DUYURULAR

1512.11.91 gtip li ham ayçiçeği tohumu yağı ithalatında gümrük vergisi indirildi; Toplu Konut Fonu uygulaması getirildi.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3202) (25.11.2020 t. 31315 s. R.G.)


Karar Sayısı: 3202

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Kasım 2020

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünün gümrük vergisi yeniden düzenlenmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıda yer alan (1) ve (2) numaralı dipnotlar eklenmiştir.

"G.T.İ.P. GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA, F.ADA. GÜR. B- HER. G.KORE MLZY. SİNG. KOS. VEN. D-8 D.Ü. Dipnot
1512.11.91.00.00 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 1, 2

(1) 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) gümrük vergisi oranı ile birlikte 6 EUR/100 kg/net (Kosova hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.

(2) 1 Temmuz 2021 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren gümrük vergisi oranı ile birlikte 28 EUR/100 kg/net (Kosova hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 


95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “13. ve 15. FASILLAR” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünün gümrük vergisinin yeniden düzenlenmeden önceki şekli aşağıdadır:
G.T.İ.P. GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA, F.ADA. GÜR. B- HER. G.KORE MLZY. SİNG. KOS. VEN. D-8 D.Ü. Dipnot
1512.11.91.00.00 36 36 36 36 36 36 0 36 36 36 1

(1) : Gümrük vergisi 31 Mayıs 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar %18 (Kosova için %0) olarak, 1 Haziran-30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde ise %30 (Kosova için %0) olarak uygulanır.

.