DUYURULAR

Fas STA

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 11.01.2021 tarihli ve 605014255 sayılı yazısı (Fas STA)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-724.01.01
Konu : Fas STA
 

11.01.2021 / 60501425
DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi: a) 15.04.2020 tarihli ve E-16934678-724.01.01-00053889966 sayılı yazımız.
      b) 13.05.2020 tarihli ve E-16934678-724.01.01-00054350868 sayılı yazımız.
      c) 16.06.2020 tarihli ve E-16934678-724.01.01-00055055486 sayılı yazımız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazımız ile salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında A.TR Dolaşım belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin tercihli ticaret ortağımız olan tüm ülke idarelerince sadece elektronik ortamda düzenlendiği, dolayısıyla onaylı asıl nüshalarının kağıt ortamında mevcut olmadığı hallerde, gümrük idarelerimize ibraz edilen nüshalarının, üzerlerinde doğruluklarının teyid edilebileceği internet adreslerinin mevcut olması ve bu şekilde teyitlerinin yapılması kaydıyla gümrük idarelerimizce kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Fas Gümrük İdaresi'nden alınan 11.12.2020 tarihli yazı ile EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgelerinin 12.01.2021 tarihi itibarıyla elektronik ortamda düzenleneceği bildirilmektedir. Bu çerçevede, menşe ispat belgelerinin 11 no'lu kutusunda "C.C." kaşesi, ilgili memurun imzası ve kaşesi ile belgelerin doğrulanabilmesi bir bağlantının yer alacağı belirtilmektedir.

Bilgileri ile yukarıda belirtilen şekilde düzenlenen belgelerin üzerlerinde yer alan bağlantıdan doğrulanabilmesi kaydıyla kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı
 

Dağıtım:  
Gereği: Bilgi:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Gümrükler Genel Müdürlüğüne