DUYURULAR

Dış Ticaret Mevzuatı 19.02.2021 - 23.02.2021 Arasındaki Değişiklikler Yeni Eklenenler Tasarruflu Yazı ve Genelgeler Yeni Eklenenler

23.02.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

23.02.2021Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

Kağıtsız İhracat Uygulaması kapsamında işlem gören ihracat beyannameleri ile ilgili olarak BİLGE Sisteminde yapılan düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek pilot uygulaması 01.03.2021 tarihine alınmış olup; söz konusu uygulama, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ihracat beyannamelerinde; BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan belgelerden Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar kısmında beyan edilmiş olanların taranması şeklinde devreye alınacaktır.Devamı >>

23.02.202123 Şubat 2021 Tarihli, 31404 Sayılı Resmi Gazete

23.02.2021 Tarihli, 31404 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

22.02.202122 Şubat 2021 Tarihli, 31403 Sayılı Resmi Gazete

22.02.2021 Tarihli, 31403 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

21.02.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 20/02/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 20/02/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

21.02.20212006/1 sayılı Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişilik Yapıldı.

21.02.2021İhracat Bedelleri Hakkında TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48) de Değişiklik

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) in İhracat bedelinden indirimler başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.Devamı >>

21.02.2021Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) de Değişiklik

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34) in Kıymetli maden ve taşlar başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenen ayar raporları ibraz edilebilecek; Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerince standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithal edilebilecek; İşlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca peşin, mal mukabili ve bedelsiz ödeme şekilleri ile ithalatı yapılabilecek; İşlenmemiş kıymetli madenlerin bedelsiz ödeme şekliyle ithali ancak, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, Türkiye de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere aracı kuruluşları aracılığıyla ithalinde, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla ithalinde olabilecek.Devamı >>

21.02.202121 Şubat 2021 Tarihli, 31402 Sayılı Resmi Gazete

21.02.2021 Tarihli, 31402 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

20.02.2021Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

20.02.2021Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

20.02.2021Türkiye ile Venezuela - Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

3 Aralık 2018 tarihinde Karakasta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.Devamı >>

20.02.2021Türkiye - Karadağ Arasındaki STA Değişikliğinin onaylanması ve onaylama yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi hk

Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanması ve Anlaşmanın protokoller ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanının yetkilendirilmesi hk. Devamı >>

20.02.2021Türkiye - Gürcistan Arasındaki STA Değişikliğinin onaylanması ve onaylama yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi hk

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanması ve Anlaşmanın protokoller ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanının yetkilendirilmesi hk. Devamı >>

20.02.202120 Şubat 2021 Tarihli, 31401 Sayılı Resmi Gazete

20.02.2021 Tarihli, 31401 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.02.2021Rusya'nın Tahıl Ürünlerinde İhracat Vergisi Uygulamaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden gelen 17.02.2021 evrak kayıt tarihli ve 00061539382 sayılı yazıda, aynen aşağıdaki hususlar belirtilmektedir;

“Bilindiği üzere, 15 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu (RF) tarafından Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek buğday ve meslin, çavdar, arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında toplam 17,5 milyon tonluk tarife kotası uygulaması getirilmiş ve bu kapsamdaki buğday (tohumluklar hariç) ihracatında ton başına 25 avro vergi ihdas edilmişti.

Konuya ilişkin olarak Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan yazılarda;
- 26 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle buğday ürünündeki söz konusu 25 avroluk ihracat vergisinin, 1 Mart - 30 Haziran 2021 dönemi (bu tarihler dahil) için ton başına 50 avroya çıkarıldığı,

- Mezkur Kararname uyarınca, Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik olarak 15 Mart - 30 Haziran 2021 arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilecek arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında ise sırasıyla 10 ve 25 avro/ton vergi ihdas edileceği,
- Ayrıca kota dışındaki ihracatlarda 100 avro/ton vergi uygulanacağı
hususları ile birlikte,
- 10 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle ise, tahıl ürünlerindeki mevcut ihracat vergisi sistematiğinde yeni sezona yönelik değişikliğe gidildiği,

- Bu kapsamda; buğdayda, (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatın ton başına 200 dolarını aşan kısmının %70'inin, mısır ve arpa ürünlerinde ise (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatın ton başına 185 dolarını aşan kısmının %70'inin vergi olarak tahsil edileceği, ilgili düzenlemenin 2 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.”

Kaynak: https://uib.org.tr/ Devamı >>

19.02.2021Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri U?ru?nlerinin Denetimine ilişkin Tebliğ İthalat Denetim Rehberi

1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri U?ru?nlerinin Denetimine ilişkin Tebliğ (U?ru?n Gu?venliği ve Denetimi 2021/18) İthalat Denetim Rehberi" Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır. Söz konusu Rehber ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: igmd.org.trDevamı >>

19.02.2021BREXIT ve Birleşik Krallık STA

Brexit kapsamında ticari ilişkiler ve Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında bilgilerDevamı >>

19.02.2021Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik

2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara eklenen geçici madde ile; Kararın 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen beşeri tıbbi ürünlerin fıyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2021 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) Avro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemeyecek.Devamı >>

19.02.2021Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın "Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar" başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Bakanlık işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye ve yolcu beraberi standart işlenmemiş madenlere ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlığın yetkili olduğu hükmü getirildi; Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbest bırakıldı.Devamı >>