DUYURULAR

Dış Ticaret Mevzuatı 01.03.2021 - 08.03.2021 Arasındaki Değişiklikler

Dış Ticaret Mevzuatı 01.03.2021 - 08.03.2021 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

07.03.2021

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7292

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır

06.03.2021

Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemi Söküm Yönetmeliğine, İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar, eksik belgeleri imar planı uygulamalarının kesinleşmesini müteakip altı ay içinde ibraz edeceklerine dair Eksik Belgenin Tamamlanması başlıklı ek madde eklenmiş; aynı konu ile ilgili geçici madde 4 yürürlükten kaldırılmıştır. ”

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinin Dayanak başlıklı 3 üncü maddesi 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olarak; 4 üncü maddesinde yer alan Destek programları kapsamında işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan geri ödemeli destek tanımı da İcra Komitesince belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminat karşılığında ve/veya teminat alınmaksızın sağlanan destek olarak değiştirilmiştir.

05.03.2021

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye’ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3588)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar.

04.03.2021

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan İhracat 2004/12 sayılı Tebliğ kapsamında 2021 yılında Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

03.03.2021

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırlar, faiz oranları ve alındı birim fiyatlarının belirlenmesi hk.

02.03.2021

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583)

3429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

3583 sayılı Karar kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3584)

Piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünlere ilişkin tedarikçi, satıcı ve yetkili kuruluşların yükümlülükleri, ürünlerin piyasa gözetimi, denetimi ve kontrolü, risk teşkil eden ürünlere ulusal düzeyde müdahale etme usulü, koruma önlemleri usulü, etiketlerin uygulamaya konulması ve yeniden sınıflandırılması ile uyumlaştırma standartlarına ilişkin diğer iş ve işlemler hk.Tasarruflu Yazı ve Genelgeler
Yeni Eklenenler

06.03.2021

Muratbey Gümrük Müdürlük Emri (2021/05) (Arşiv Beyanname Teslimi)

Beyannamelerin arşiv nüshalarının teslimine ilişkin Muratbey Gümrük Müdürlüğünün müdürlük emri.

03.03.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarihli 61970125 sayılı yazısı (Bitki Sağlık Sertifikası)

Ülkemize karayoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için, her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olması gerektiği; demiryolu ve denizyolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen ürün sevkiyatlarında, ürünün ayrı vagon/ambar/konteynerlerde bulunması durumunda 1 (bir) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesinin hangi şartlarda kabul edileceği hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Basitleştirilmiş Gümrük Hattının Rusya Federasyonunda Tüm Gümrük İdarelerini Kapsayacak Şekilde Uygulamaya Alınması konulu yazısı

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulamasının 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren sınırlama olmaksızın tüm Rus gümrük idarelerini kapsayacak şekilde genişletildiği hk.

Genelge No: 2021/6 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar)

Muhtelif eşyanın sınıflandırılmasında dikkate alınacak hususlar hk. (tel zımba makineleri, puset-ana kucağı, çocuklar için araba koltuğu, salon tipi split klima sistemleri, plastik gözlük çerçevesi ve üzerine mıknatıs veya kancalarla tutturulmuş çerçeve ile uyumlu şekil ve büyüklükte güneş gözlüğünden oluşan set eşya,Motorlu taşıtların aydınlatma veya işaret sistemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış, esnek baskılı devre kartları, lazer teknolojisi ile çalışan cihaz)

Genelge No: 2021/7 (İŞGÜM Laboratuvarlarının Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarife tespitinde esas alınması; tahlil raporunun LARA üzerinden sisteme eklenmesi hk.

02.03.2021

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 02/03/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 02/03/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

26.02.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.02.2021 tarihli 61634634 sayılı yazısı (Teslim Şekilleri)

Incoterms 2020 DAP DPU ve DDP teslimlerde tereddüt haricinde her beyanname için sigorta belgesi istenmemesi hk.

25.02.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.02.2021 tarihli 61786369 sayılı yazısı (Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar - 96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi Ekipmanlar)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) kapsamında bazı koruyucu tıbbi ekipmanların serbest bölgelerde üretilip yurt dışına gönderilmesinde, ilgili firmaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bildirimde bulunarak gerekli izinleri alması Ticaret Bakanlığı tarafından serbest bölge faaliyet şartı olarak aranmaktadır.

06.11.2018

TCMB - İhracat Genelgesi

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ihracat genelgesi (Güncellik Tarihi: 02.03.2021)