DUYURULAR

Dış Ticaret Mevzuatı 01.02.2021 - 08.02.2021 Arasındaki Değişiklikler Yeni Eklenenler 06.02.2021-Tasarruflu Yazı ve Genelgeler Yeni Eklenenler 04.02.2021

Dış Ticaret Mevzuatı 01.02.2021 - 08.02.2021 Arasındaki Değişiklikler

Yeni Eklenenler

06.02.2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2008/8 sayılı Gözetim Tebliği kapsamında güneş gözlükleri ile gözlük çerçeveleri ithalatında brüt kg üzerinden 133 ABD Doları olarak uygulanmakta olan gözetim miktarı birim adet üzerinden 16 ABD doları olarak değiştirilmiştir.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3517)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karara eklenen geçici madde ile; UEFA Şampiyonlar ligi 2021 finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergileri aranmayacak.

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3516)

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında FOB bedelinin en az %85 i olarak belirlenmiş olan yurt dışına ihraç oranı, 2020 yılı için %80 olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 70)

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapılmıştır.

05.02.2021

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) Külçe Metal Teslimleri, Hizmet İhracı - İstisnanın Tevsiki ve Beyanı, II/E-5.) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna, (II/E-10.) 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna, (II/G-3.) Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve Hizmetleri başlıklı bölümlerinde değişiklik yapılmış ve (II/G.) bölümünün sonuna 9. Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılan Devirler ile (III/B-3.4.8.) bölümünün sonuna 3.4.9. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade bölümleri eklenmiştir.

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğine Yeni alınacak belgelerin süresi başlıklı geçici madde 6 eklenmiştir.

03.02.2021

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7263

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılması hk.

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin; Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol I’e Ait Tablo I’in Tadili Hakkında 1/2020 Sayılı Kararı ile Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nın “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sinin Tadili Hakkında 2/2020 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun - 7264

 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin; Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol I e Ait Tablo I in Tadili Hakkında 1/2020 Sayılı Kararı ile Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II sinin Tadili Hakkında 2/2020 Sayılı Kararı nın onaylanması ve Anlaşmanın protokoller ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanının yetkilendirilmesi hk.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun - 7265

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Kararı nın onaylanması ve Anlaşmanın protokoller ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanının yetkilendirilmesi hk.

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı ve Kuzey İrlanda ile Ticarete İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Teati Edilen Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunması ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesi Hakkında Kanun - 7266

29 Aralık 2020 tarihinde Ankarada imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı ve Kuzey İrlanda ile ticarete ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında teati edilen Mektupların onaylanması ve Anlaşmanın protokoller ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanının yetkilendirilmesi hk.

Türkiye Cumhuriyeti ile Efta Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun - 7267

25 Haziran 2018 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması ve Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanının yetkilendirilmesi hk.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)

ÇHC, Endonezya ve Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli 5402.33 gtip lu poliesterlerden tekstüre ipliklerin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, aynı oranlarda devamına karar verilmiştir.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar başlıklı ekindeki değişiklik ile; Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları Aldatıcı Ticari Uygulama kabul edildi.(Yürürlük; 01.04.2021)

02.02.2021

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listelerde 8703 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ve sadece elektrikle çalışan binek otomobillerinin ÖTV oranları artırıldı.(Motor gücü 85 KW ı geçmeyenlerin ÖTV oranı yüzde 3 den yüzde 10 a , Motor gücü 85 KW ı geçen fakat 120 KW ı geçmeyenlerin ÖTV oranı yüzde 7 den yüzde 25 e , Motor gücü 120 KW ı geçenlerin ÖTV oranı yüzde 15 den yüzde 60 a yükseltildi.)

Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3472)

9603.21.00.00.19 tarife pozisyonunda yer alan Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil) ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar başlıklı 141 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.Tasarruflu Yazı ve Genelgeler
Yeni Eklenenler

04.02.2021

Genelge No: 2021/5 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler)

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalatı gerçekleştirilen kıymetli madenlerden 7108 ve ve 7113.19 tarife pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri hk.

02.02.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.02.2021 tarihli 60894811 sayılı yazısı (Koronavirüs Salgını Önlemleri/Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları)

Covid-19 kişisel kullanım taşıtların süre uzatım gerekçesinde tereddüt halinde yurt dışı teşkilatından sorgulama hk

22.01.2021

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 22.01.2021 tarihli ve 60845181 sayılı yazısı (A.TR Dolaşım Belgesi - İtalya)

İtalya A.TR Belgelerinin onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip temsilcilerce düzenlenmeye başlandığı hk.

11.01.2021

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 11.01.2021 tarihli ve 605014255 sayılı yazısı (Fas STA)

Fas tercihli menşe belgesi EUR.1 ve EUR.MED elektronik düzenleyeceği ile 11 nolu kutuda C.C. kaşesi ile doğrulama bağlantısının olacağı hk.

 


Mobil Uygulamamız güncellendi