DUYURULAR

01.10.2023 - 31.10.2023 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

01.10.2023 - 31.10.2023 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 31.10.2023 32355 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/29)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7208, 7211, 7225 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha) ürünlerinin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynen devamına karar verildi.
2. 31.10.2023 32355 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/31)
Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Japonya ve Rusya Federasyonu menşeli 7208, 7211, 7212, 7225,7226 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine yönelik bir damping soruşturması açılmıştır.
3. 28.10.2023 32353 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/10)
8504.40.83.90.12 Elektrikli araçlar için redresörler ve 8504.40.95.90.12 Elektrikli araçlar için diğer statik konvertörlerin ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulaması yürürlüğe konulmuştur. (Yürürlük; 27/112023)
4. 28.10.2023 32353 Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7742)
24/7/1985 tarihli ve 8527/97 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı.
5. 28.10.2023 32353 Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (No: 2023/20)
Zeytinyağı ve pirina yağının resmî kontrolleri için analiz metotlarının belirlenmesi hk.
6. 28.10.2023 32353 Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin Radyasyon alanlarının izlenmesi başlıklı 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
7. 24.10.2023   İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 24.10.2023 tarihli 90264657 sayılı yazısı (BTB İptal Kararı Hk. - TR340000230070)
S-PEN PRO ticari tanımlı eşyaya ait BTB (TR340000210173) nin iptal edildiği hk.
8. 24.10.2023   Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 24.10.2023 tarihli ve 90264632 sayılı yazısı (Btb İptali) - (Genel Müdürlük Yazısı: 24.10.2023 / 90166087)
Saç sakal kısaltma makinası ticari isimli eşyaya ait BTB (TR410000230054) nin iptal edildiği hk.
9. 24.10.2023 32349 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2020/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-2 sinde yapılan değişiklikle; 8541.43.00.00.00 gtipli fotovoltaik hücrelerin ithalatında aranan Gözetim Belgesi için başvuru formuna İthalatçı Bilgi Formu, İhracatçı - Üretici Bilgi Formu ve Proforma fatura veya ticari faturanın sureti eklenecek; İmza sirküleri aslı ve sureti aranmayacak. (Yürürlük; 23/11/2023)
10. 20.10.2023   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.10.2023 tarihli 90168684 sayılı yazısı (Geçerli Bir Vekaletle Gümrük İşlemlerinin Takibi)
Yolcuların yurtdışından otomobil ve eşyası ile gelip giriş yapmak üzere başvurularında işlemlerini vekaletle bir temsilci atayarak yaptırması ile ilgili Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) Uygulaması hk.
11. 19.10.2023   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.10.2023 tarihli 90087254 sayılı yazısı (U Kodlu Özet Beyanlar)
özet beyanı vermekle yükümlü kişilerce özet beyanda yapılan düzeltmeler nedeniyle BİLGE Sisteminde üretilen U kodlu geçici özet beyan numaralarından Gümrük Kanununun 241/1 maddesine istinaden usulsüzlük cezası tatbik edilmemesi gerektiği hk.
12. 19.10.2023   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.10.2023 tarihli 90146647 sayılı yazısı (Gürcistan Üzerinden Üçüncü Ülkelere Geçiş Yapacak Taşıtlar)
Gürcistan üzerinden üçüncü ülkelere transit geçiş yapacak araçlar için Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen zorunlu uygulamanın 23.10.2023 tarihi itibariyle RO-RO taşımacılığı kapsamında limanlardan giriş yapacak taşıtlar için de hayata geçirileceği hk.
13. 17.10.2023 32342 7462 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7462
3 Kasım 2020 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.
14. 17.10.2023 32342 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7463
20 Ekim 2021 tarihinde Abuja da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.
15. 17.10.2023   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.10.2023 tarihli 89949163 sayılı yazısı (Menşe Şahadetnamesinin Sonradan İbrazı-Usulsüzlük Cezası)
Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 nci maddesi kapsamında menşe şahadetnamesinin sonradan ibrazının talep edilmesi durumunda; beyannamede doğrulama kodu bölümüne S ibaresinin yazılması, gümrük vergisi farkı ve menşe esaslı ticaret politikası önlemleri gibi mali yükümlülüklerin nakit teminata bağlanarak usulüne uygun bir menşe şahadetnamesi ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık sürenin verilmesi şeklinde işlem yapılması hk.
16. 16.10.2023 32341 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7708)
3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede 8. FASIL başlıklı tabloda yapılan değişiklikle; 0802.11 ve 0802.12 gtip li bademlerin ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları %2 den %15 e, 0802.31 ve 0802.32 gtip li cevizlerin ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları da %4 ten %15 e çıkarıldı; Ek mali yükümlülük oranlarını belirleyen dipnotlarda yapılan değişikliklere göre tahsil edilecek EMY ler de yükseltildi. Birleşik Arap Emirlikleri menşeli ürünler için 7543 sayılı Kararda belirlenen oranlar uygulanacak.(Yürürlük; 31/10/2023)
17. 16.10.2023 32341 İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7709)
3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek-1 sayılı tablosunda yer alan bazı tekstil, giyim ve ev tekstili ürünlerinde uygulanmakta olan ilave gümrük vergisi oranları artırıldı. (Yürürlük; 15/11/2023)
18. 16.10.2023 32341 İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7710)
3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli VII sayılı listede yer alan Nihai kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünlerinden 1703 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melasların kullanım amacına göre gümrük vergisi oranları değişiklik yapıldı. (Yürürlük; 23/10/2023)
19. 16.10.2023 32341 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2022/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ EK 1 inde yapılan ekleme ile; 17.03 gtip li Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melasların ithalatı kayda alınmıştır. (Yürürlük; 23.10.2023)
20. 16.10.2023 32341 Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 153)
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılmıştır.
21. 13.10.2023 32338 Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği
Gıda katkı maddeleri listesi, gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılan katkı maddelerinin kullanım koşulları ve etiketleme kuralları hk.
22. 12.10.2023 32337 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun veri tabanında yer alan ve kesintisiz 1 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının iletişim bağlantısı 24 saat içinde kesilecek, cihaz bilgileri siyah listeye dahil edilecek; Siyah listeye alınan cihazın bir abone numarası ile tekrar kullanılması halinde, GSM operatörü tarafından yapılan bildirim sonrası cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek beyaz listeye alınacak; siyah listeye alınan bir cihazın son kullanıcısının Kurum kayıtlarıyla uyuşmaması halinde, ilgili cihazın IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabilecek. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye veya terkin edilmiş olması durumunda gerekli bilgi ve belgeler tamamlanarak Kuruma başvuru yapılabilecek. (Yürürlük; 1/1/2024)
23. 12.10.2023 32337 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde yapılan değişiklikle; İthal veya imal edilen IMEI numarasına haiz cihazlara ilişkin elektronik kimlik bilgilerinin kayıt altına alınması işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılacak; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veri tabanında kayıtlı iken son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle veya 1/1/2024 tarihinden önce kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı gerekçesiyle IMEI numarası siyah listeye alınan cihazın son kullanıcısının Kurum kayıtlarıyla uyuşmaması ve cihazın ithalatçısının/imalatçısının tasfiye halinde veya terkin edilmiş olması durumunda cihazın kullanıcısı, Kuruma başvurarak cihazı tekrar kayıtlı hale getirebilecek. (Yürürlük; 1/1/2024)
24. 11.10.2023 32336 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/8)
İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı geçici 37 nci maddesine eklenen fıkra ile; 11/10/2023 tarihinden önce ve 1/1/2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.
25. 10.10.2023 32335 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/27)
Vietnam menşeli adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) tanımlı 8311.20.00.00.00 gtip i altında sınıflandırılan özlü kaynak telleri ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
26. 10.10.2023 32335 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/28)
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2918.14.00.00.00 gtip i altında sınıflandırılan sitrik asit ürününe yönelik damping soruşturması açıldı.
27. 9.10.2023   Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 09.10.2023 tarihli 89790943 sayılı yazısı (TAREKS Yenileme Projesi)
TAREKS Yenileme Projesi kapsamında TAREKS in kullanımında, karşılaşılan sorunlar ile sistemin iyileştirilmesine yönelik önerilerin 28.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe (elektronik olarak esva@ticaret.gov.tr adresine) iletilmesi hk.
28. 7.10.2023 32332 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır. (Ödeme hizmeti, Dijital cüzdan hizmeti, Diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarına sunulacak hesap hizmetleri, İşyerlerine sunulan hizmetler, Faaliyet izni, Pay edinim ve devirleri, Kuruluşlar tarafından yapılamayacak faaliyetler, Kredi kullandırma yasağı, Temsilci, Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerle birlikte hizmet sunulması, Özkaynak....)
29. 7.10.2023 32332 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550)
509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu, IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi, IV.1.7.1. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu, V.1. Uygulamalardan Yaralanma Yöntemleri, V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması, V.5.4. e-Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi başlıklı maddelerinde ekleme ve değişiklik yapılmıştır.
30. 7.10.2023 32332 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/30)
Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam menşeli transmisyon kolanları ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
31. 7.10.2023 32332 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552)
Dijital Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
32. 4.10.2023 32329 Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin hazırladıkları projelerin desteklenmesi, Harcama, muhasebe ve denetim usul ve esasları, Elde edilen gelirden yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, Bakanlıkça tedarik edilen malların taşınır işlemleri ilgili maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
33. 2.10.2023 32327 Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 24/2/2022 Tarihli ve 5239 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7664)
Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken Sınıflandırma Görüşleri hakkında Karar
34. 2.10.2023   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.10.2023 tarihli 89505215 sayılı yazısı (Tespit ve Tahakkuk Kağıdı)
Serbest bölgeden veya antrepodan Avrupa Birliğine A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında gönderilecek eşyanın üretiminde kullanılan gümrük vergisine tabi olmayan üçüncü ülke menşeli girdiler için de tespit ve tahakkuk kağıdının düzenlenmesi gerektiği hk.
35. 2.10.2023   Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün 02.10.2023 tarihli 89555683 sayılı yazısı (Transit İzni)
Ürün güvenliği ve denetimine tabi yurtdışına transit edilen eşya için fiziki kontrol fotoğraf refakat memuru veya ATS uygulanması hk.