05.08.2022 tarihli, 77041176 sayılı yazımız.

İlgi yazılarımız konusu 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesine imkan sağlayan “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında;

-Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS) veri girişi yapılan ve gümrük idaresince onay işlemleri tamamlanan gümrük müşavirlerince, ortaklık statülerinin geçerli olduğu süre içerisinde, ilgili oldukları müşavirlik firmasına ilişkin tüm vergi ve ceza borçlarının sorgulanabilmesine,

-Ek tahakkuk/para cezasının ilgili olduğu beyannamelerin de görüntülenebilmesine,

Yönelik teknik düzenleme yapılmıştır.

Bilgi edinilmesi ve üyelerinize gerekli duyuruların yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Leman ÇAKIR
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tobb Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (Tüsiad)
Müsiad Müstakil San.Ve İşadamları Derneğine
Yased-Uluslararası Yatırımcılar Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Dernegine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine