DUYURULAR

01.04.2022 - 29.04.2022 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri

01.04.2022 - 30.04.2022 tarihleri arasında yayımlanan mevzuat kalemleri:

Sıra R.G. Tarihi R.G. No Başlık/Özet
1. 29.04.2022 31824 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) nin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. (Dayanak, Tanımlar, Performans beyanının içeriği, CE işaretinin kullanımı ve genel hükümler, Ürün irtibat noktası, Uyumlaştırılmış standartlar, Yayımlama, Bildirim başvurusu, Bildirim usulü ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası, Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi, Risk taşıyan yapı malzemeleri ile ilgili işlemler, Resmi olarak tespit edilen uygunsuzluk, Komisyon ile irtibat ve Yürütme)
2. 29.04.2022 31824 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Uyumlaştırılmış Teknik Şartnamelerin Duyurulması ve Eşvarlık Dönemine Dair Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında, CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin referans listesinin duyurulması ve eşvarlık dönemine ilişkin usul ve esaslar hk.
3. 29.04.2022 31824 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (MHG/2017-13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
MHG/2017-13 sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğin bazı madde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.
4. 29.04.2022 31824 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ (MHG/2017-14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
MHG/2017-14 sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğin bazı maddelerinde ve EK-1 inde değişiklik yapılmıştır.
5. 28.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.04.2022 tarihli 74281582 sayılı yazısı (TPS-Geçici İthalat İzni-SET Halindeki Eşya)
TPS üzerinden düzenlenen 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzinlerinin başvurusunda satış miktarının SET seçilmesi ancak partiler halinde gümrük işlemlerinin yapılmak istenmesi durumunda partiler halinde işlem gören eşyalara ilişkin düşümlerin yapılabileceği hk.
6. 27.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.04.2022 tarihli 74257418 sayılı yazısı (TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans Numara Düzenlemesi)
2022/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin sabit referans numaralarının gümrük beyannamelerinin 44 no.lu Vergi ve Dokumanlar alanına 0969 ve 0973 kodlu TPS-CE Gerektiren Ürünler Belgesi üzerinden beyan edilmesi gerektiği hk.
7. 27.04.2022 31822 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5534)
17 Aralık 2020 tarihinde Ankara da imzalanan ve 7390 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması hk.
8. 27.04.2022 31822 Biyogüvenlik Kararları (Karar No: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi, BESD-BİR ve YUM-BİR genetiği değiştirilmiş 59122xNK603 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvurunun onaylanmasına ilişkin Karar, geçerlilik süresi 21 Nisan 2022 tarihinde sona erdiği için iptal edildi; BESD-BİR in genetiği değiştirilmiş MON87701Xmon89788 soya çeşidi ve ürünlerinin, Genetiği değiştirilmiş MON863Xmon810 mısır çeşidi ve ürünlerinin, Genetiği değiştirilmiş MON863xNK603 mısır çeşidi ve ürünlerinin, hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvurunun onaylanmasına ilişkin Karar, başvuru sahibinin talebi üzerine yürürlükten kaldırıldı; BESD-BİR in genetiği değiştirilmiş MON87751 soya çeşidi ve ürünlerinin, Genetiği değiştirilmiş DAS-81419-2 soya çeşidi ve ürünlerinin, Genetiği değiştirilmiş MON87411 mısır çeşidi ve ürünlerinin, Genetiği değiştirilmiş MZIR098 mısır çeşidi ve ürünlerinin Hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvurular ve Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme San. ve Tic. A.Ş.’nin modern biyoteknolojik yöntemlerle enzim üretim kapasitesi geliştirilmiş Aspergillus oryzae LIVZ-104 için yaptığı başvuru kabul edildi.
9. 26.04.2022 31821 Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı:?5529)
Muhteviyatına veya güncelliğine göre gizlilik dereceli belgeler için uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi ve gizlilik dereceli belgelerde uygulama birliğinin sağlaması hk.
10. 26.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.04.2022 tarihli 74221508 sayılı yazısı (Transit Süresi Aşımları)
Transit rejimi kapsamında yapılan Gürcistan, İran ve Nahçıvan a açılan gümrük kapılarımız varışlı beyanlar için 10/05/2022 tarihine kadar transit süre aşımlarında tevsik edici herhangi bir belge istenmeksizin ceza uygulanmaması gerektiği hk.
11. 26.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.04.2022 tarihli 74216615 sayılı yazısı (Transit Süresi Belirlenmesi ve Varış/Çıkış Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanmaması Hk)
Varış/çıkış gümrük idaresi olarak Sarp Gümrük Müdürlüğü beyan edilen ancak varış gümrük idaresi değişikliği yapılarak Aktaş Gümrük Müdürlüğüne transit rejimi kapsamında sevk edilen araçlara idari para cezasının tatbik edilmemesi gerektiği hk.
12. 25.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.04.2022 tarihli 74066895 sayılı yazısı (İhracat Beyannamelerindeki İmalatçı Firma Bilgisi Hk)
İhracat beyannamelerinde 44 no.lu alandaki imalatçı firma bilgisinin kaydedilmiş olması durumunda, söz konusu bilginin düzeltilmesi ya da değiştirilmesi taleplerinin karşılanmaması gerektiği hk.
13. 25.04.2022   Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün 25.04.2022 tarihli 74161287 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği 196/1-A Maddesi Kapsamı Eşyanın Hat Yönlendirmesi)
GY 196/1-a bendi kapsamında yer alan GTİP lerden dökme olarak gerçekleştirilenlerin ithalat işlemlerinde YYS ve OKS 42/A firmalarının da mezkur işlemlerinin doğrudan kırmızı hatta sevk edilmesini sağlayacak düzenleme yapılmış; bu düzenlemeye uygun olarak da YYS ve OKS firmalarının 0804 kodlu emsal raporu beyan etmeleri halinde 39.01-39.15 tarife pozisyonlarından dökme olarak gerçekleştirecekleri ithalat işlemlerinin sarı hatta sevk edileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
14. 25.04.2022 31820 Basınçlı Ekipmanlar Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/4)
Basınçlı Ekipmanlar Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
15. 25.04.2022 31820 Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/5)
Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin (DENİZ-TEK) görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
16. 25.04.2022 31820 Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/6)
Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
17. 25.04.2022 31820 Elektrik-Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/7)
Elektrik-Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
18. 25.04.2022 31820 Gaz Yakan Cihazlar Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/8)
Gaz Yakan Cihazlar Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
19. 25.04.2022 31820 İklimlendirme Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/9)
İklimlendirme Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
20. 25.04.2022 31820 Makina Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/10)
Makina Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
21. 25.04.2022 31820 Asansör Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/11)
Asansör Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
22. 25.04.2022 31820 İlaç Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/12)
İlaç Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
23. 25.04.2022 31820 Kimya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/13)
Kimya Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
24. 25.04.2022 31820 Tekstil ve Hazırgiyim Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/14)
Tekstil ve Hazırgiyim Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
25. 25.04.2022 31820 Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/15)
Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
26. 25.04.2022 31820 Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/16)
Orman Ürünleri, Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
27. 25.04.2022 31820 Metal Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/17)
Metal Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
28. 25.04.2022 31820 Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ (SGM-2022/18)
Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hk.
29. 25.04.2022 31820 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak 17 Temmuz 2019 Tarihinde Ankara’da İmzalanan ve 7348 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli “Protokol I” ile “Protokol III”ün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5526)
Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin olarak 17 Temmuz 2019 tarihinde Ankara da imzalanan ve ve 7348 Sayılı Kanunla Uygun Bulunan mevcut Protokol I in yerini alan Protokol I ile Anlaşmaya eklenen Protokol III ün onaylanması hk.
30. 24.04.2022 31819 Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5521)
Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın I sayılı ekinde yer alan tekstil ve konfeksiyon ürünleri, plastikten eşya, kilim, ayakkabı, araba parçaları ve buzdolapları gibi ürünlere 5 yıl boyunca DTÖ En Çok Kayırılan Ülke (MFN) kuralı uyarınca, Fas tarafınca belirlenmiş olan gümrük vergisi oranının yüzde 90 ı kadar gümrük vergisi uygulanacak ve bu süre tarafların ortak kararıyla 5 yıl uzatılabilecektir; DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması kapsamında korunma önlemlerine tabi tutulan II sayılı ekte yer alan ahşap paneller, sıcak haddelenmiş sac, soğuk haddelenmiş sac, filmaşin, çelik tüp ve borular gibi ürünler korunma önlemlerinin sona ermesini müteakip I sayılı Eke dahil edilecektir.
31. 22.04.2022 31817 Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)
Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine dolaylı temsil yetkisi tanınması ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
32. 22.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.04.2022 tarihli 74006960 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Kapsamı Teminatlı İthalat (OKSB-Götürü Teminat))
Onaylanmış Kişi Statüsüne haiz yatırımcıların teminatlı ithalat için götürü teminat kullanmalarının yatırım teşvik mevzuatı bakımından uygun olmadığı hk.
33. 21.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.04.2022 tarihli 73948416 sayılı yazısı (Güvenli Depolama Alanları ve Güvenli Park Alanlarında YGM Tarafından Hizmet Sağlanması Talebi)
Güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarına eşya giriş çıkışlarında gerçekleştirilmesi beklenen kontrol ve kayıt işlemlerinin asli olarak yetki sahibinin sorumluluğunda olduğu, giriş çıkış kayıtlarının sonradan kontrol edilmesi ve tespitlerin rapora bağlanması işlemlerinin de firmanın kendi personeli tarafından gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu ve bu işlemlerin halihazırda yetkilendirilmiş yükümlü sahibi bir firmanın danışmanlık hizmeti almasını gerektirecek hususlar olmadığı hk.
34. 21.04.2022 31816 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle; tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır; Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demir çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun veya yassı demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir; Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.
35. 21.04.2022 31816 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/4)
2022/1 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğde yapılan değişik ile Tarım ve Orman Bakanlığının kati ihracatta düzenleme yapmaya yetkili olduğu tarım ürünleri listesine 0402 süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler) EKLENDİ; Yeki başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan ...ihracatında... ibaresi ...kati ihracatında... olarak değiştirildi.
36. 21.04.2022 31816 Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5468)
Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararın Tanımlar, İşbirliği kuruluşlarına yönelik destekler, Marka Destek Programı, TURQUALITY® Destek Programı ve TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınma başlıklı ve diğer bazı maddelerinde değişiklik yapılmış; Hizmet sektörü TURQUALITY® Komitesi, Hizmet sektörü TURQUALITY® Çalışma Grubu, Hizmet sektörü TURQUALITY® Sektörel Çalışma Grubu, Çalışma gruplarının teşkili başlıklı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
37. 21.04.2022 31816 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5478)
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle; Projelerin Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için gerekli olan asgari sabit yatırım tutarı diğer yatırımlar için beşyüzmilyon Türk Lirasından bir milyar Türk Lirasına çıkarıldı. (Yürürlük:01.07.2022) Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, yatırım tutarına bağlı olmaksızın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilecek; Yatırım devirlerinin tümünde Cumhurbaşkanı onayı gerekecek. 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Teşvik Belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarları faiziyle birlikte yatırımcıdan geri alınacak.
38. 21.04.2022 31816 Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5479)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için azami 350 litre olarak uygulanır.
39. 20.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.04.2022 tarihli 74015601 sayılı yazısı (E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hk)
Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ve Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemine 19.04.2022 tarihi itibariyle e-Devlet Kapısı üzerinden erişim sağlanabildiği ve bu hizmetlere ilişkin erişim adresleri hk.
40. 20.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.04.2022 tarihli 74034833 sayılı yazısı (2 Nolu Taşıt Takip Programının Yeniden Düzenlenmesi Hk)
2 No.lu Taşıt Takip Programının yeniden düzenlenmesi çerçevesinde; programda süresinde çıkmayanlar sekmesi, süre uzatımı bölümü ve ro-ro taşıtlarda dolu sekmesi oluşturulmuştur.
41. 20.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.04.2022 tarihli 74010820 sayılı yazısı (E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hk)
Geri verme kaldırma talepleri ile vergi ve ceza borcu sorgulama sisteminin e-devlet kapısı ile yapılabileceği hk.
42. 20.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.04.2022 tarihli 73989471 sayılı yazısı (Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Notası ACELE )
Ukrayna konteynerler gemileri ve yüklerinin limanlarda özet beyan ek süre taleplerinin değerlendirilmesi
43. 20.04.2022 31815 Elektrikli Araç Besleme Donanımlarının 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5446)
Elektrikli araçlara şarj hizmeti sunumunda kullanılan ve aktarılan elektrik enerjisi miktarının ölçümünü de yapan elektrikli araç besleme donanımları, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alınmıştır.
44. 20.04.2022 31815 İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5444)
3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek 1 inde yer alan 9401.99.90.00.00 gtip li ürüne eklenen dipnotla bu pozisyonda eşyayı, kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyaların üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta İGV %0 olarak uygulanacak ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olacak.
45. 20.04.2022 31815 Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5448)
Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulmasını, hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlara erişime, pazarda tutundurmaya ve pazar payını arttırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esaslar hk.
46. 20.04.2022 31815 Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5449)
Ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasına ve/veya işletilmesine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esaslar hk.
47. 20.04.2022 31815 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5445)
Türkiye ihracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikle Yapılmasına Dair Esaslarda Türk Eximbank ın sağladığı kredi sigortasının kapsamına yurt dışındaki ihracatçılar da eklendi.
48. 20.04.2022 31815 Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5447)
Şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin hususlar hk.
49. 19.04.2022   Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 19.04.2022 tarihli ve 5226501 sayılı yazısı (Cin Mısır (Popcorn/100590000011 GTİP) İhracatı
1005.90.00.00.11 GTİP li popcorn/cin mısır ihracatlarının %100 kimlik kontrolüne tabi tutularak Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmesi hk.
50. 19.04.2022 31814 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu Vergi Tutarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5429)
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan 2206.00 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake vb. fermente edilmiş içecekler, fermente edilmiş içeceklerin karışımlarında uygulanan asgari maktu ÖTV tutarı 17,3457 TL/LT den 29,5849 TL/LT ye yükseltildi.
51. 19.04.2022 31814 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5430)
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan 2403.19 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan net muhtevası 500 gramı geçen ve geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde ÖTV oranları yüzde 40 dan yüzde 55 e çıkarıldı; maktu vergi tutarlarında değişiklik yapılmadı.
52. 19.04.2022 31814 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5431)
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede yer alan cep telefonlarında ÖTV matrahları yeniden belirlenerek, 640 lira olan yüzde 25 ÖTV uygulanan cep telefonlarının üst fiyat sınırı 1500 liraya yükseltildi. Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit ise 3 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak uygulanacak.
53. 19.04.2022 31814 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66)
2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; dövize endeksli olarak kararlaştırılan taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşmeye konu olan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden kabul edilmesi ve yerine getirilmesi zorunlu hale geldi.
54. 19.04.2022 31814 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2022/5)
2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00) ve Diğer killer (GTP: 2508.40) eklenmiştir.
55. 19.04.2022 31814 Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği (No: 2022/7)
Baharatın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlenmesi hk.
56. 19.04.2022 31814 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5428)
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan değişiklikle; yurt dışı ilaç listesinde yer alan ürünlerin Türkiye'de ruhsatlandırıldıktan sonraki gerçek kaynak fiyatları, bu karar ve Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ hükümlerine göre belirlenecek; ancak ürünlerin depocuya satış fiyatları, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin ekindeki yurt dışı ilaç fiyat listesinde yer alan rakamın güncel kur karşılığından fazla olamayacak.
57. 19.04.2022 31814 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5422)
Bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite Tesis Edilmesine İlişkin Protokol, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol...)
58. 18.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.04.2022 tarihli 73951381 sayılı yazısı (Gümrük Müşavir Yardımcılarının ve Stajyerlerin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlandıkları Sürelerin Stajlarından Sayılması Hk)
Gümrük Müşavir Yardımcılarının ve Stajyerlerin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlandıkları Sürelerin Stajlarından Sayılması Hk 
59. 17.04.2022 31812 Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin Tescil başvurusunda gerekli belgeler başlıklı 9 uncu maddesinde yapılan değişiklikle; Başvuru sahibi demiryolu araçlarının tescili için gerekli belgelerden Tüzel kişilere ait imza sirküleri kaldırılmıştır.
60. 17.04.2022 31812 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Yetki belgesi almak ve yenilemek için gerekli belgeler başlıklı 15 inci maddesinde yapılan değişiklikle; Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler noterden onaylı imza sirkülerleri yerine yetkili olduklarına dair sicil tasdiknamesini Bakanlığa verecek; merkezi adresleri dışındaki şubelerinde faaliyette bulunmak üzere düzenlenecek olan yetki belgesi için veya yetki belgesi şube listesine ilave edilecek şubeler için; noter onaylı imza sirkülerleri yerine sicil tasdiknamesi ibraz edilecektir.
61. 17.04.2022 31812 Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinin Yetki belgesi almak veya yenilemek için gerekli belgeler başlıklı 12 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişilerin, kamu tüzel kişilerinin ve şirketler, noterden onaylı imza sirküleri yerine yetkili olduklarına dair sicil tasdiknamesini Bakanlığa vereceklerdir.
62. 15.04.2022 31810 Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Hizmet bölgeleri ve süreleri, Yer Değiştirme Kurulu, E-atama esasları, Hizmet bölgesi değişen hizmet birimlerinde görev yapanlar başlıklı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmış; Yönetmeliğe Covid-19 karantina sürecindeki personel başlıklı geçici madde eklenmiştir.
63. 15.04.2022 31810 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7394
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmıştır.
64. 15.04.2022 31810 Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/35)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/11)
17/9/2004 tarihli ve 25586 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/35) yürürlükten kaldırılmıştır.
65. 15.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.04.2022 tarihli 73849043 sayılı yazısı (Ek Süre Uygulaması)
Dahilde işleme ve hariçte işleme kapsamında Ukrayna ve Rusya ya ihracat yapan firmaların ek süre talepleri ile ilgili 04/04/2022 tarihli ve 73486875 sayılı Bakanlık Makamı Onayı hk.
66. 14.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2022 tarihli 73847575 sayılı yazısı (Tereyağı İhracatı Hk )
0405.10 gtip altında yer alan tereyağı ihracatının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin`e ihraç edilecekler hariç olmak üzere 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 20.04.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi hk.
67. 14.04.2022 31809 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/12)
Güney Kore menşeli 9021.29.00.00.00 gtip altında yer alan Protez dişlerin bağlantı parçaları ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.
68. 14.04.2022 31809 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2013/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 110 volt veya daha fazla olan süpürgelerde (robot/akıllı süpürgeler hariç) birim gümrük kıymeti adet başına 70 dolar; Gerilimi 110 volt veya daha fazla olan yalnız robot/akıllı süpürgeler ile Diğerleri (yalnız robot/akıllı süpürgeler) kategorisindeki cihazlarda ise birim gümrük kıymeti adet başına 200 dolar olarak uygulanacak.(Yürürlük; 14 Mayıs 2022).
69. 14.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2022 tarihli 72136406 sayılı yazısı (Rejim İhlaline Konu Taşıtların Gümrük Kıymeti)
özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde uygulanan gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranındaki idari para cezası tutarının hesaplanabilmesi için taşıtın kıymetinin nasıl belirleneceği ile taşıtın AB ülkelerinden gelmesi durumunda gümrük vergisi oranının sıfır uygulanıp uygulanmayacağı hk.
70. 13.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.04.2022 tarihli 73775689 sayılı yazısı (Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları)
Dahilde işleme rejimi kapsamı OAİB tarafından kayda alınan beyannamelerde DİİB numarası değişikliği yapılmaması hk.
71. 13.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.04.2022 tarihli 73766677 sayılı yazısı (Ukrayna Plakalı Taşıtlar)
Ukrayna araçlarının limanlarımızdan Ukraynaya taşıma yapabilecekleri ile geçiş belgesi aranmaması hk.
72. 13.04.2022   Genelge No: 2022/8 (Soruşturmacı/Muhakkik Tayini Hakkında)
Gümrük Müşavirliği /Gümrük Müşavir Yardımcılığı - Soruşturmacı/Muhakkik Tayini Hakkında
73. 12.04.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 12.04.2022 tarihli ve 73722365 sayılı yazısı (Türkiye-Güney Kore STA - Sonradan Kontrol)
Güney Kore sonradan kontrolünde şüphe hali ile süreç bitmeden yeni talepte bulunulmaması ekli belge
74. 12.04.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 12.04.2022 tarihli ve 73729024 sayılı yazısı (Elektronik Düzenlenen Menşe Şahadetnameleri - Hong Kong ve güncel liste)
Hong Kong elektronik menşe şahadetnamelerinin kontrolü için doğrulama adresi ve güncel Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler Listesi hk.
75. 11.04.2022   Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğünün 11.04.2022 tarihli ve 73702484  sayılı yazısı (Müdürlük Emri (2022/14) )
Geçici depolama yeri ve antrepolara yetkisi olmayan kişilerin girişine izin verilmemesi hk.
76. 11.04.2022   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 11.04.2022 tarihli 73711294 sayılı yazısı (2008/1 Sayılı DİR Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hk)
2008/1 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgesinde yapılan değişikle, bedelsiz ithalat ve bedelsiz ihracat ile ilgili 53 üncü maddesine son cümle eklenmiştir.
77. 11.04.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 11.04.2022 tarihli ve 73689432 sayılı yazısı (Elektronik Düzenlenen Menşe Şahadetnameleri - Suudi Arabistan ve güncel liste)
Suudi Arabistan elektronik menşe şahadetnamelerinin kontrolü için doğrulama adresi ve güncel Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler Listesi hk.
78. 11.04.2022   Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 11.04.2022 tarihli ve 73688535 sayılı yazısı (Malezya İmza ve Mühür Örnekleri Hk)
Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması gereği Malezya tarafınca tasdik edilecek olan Malezya menşe belgelerinin imza sirküleri ile mühür örneklerinin gümrük Portalındaki sisteme eklendiği hk.
79. 11.04.2022   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 11.04.2022 tarihli 73723160 sayılı yazısı (Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları)
Dahilde işleme rejiminde bazı tarım ürünleri taahhüt hesabının taahhüt miktarı gerçekleşmeden kapatılmaması ve revize yapılmaması hk.
80. 11.04.2022   Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 11.04.2022 tarihli 73685202 sayılı yazısı (Ürün güvenliği 2022/21 genelge ekindeki bal ürününe ilişkin listeye laboratuvar eklenmesi hk.)
2022/21 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında yapılacak işlemlerde takip edilecek usul ve esaslara dair genelge ekinde yer alan BAL ürününe ilişkin yetkili laboratuvar listesine Ulusal Gida Referans Laboratuvar Müdürlüğü eklenmiştir.
81. 9.04.2022 31804 Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/32)
2015/24 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine aykırı davranan şirketler hk.
82. 9.04.2022 31804 COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2022/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir.
83. 8.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.04.2022 tarihli 73662907 sayılı yazısı (Rusya Federasyonu'na Taze Meyve ve Sebze İhracatımız)
Rusya Federasyonuna yapılacak taze meyve ve sebze ihracatında uyulacak kurallar hk.
84. 8.04.2022   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 08.04.2022 tarihli 73669722 sayılı yazısı (Rusya ve Ukrayna -Mücbir Sebep/ Ek Süre Onayı)
İhracatı Ukrayna ve Rusyaya yapılacak DİR ek süre taleplerinden yararlanacak firma ve talep süresi
85. 7.04.2022 31802 Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 98)
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve bazı diğer Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapılmıştır.
86. 7.04.2022 31802 Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğine, Lisans sahibinin vergi mükellefiyetinin herhangi bir sebepten dolayı terkin edildiğinin veya vergi mükellefiyetini ortadan kaldıran benzeri durumların tespit edilmesi halinde de lisansın sona erdirileceği ile ilgili bent eklenmiştir.
87. 7.04.2022 31802 Türkiye-Tacikistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5390)
24 Aralık 2021 tarihinde imzalanan Türkiye-Tacikistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü onaylanmıştır.
88. 7.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarihli 73534557 sayılı yazısı (Motorlu/Motorsuz Karavanlar)
Motorlu motorsuz karavanların taşıt girişinde ek özel açıklama ayniyetinin sağlanmasına yarayacak bilgilerin girilmesi ve fotoğraflarının çekilmesi ile çıkış ayniyetinin uygunluğu ile karavanların yurtdışı edilmesine izin verilmesi hk.
89. 6.04.2022 31801 Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde yapılan değişiklikle; Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin (EK-4) Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin yapılabileceği gümrük kapılarına Ünye Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.
90. 5.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.04.2022 tarihli 73468608 sayılı yazısı (U-Net Otomasyon Sisteminde Tanımlanan Yeni Muafiyet Kodları Hk)
Bulgaristan iş makine ve ticari taşıma yapmayan ile TR traktörler resmi ve naklen yayın taşıtlarda muafiyet hk.
91. 5.04.2022   Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün 05.04.2022 tarihli 73519518 sayılı yazısı (Sanal Gerçeklik Gözlüğü)
Sanal gerçeklik gözlüğü ticari isimli eşyanın tarife sınıflandırması hk.
92. 5.04.2022   Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 05.04.2022 tarihli 73504888 sayılı yazısı (Rusya ve Ukrayna -Mücbir Sebep/ Ek Süre Onayı)
Rusya ve Ukrayna Mücbir Sebep- Ek süre Onayı Hk.
93. 4.04.2022   Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 04.04.2022 tarihli 73486667 sayılı yazısı (Ürün güvenliği 2022/21 genelge ekindeki bal ürününe ilişkin listeye laboratuvar eklenmesi hk.)
2022/21 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında yapılacak işlemlerde takip edilecek usul ve esaslara dair genelge ekinde yer alan BAL ürününe ilişkin yetkili laboratuvar listesine İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü eklenmiştir.
94. 4.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.04.2022 tarihli 73459377 sayılı yazısı (Ukrayna Plakalı Taşıtların Yeşil Kart Sigortası)
Ukrayna araçlarının yeşil kartları siyah beyaz PDF veya dijital ortamda sunabileceği ile kontrol adresi hk.
95. 4.04.2022   Genelge No: 2022/7 (Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları)
Transit rejimine ilişkin gümrük mevzuatı hükümlerinin uygulanmasında; Transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları, TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının iptali, Transit süre aşımlarında uygulanan idari para cezası hususlarına açıklık getirilmesi hk.
96. 3.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.04.2022 tarihli 73264340 sayılı yazısı (Gözetim Uygulaması - Kayıt Belgesi)
2021/13 sayılı Genelgenin yürütülmesinin durdurulması kararının, kayıt belgesine tabi eşyalar için de dikkate alınması ve gümrük beyannamesinin tescilinde kayıt belgesi ile uyumlu kıymet üzerinden vergilerin ödenmesini müteakip yapılan geri verme başvurusunun reddi işlemine karşı açılan davanın idaremiz aleyhine sonuçlanması durumunda 4458 sayılı Kanunun 235 inci maddesi çerçevesinde işlem tesis edilemeyeceği hk.
97. 3.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.04.2022 tarihli 73400924 sayılı yazısı (Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi)
Yetkilenmiş Yükümlü Sertifika (YYS) sahibi tarafından beş yılda bir güncellenmesi gereken soru formunun, yerinde izlenme kapsamında ibrazında, ...soru formu, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki altmış aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gönderilir ...hükmünün uygulanması gerektiği hk.
98. 1.04.2022   İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 01.04.2022 tarihli 73400126 sayılı yazısı (Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü Hk)
Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü Hk
99. 1.04.2022   Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2022 tarihli 73409075 sayılı yazısı (Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Onay İşlemleri )
Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin alıcıya ilişkin kutucuğuna, ihracatçı tarafından talep edilmesi halinde, sadece bir firma ünvanına yer verilmek koşulu ile birden fazla adres bilgisinin yazılması mümkün olduğu hk
100. 1.04.2022 31796 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 7390
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının onaylanmıştır.
101. 1.04.2022 31796 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 7392
Ön ödemeli olarak satılan konutlar, Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu, Yenilenmiş ürünler, Devre mülklere düzenleme, İdari para cezaları, Tüketici hakem heyeti kararları konuları başlıklı maddelerinde değişiklik yapılması hk.
102. 1.04.2022 31796 Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe 2022 yılı harmanlama yükümlülüğü hk geçici madde eklenmiştir.