DUYURULAR

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.07.2021 tarihli 65727417 sayılı yazısı (Kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamında değerlendirilemeyeceği hk.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.07.2021 tarihli 65727417 sayılı yazısı (Kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamında değerlendirilemeyeceği hk.)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-18723479-240-

Konu :
 

16.07.2021 / 65727417

DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği üzere 29.06.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2012/3305 sayılı Karar'da değişiklik yapan 28.06.2021 tarihli ve 4191 sayılı Karar'ın 5 inci maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları değiştirilmiş ve anılan Karara “Ek-8: Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” eklenmiştir. 2012/3305 sayılı Karar eki EK-8’de yer alan yeni makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın teşvik belgesi kapsamında temin edilebilecek, ancak EK-8’de yer alan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında temin edilemeyecektir.

Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen Bakanlığımız kayıtlarına 16.07.2021 tarihinde giren 07.07.2021 tarihli ve 2714324 sayılı yazıda söz konusu düzenleme ile getirilen hükümlerin 29.06.2021 tarihi ve sonrasında yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerini kapsadığı, Genel Müdürlüklerince E-TUYS ortamında yapılan güncellemeler çerçevesinde ilgili Karar değişikliği uyarınca düzenleme kapsamına giren yatırım teşvik belgeleri eki ithal listelerde yer alan makine ve teçhizatların gümrük vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanmayacağının ilgili listelerde belirtildiği bu itibarla, gümrük idarelerince uygulamanın söz konusu listelerde yer alan gümrük vergisi muafiyetinden yararlanma durumuna göre yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
 

Erdal KARAHİSAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
 

EK:
-Yazı örneği.
 

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

07/07/2021

Sayı :E-10475851-401.99-2714324

 Konu :Gümrük Vergisi Muafiyeti
 

TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, 29/6/2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2012/3305 sayılı Kararda değişiklik yapan 28/6/2021 tarihli ve 4191 sayılı Kararın 5 inci maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları değiştirilmiş ve anılan Karara “Ek-8: Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” eklenmiştir.

Bu kapsamda, 2012/3305 sayılı Karar eki EK-8’de yer alan yeni makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın teşvik belgesi kapsamında temin edilebilecek, ancak EK-8’de yer alan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında temin edilemeyecektir.

Söz konusu düzenleme ile getirilen hükümler, 29/6/2021 tarihi ve sonrasında yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerini kapsamakta olup, Genel Müdürlüğümüzce E-TUYS ortamında yapılan güncellemeler çerçevesinde ilgili Karar değişikliği uyarınca düzenleme kapsamına giren yatırım teşvik belgeleri eki ithal listelerde yer alan makine ve teçhizatların gümrük vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanmayacağı ilgili listelerde belirtilmektedir.

Bu itibarla, Gümrük Müdürlüklerince uygulamanın söz konusu listelerde yer alan gümrük vergisi muafiyetinden yararlanma durumuna göre yapılması hususunda gereğini arz ederim.
 

Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN
Bakan a.
Genel Müdür V

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

 

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİMRAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA ! Hesap Gününün Tek sahibi! Allahım . Bana VE AİLEME’ ALYAYA’ EKİNE   ÇOK AMA ÇOK,ÇOK’ BOL!!! helal rızık ver ALLAHIM! RIZKIN HAYIRLISINI NASİP ET Allahım ! Amin! RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİYa Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram !!Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.Eğer yerde ise onu çıkar,Uzakta ise onu yaklaştır.  Yakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu Bereketlendir. ‘ALLAHIM ÂMİN’ Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!

.