DUYURULAR

Dolgu Lastik ticari tanımlı eşyanın sınıflandırılması ile ilgili tasarruflu yazı. Dolgu Lastiklerin izahnamenin orjinal metninde tekerlekli oyuncaklarda ve tekerlekli mobilyalarda kullanımına örnek olarak verildiği aynı özellikleri taşıyan ancak tekerlekli oyuncak veya tekerlekli mobilyada kullanılmayan dolgu lastiklerin de aynı pozisyonda sınıflandırılması gerekmektedir.Devamı >>

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.11.2020 tarihli 59320078 sayılı yazısı (Dolgu Lastikler)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-162.01
Konu : Dolgu Lastikler

27.11.2020/59320078
DAĞITIM YERLERĠNE

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, "Dolgu Lastik" ticari tanımlı eşya ile ilgili olarak eşyanın sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu bildirilmektedir.

Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 4012 pozisyonu açıklamalarında "Dolgu lastikleri (katı lastikler), tekerlekli oyuncaklarda ve tekerlekli mobilyalarda kullanılırlar." denilmektedir. İzahnamenin aslını oluşturan Harmonized System Explanatory Notes (Armonize Sistem Açıklama Notlarının) İngilizce oıjinal dilindeki metininde bu ifade "Solid tyres are used, for example, on wheeled toys and mobile articles of furniture." (Dolgu lastikleri, örneğin, tekerlekli oyuncaklarda ve tekerlekli mobilyalarda kullanılırlar.) olarak yer almaktadır. Bu ifade ile dolgu lastiklerin kullanım alanlarına örnek verildiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple aynı özellikleri taşıyan ancak tekerlekli oyuncak veya tekerlekli mobilyada kullanılmayan dolgu lastiklerin de bu pozisyonda sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine