DUYURULAR

Dış Ticaret Mevzuatı -23.02.2021-25.02.2021- Arasındaki Değişiklikler Yeni Eklenenler -Tasarruflu Yazı ve Genelgeler Yeni Eklenenler -23.02.2021-25.02.2021-

25.02.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 25/02/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 25/02/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

25.02.2021İGMD - Gümrük Sahasında Yetkisiz (Taşeron) Kişilerin İş Takibi Hakkında

İGMD nin İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne muhatap 24.02.2021 tarih, 2021/0668-BU sayı ve “Gümrük Sahasında Yetkisiz (Taşeron) Kişilerin İş Takibi” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: www.igmd.org.trDevamı >>

25.02.2021Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğin Güven damgası alma şartları başlıklı 5 inci maddesi ve GDS (Güven Damgası Sağlayıcı) nin denetim yetkisi ve görevleri başlıklı 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

25.02.2021Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

29 Aralık 2020 tarihinde Ankarada imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması onaylandı.Devamı >>

25.02.202125 Şubat 2021 Tarihli, 31406 Sayılı Resmi Gazete

25.02.2021 Tarihli, 31406 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

24.02.20212007/10 sayılı Tebliğ ile gözetime tabi 3921-8208-8301-9105-9609-9613 pozisyonlardaki eşyalarda muafiyet sınırı değişti

2013/10 sayılı Tebliğ kapsamı eşyanın daha önce tümü için bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili GTİP ten CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmeyen ithalat gözetim uygulamasından muaf iken, Tebliğde yapılan değişiklikle; sadece tabloda yer alan 3921.90.60.00.11, 8208.30.00.00.00, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 ve 8301.60 gtip li eşyanın bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmeyen ithalatı gözetim uygulamasından muaf olacaktır; Elektrikli duvar saatleri, kurşun kalemler/ kurşun boya kalemleri ve gazlı cep çakmakları CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmese de gözetimden muaf olmayacak.Devamı >>

24.02.20212007/10 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi ölçü transformatör, voltmetre ve ampermetrelerde muafiyet sınırı değişti

2007/10 sayılı Tebliğ ile 8504.31.29.00.00 gtip li ölçü transformatörleri, 9030.33.70.90.00 ve 9030.39.00.19.00 gtip li voltmetreler ve ampermetrelerde uygulanan gözetimden muafiyet ile ilgili hükümde yapılan değişiklikle; Daha önce bir gümrük beyannamesi kapsamında brüt 15 Kg. veya 50 adet veya bunlardan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf iken artık bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf olacaktır.Devamı >>

24.02.20212007/7 sayılı Tebliğ kapsamında 8518 tarifesinde gözetime tabi hoparlörlerde muafiyet sınırı değişti

2007/7 sayılı Tebliğ ile 8518 tarife pozisyonundaki hoparlörlerde uygulanan gözetimden muafiyet ile ilgili hükümde yapılan değişiklikle; Daha önce bir gümrük beyannamesi kapsamında 25 Kg. ve 50 adetten (her iki koşulu birden sağlayarak) veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf iken artık bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf olacaktır.Devamı >>

24.02.2021Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) nde Değişiklik Yapıldı.

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) nin eki EK-X un Bölüm II sinin Uygunluk Değerlendirmesi başlıklı kısmında değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

24.02.20219405 tarifesinde gözetime tabi ürünlerden 50 kg daha az miktarda yapılacak olan ithalat muafiyeti kaldırıldı.

24.02.202124 Şubat 2021 Tarihli, 31405 Sayılı Resmi Gazete

24.02.2021 Tarihli, 31405 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

23.02.2021Dernekler Ortak Duyurusu / E-işlemler Portalında Yaşanan Sorunlar Hakkında

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 19.02.2021 tarihli 61667510 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Bakanlığı'na "E-işlemler" konulu talebimiz iletilmiştir.

Kaynak:.igmd.org.tr Devamı >>

23.02.2021Dernekler Ortak Duyurusu / İngiltere'den Gelen Eşyalarda Götürü Teminat Kullanımı Hakkında

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 19.02.2021 tarihli 61667350 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne "İngiltere'den Gelen Eşyalarda Götürü Teminat Kullanımı Hakkında" konulu talebimiz iletilmiştir.

Kaynak:.igmd.org.trDevamı >>

23.02.2021Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün Ürün Güvenliği ve Denetim ile İlgili Diğer İşler konulu yazısı

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ile Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, üretim girdisi muafiyet belgesinin firmalarca TAREKS yüklenmesi sonrası TAREKS sisteminde belgelerin onaylanması, gerektiğinde iptal edilmesi gibi işlemleri için 30.09.2020 tarihinden itibaren Bakanlık il müdürlüklerince görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş personele devredilmesi hk.Devamı >>