DUYURULAR

Hava Kargo İş Birliği Protokolü Hk.

Hava Kargo İş Birliği Protokolü Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, küresel rekabet ortamında ihracat fırsatlarının yakalanabilmesi adına yurt dışı hava kargo gönderimlerinin uygun maliyetlerle ve uygun koşullarda taşınması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, ihracatçının hava kargo kullanımını artırmak ve lojistik maliyetlerini azaltmak için Meclisleri ve Türk Hava Yolları arasında indirimli hava kargo taşımacılığına yönelik önemli bir iş birliği anlaşması imzalanmıştır.

Yapılan iş birliği ile THY'nin lojistik markası Turkish Cargo, ekte yer alan 22 ülkede 28 destinasyona genel kargo taşımacılığında 2021 yılı Mart ayı sonuna kadar yüzde 10 ile 30 arasında indirim uygulayacaktır. Bahse konu indirimli ücretlerden yararlanmak için ayrıca bir başvuru yapılmasına ihtiyaç bulunmamakta olup, ihracat taşımalarında indirim tutarları taşıma fiyatlarına doğrudan yansıtılacaktır.

Ek: İndirimli Taşıma Destinasyon Listesi (1 sayfa).
901. gümrük tarifesi ve eşyanın tarife pozisyonlarına ayrılması
902. gümrük uzlaşma komisyonu üyelerine ödenecek ücret
903. Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
904. gümrük uzmanı ve gümrük uzman yardımcısı olarak atanan ve atanacaklar hakkında uygulama
905. gümrük vakfı turizm inşaat taahhüt ve sanayi işletmesi matbu evrak fiyatları
906. gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü şube organizasyon şeması
907. gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri
908. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB Arasında Tır Karnesi Düzenlenmesi
909. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzin Yönergesi
910. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
911. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği
912. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca denetlenen tüketici ürünleri
913. gümrük ve ticaret bakanlığının taşra teşkilatı gümrük kodları
914. gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri
915. gümrük ve ticaret uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları
916. gümrük ve ticaret uzmanları çalışma usul ve esasları
917. gümrük ve ticaret uzmanları ile gümrük ve ticaret uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları
918. gümrük ve ticaret uzmanlığı yönetmeliği
919. gümrük vergi alındısı
920. gümrük vergi ve ceza borçlarını takip amaçlı veri bankası oluşturulması
921. gümrük vergi ve cezaları
922. gümrük vergi ve resimleri borcundan dolayı el konulacak TIR araçlarına ilişkin veri giriş işlemleri
923. gümrük vergileri alınmamış ve dış ticaret politikasına tabi tutulmamış eşyanın konulduğu genel antrepolar
924. gümrük vergileri tahakkuku
925. gümrük vergileri tahakkukunu izleme defteri
926. gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergiler
927. gümrük vergileri ve zamanaşımı
928. gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yapılandırılması
929. gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması
930. gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt
931. gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller
932. gümrük vergilerine idari yargıda yapılacak itiraz
933. gümrük vergilerine ilişkin tecil ve taksitlendirme yetkileri ile yapılacak işlemler
934. Gümrük vergilerini tahsile yetkili kılınan bankalar
935. gümrük vergilerinin askıya alınacak ürünlerde aranan genel şartlar
936. gümrük vergilerinin askıya alınması talep edilen ürünler
937. gümrük vergilerinin bankalar aracılığı ile tahsilatı
938. gümrük vergilerinin bankalara yatırılması halinde yapılack işlemler
939. gümrük vergilerinin bankalarca tahsilatının BİLGE sisteminden yapılması
940. gümrük vergilerinin eksik alındığının tespiti halinde tatbik edilecek cezalar
941. gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması
942. gümrük vergilerinin geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idareleri
943. gümrük vergilerinin hesaplanması
944. gümrük vergilerinin internet aracılığıyla ödenmesi
945. gümrük vergilerinin tahsilatına ilişkin işlemler
946. gümrük vergisi
947. gümrük vergisi askıya alınacak ürünler
948. gümrük vergisi ertelemesi
949. gümrük vergisi istisnaları
950. gümrük vergisi muafiyetleri
951. gümrük vergisi oranlarında değişiklik
952. gümrük vergisi oranlarında değişiklik
953. gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası
954. gümrük vergisinden ayrı olarak tahsil edilen para cezaları
955. gümrük vergisinden muaf ithalat
956. gümrük vergisinden muafiyet sağlayacak fire oranlarının tespiti ve uygulamaları
957. gümrük vergisine esas kıymet
958. gümrük veri ambarı sistemi
959. gümrük veri ambarı sisteminde kayıtlı dış ticarete ilişkin veriler üzerinde yapılan analiz çalışmaları
960. gümrük yolu
961. gümrük yönetmeliği
962. Gümrük Yönetmeliğine yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması
963. Gümrük yükümlüğü sona erdikten sonra ilgili kurumlarca yapılacak kontrollere ilişkin gümrük idarelerince yapılacak işlemler
964. gümrük yükümlülüğü
965. gümrük yükümlülüğünü etkilemeyecek haller
966. gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlaması
967. gümrük yükümlülüğünün sona ermesi
968. gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini
969. gümrükçe onaylanmış işlem
970. gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım
971. gümrükçe onaylanmış kişi
972. gümrükçe onaylanmış kişi unvanına sahip firmaların dahilde işleme izni kapsamındaki ithalatı
973. Gümrükler başmüdürlüğüne bağlı şubelere ait dosya kod numaraları ve telefon numaraları
974. Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü ile taşra gümrük idareleri arasındaki yazışmalar
975. Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri
976. Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü şube organizasyon listesi
977. Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne gümrük idarelerince gönderilen gelir evrakının intikali
978. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Genelgeleri
979. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün asli görevi
980. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün tasarruflu yazıları
981. gümrüklerde alınan vergilerin hesap ad ve kodları
982. gümrüklerde doğrudan işlem takip edebilecek bunker ve liman bayileri
983. gümrüklerde el koyma
984. gümrüklerde iş takibi ve gümrük müşavirleri
985. gümrüklerde nakit kontrolleri
986. Gümrüklerden Geçiş Karnesi
987. gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmek suretiyle getirilen taşıtlar
988. gümrüklerden geçiş karnesine istinaden yapılacak giriş-çıkışlarda bilgisayara rakam ve harf kodlarının girilmesi
989. gümrüklere gelen serbest bölge adresli eşyalar
990. gümrüklerin sınıfları
991. gümrüklü alanlar (gümrüklü sahalar)
992. gümrüklü gemilere yanaşma belgesi
993. Gümrüklü Sahadan Çıkış Defteri
994. Gümrüklü Sahaya Giriş Defteri
995. gümrüklü yer ve sahaların gözetim, takip ve muhafazası
996. gümrüksüz satış mağaza ve depo bilgileri
997. gümrüksüz satış mağaza ve depoların açılışında istenilen belgelerin kontrolü
998. gümrüksüz satış mağazaları
999. gümrüksüz satış mağazaları bilgisayar sistemi
1000. gümrüksüz satış mağazaları çıkış satış limitleri
1001. gümrüksüz satış mağazalarında içki ve sigara satışında kısıtlılık
1002. gümrüksüz satış mağazalarında kredi kartı ile alışveriş
1003. gümrüksüz satış mağazalarında satılan sigaralar üzerinde bulunması gereken bilgiler
1004. gümrüksüz satış mağazalarında satışa sunulan sigara, yaprak sigara, puro, sigarillo
1005. gümrüksüz satış mağazalarında tütün ürünleri satışı
1006. gümrüksüz satış mağazalarında yerli ürün ihracı
1007. gümrüksüz satış mağazalarından eşya satışı
1008. gümrüksüz satış mağazalarından satılan eşyanın BİLGE den düşümü
1009. gümrüksüz satış mağazalarından ve depolardan serbest bölgelerde eşya satışı
1010. gümrüksüz satış mağazası ve deposu açmak isteyenlerden alınacak taahhütname örneği
1011. gümrükte iş takibi
1012. gümrükte iş takibi yapan ve devlet memuru olan gümrük müşavir ve yardımcıları
1013. gümrükte işlem yapan firma dosyalarının oluşturulması
1014. gümrükte kaçakçılık olayları
1015. gümüş eşya ihracatı
1016. gümüş granül ithalatı
1017. gümüş ithalatı
1018. gümüş rafinerileri
1019. gümüşten mamul eşya ithalatı
1020. güneş enerji sistemleri ithalatı
1021. güneş enerjili su ısıtıcıları ithalatı
1022. güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan cam boru ve vakumlu cam boru tüpleri ithalatı
1023. güneş gözlüğü ithalatı
1024. güneş panelleri ithalatı
1025. Güney Kore ile mal ticareti anlaşması
1026. Güney Kore ile serbest ticaret anlaşması
1027. Güney Kore menşeli ithalat
1028. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği
1029. günübirlik giriş çıkış yapan yolcular
1030. günübirlik giriş çıkış yapan yolcular için getirilen kısıtlamalar
1031. günübirlik giriş-çıkış
1032. günübirlik giriş-çıkış yapan yabancı plakalı taşıtlar
1033. Gürcistan ile yapılan ithalat
1034. gürültü ve titreşime ilişkin cezalar
1035. GÜVAS kullanıcı kodları
1036. GÜVAS performans sorgulamalarında yatırım teşvik belgesi sorgusu
1037. güvenli dinamit ithali
1038. güvenli elektronik imza
1039. güvenlik bilgi formu
1040. güvenlik hologramı
1041. Güvenlik Kuruluşlarının Silah Alımları
1042. güvenlik mührü
1043. güvenlik mühürlerinde kullanılacak seri numaralarının kod harfleri
1044. güvenlik sistemlerinde kullanılan monitörler, kaydedicilerin ithalatı
1045. güvensiz ürün
1046. güzel sanat eserlerinin satış bedellerinden pay verilmesi
1047. güzergah katetme süresi
1048. güzergah katetme süresinin tesbiti ve belirlenen süreye uyulması
1049. güzergahlar, yükleme ve boşaltma noktaları
1050. GYK

Kaynak:itkib.org.trDevamı >>