DUYURULAR

Dış Ticaret Mevzuatı 01.02.2021-Arasındaki Değişiklikler Yeni Eklenenler 11.02.2021 güncel Tasarruflu Yazı ve Genelgeler Yeni Eklenenler 11.02.2021

11.02.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 11/02/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 11/02/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

11.02.2021Avustralya'ya Tarım ürünleri İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı'nın 5 Ocak 2021 tarihli ve G/SPS/N/AUS/512 simgeli ekli Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) bildirimine atıfla, 30 Mart 2021 tarihinden itibaren muhtelif insan tüketimi ve ekim amacıyla Avustralya'ya ithal edilmek istenen tohum türleri için bir ithalat izni şartı getirileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Kaynak: akib.org.trDevamı >>

11.02.2021Avustralyaya Tarım ürünleri İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı'nın 5 Ocak 2021 tarihli ve G/SPS/N/AUS/512 simgeli ekli Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) bildirimine atıfla, 30 Mart 2021 tarihinden itibaren muhtelif insan tüketimi ve ekim amacıyla Avustralya'ya ithal edilmek istenen tohum türleri için bir ithalat izni şartı getirileceğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Kaynak: akib.org.trDevamı >>

11.02.2021Slovakya'da Şubat Ayı İtibariyle Elektronik Menşe Şahadetnamesi Uygulamasına Geçiliyor.

Slovakya Sanayi ve Ticaret Odası (SCCI) Şubat ayı itibariyle tercihsiz ticaret kapsamında Slovakya'da elektronik menşe şahadetnamesi uygulamasına başlandığını duyurmuştur. Yeni sistem, SCCI bünyesindeki belgeyi veren makamlar tarafından uygulanmaya başlanacaktır. Yeni elektronik form, beyaz kağıda renkli olarak basılacak ve yalnızca e-belge (pdf formatında) olarak teslim edilecektir. Belgenin geçerliliğinin teyit edilebilmesi amacıyla sertifikanın üzerinde bir kare kod yer alacaktır. Pdf formatındaki belge üzerindeki çerçeve alanının tamamı güvenlik simgesi olarak guilloche içerecektir. Geçiş süresi zarfında mevcut basılı form (kare kod içermek kaydıyla) bir süre daha kullanılabilecektir. Devamı >>

11.02.202111 Şubat 2021 Tarihli, 31392 Sayılı Resmi Gazete

11.02.2021 Tarihli, 31392 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

10.02.2021Birleşik Krallık STA Menşe Protokolü Değişikliği

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla, ülkemiz ile Birleşik Krallık (BK) arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Menşe Protokolünün, AB-BK Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın menşe hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine yönelik çalışmaların halihazırda yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, AB ile BK arasındaki Anlaşmanın Menşe Protokolünde yer alan, alüminyum ve konserve balıklarda yıllık kotalar kapsamında karşılıklı olarak sağlanan alternatif menşe kurallarına, ülkemizin BK ile STA'sında da yer verilmesine ve bu kurala uyum sağlanması durumunda benimsenecek kota miktarına ilişkin istişarelerin devam ettiği, bu çerçevede Ek-'te detayları yer alan değişiklik önerilerine ilişkin sektör görüşlerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bahse konu değişikliğe ilişkin sektör görüşlerinin 10 Şubat 2021 Çarşamba gününe kadar (bugün) sanayi@akib.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Kaynak: akib.org.tr Devamı >>

10.02.2021Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri (09.02.2021)SURİYE'DEN İTHALİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLEBİLECEK EŞYA LİSTESİ ' ne 24 nolu sıra eklenmiştir


24 - Atık Kağıt** (4707 Pozisyonunda sınıflandırılan) **09.02.2021 itibariyle sadece Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü yetkilidir.

Kaynak: ticaret.gov.trDevamı >>

10.02.2021Dahilde İşleme Kapsamında Ayçiçek Yağı İhracatı Hk.

Bilindiği üzere, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”ne 25.01.2021 tarihinde ‘ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı’ ithalatı öngörülen DİİB’ler ile ilgili olarak Geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

Bu kapsamda, sorun yaşayan firmalarımızın 25-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan ihracatlarına müeyyide uygulanmaması ve uygulamaya bir geçiş süreci olması yönünde ekteki taslak dilekçe ve formun doldurularak iletilmesi hususu rica olunur.

Kaynak:oaib.org.tr Devamı >>

10.02.2021Cezayir'in Uyguladığı İlave Gümrük Vergileri Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliği’nden gelen bir e-posta mesajına atıfla, Cezayir Ticaret Bakanlığı’nın 21 Nisan 2019 tarihli ve 26 Sayılı Cezayir Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Kararı ile 57.Fasıl ve 6305 ürün gruplarına %60 oranında geçici ek korunma gümrük vergisi adıyla getirilen (D.A.P.S-Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde) ilave gümrük vergisi uygulamasının devam ettiği belirtilmektedir.

Kaynak: itkib.org.trDevamı >>

10.02.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

10.02.2021İstanbul Ticaret Odası'nın “İTO Mobil Uygulaması” konulu bilgilendirme yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Web portal yenileme projemizin son halkası olan mobil uygulamamızın da 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla tamamlanarak, yayına girdiğini bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Mobil uygulamamızı cep telefonunuzdan "GOOGLE PLAY veya APP STORE" mağazalarından "İstanbul Ticaret Odası" olarak aratıp yükleyebilir, tüm online işlemlerinizi artık cep telefonlarınızdan uygulamamız aracılığıyla da gerçekleştirebilirsiniz. Kaynak: igmd.org.trDevamı >>

10.02.202116 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Kapsamında Düzeltme Talepleri

Rejim beyanının, belgelerinde kayıtlı miktarlara göre yapıldığı 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamı eşyanın, ithalat işlemlerindeki miktar farklılıklarına ilişkin düzeltme taleplerinde, söz konusu değişiklik kapsamında usulsüzlük cezası uygulanmaması hk.Devamı >>

10.02.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

10.02.202110 Şubat 2021 Tarihli, 31391 Sayılı Resmi Gazete

10.02.2021 Tarihli, 31391 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

09.02.2021Elektronik Menşe Şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ABD ve Slovenya da katılmış olup liste güncellenmiştir.

Elektronik Menşe Şahadetnameleri, ABD ve Slovenya tarafından da elektronik olarak düzenlenebilmekte olup, bu kapsamda elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkeler listesi güncellenmiştir.Devamı >>

09.02.2021509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması)

509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu, IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi, IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar, IV.3.6. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi, IV.10.1. Genel Olarak, V.9. Mali Mühür, V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi ve VIII-Diğer Hususlar başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı, IV.12. e-Adisyon Uygulaması başlıklı bölüm de eklendi.Devamı >>

09.02.2021Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2020 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar hk.Devamı >>

09.02.202109 Şubat 2021 Tarihli, 31390 Sayılı Resmi Gazete

09.02.2021 Tarihli, 31390 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

08.02.202108 Şubat 2021 Tarihli, 31389 Sayılı Resmi Gazete

08.02.2021 Tarihli, 31389 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

06.02.20211 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>