DUYURULAR

2022 Yılı İthalat Tebliğleri 31.12 2021 tarihli 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır:

Cumhurbaşkanı Kararları
  –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5052) 0
  –– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5053) 0
Tebliğler
  –– Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/1) 0
  –– Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/2) 0
  –– Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/3) 0
  –– Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/4) 0
  –– Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/5) 0
  –– Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/6) 0
  –– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/7) 0
  –– Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/8) 0
  –– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9) 0
  –– Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/10) 0
  –– Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/11) 0
  –– Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/12) 0
  –– İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/13) 0
  –– Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/14) 0
  –– Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15) 0
  –– Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/16) 0
  –– Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/17) 0
  –– Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/18) 0
  –– Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/19) 0
  –– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/20) 0
  –– İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21) 0