DUYURULAR

Havayolu İhracatta Depolama Giriş Takip Uygulaması

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2020 tarihli 57349169 sayılı yazısı (Havayolu İhracatta Depolama Giriş Takip Uygulaması)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-120.05.06
Konu : Havayolu İhracatta Depolama Giriş
            Takip Uygulamas

15.09.2020 / 57349169
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nden alınan 03.09.2020 tarihli 2020/3093-BU sayılı yazı.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nin ilgide kayıtlı yazısında özetle; Havayolu İhracatta Depolama Giriş Takip Uygulaması ile ilgili olarak, oluşturulan sevk belge numarasının sisteme kayıt yapılması aşamasında sorunlar oluştuğu, havayolu ihracatlarında bazı işletmelerin SB numarası alamadığı, Sistemde bu alanı boş geçerek beyanname tescili almanın mümkün olduğu, fakat Bakanlığımızın gelecek dönemde boş geçilen beyannameler için geçmişe yönelik usulsüzlük cezaları göndermelerinin mümkün olduğu, bununda mağduriyet yaşanabileceği, çünkü uygulama hakkında henüz bir erteleme yazısı bulunmadığından bahsedilmektedir.

Konuyla ilgili olarak 28.08.2020 tarihli ve 56981145 sayılı yazımızla tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine uygulamanın 31.08.2020 tarihi itibariyle İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğünde zorunlu, diğer gümrük müdürlüklerinde ihtiyari olarak kullanılabileceği, 05.10.2020 tarihi itbariyle ise ihracat eşyasının geçici depolama yerine alındığı tüm havalimanlarının bağlı olduğu gümrük müdürlüklerinde zorunlu olacağı bildirilmiştir.

Buna göre; belirtilen tarihten itibaren, tamamlayıcı beyan kapsamında (BS16) tescil edilen ihracat beyannameleri, 1021, 1023 ve 2123 rejim kodunda beyan edilen ihracat beyannameleri ile geçici depolama yerine alınmadan sevk edilen ve özellik arz eden eşyaların beyan edildiği ihracat beyannameleri dışında, yukarıda belirtilen gümrüklerde tescil edilen ihracat beyannamelerinde, geçici depolama yeri işleticisi tarafından eşyanın geçici depolama yerine alındığını tevsik eden SB kodlu bildirim numarası ihracat beyannamesinde beyan edilmeden tescil alınamayacaktır.

Belirtilen tarihte herhangi bir değişiklik yapılması öngörülmemekte olup; gerekli tedbirlerin alınması hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirler Dernegine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

gümrük müşavirliği