DUYURULAR

İGMD - 2021 Yılında Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerine TAREKS Uygulaması HK.

İGMD - 2021 Yılında Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerine TAREKS Uygulaması HK.

İGM Derneğimizin Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne muhatap 09.12.2020 tarih, 2020/4458-GT sayı ve "2021 Yılında Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerine TAREKS Uygulaması" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak:igmd.org.trDevamı >>
501. GMP ibareli belgeler için TSE Uygunluk Belgesi aranması
502. GMS cihazları cep telefonlarının tasfiye edilmesi
503. gofret ihracatı
504. golf arabası ithalatı
505. Good Manufacturing Practices
506. görev kartı
507. görevden ayrılan gümrük personeli için ilişik kesme belgesi
508. görgü raporu
509. görgü tutanaklarının düzenlenmesi
510. görünmeyen işlemler
511. görüntü şiddetlendiricileri ithalatı
512. görüntülü telefon cihazlarının tarifesi
513. götürü teminat
514. götürü teminat tutarı
515. götürü teminat yetkisi başvuru formu
516. gövde ve karın bölgesi koruyucuları
517. gövdesi pirinçten asma kilit ithalatı
518. göz ve yüz koruyucuları
519. gözden geçirme soruşturmaları
520. gözden geçirme soruşturması açılmış malzemeler
521. gözetim belgesi
522. gözetim belgesi başvuru formu
523. gözetim belgesi olmadığı durumda ek kıymet beyanı
524. gözetim belgesi taahhütname örneği
525. gözetim önlemleri
526. gözetim önlemlerinde başlamış işlem kriteri
527. gözetim şirketleri
528. gözetim uygulaması
529. gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler
530. gözetim uygulamasının usul ve esasları
531. gözetim ve korunma önlemleri
532. gözetim ve korunma önlemleri mevzuatı kapsamında başlamış işlem uygulaması
533. gözetim ve korunma önlemlerinde ağırlık uygulaması
534. gözetim ve korunma önlemlerine tabi eşyanın ithali
535. gözetime tabi eşyada ikincil ve sonradan kontrol
536. gözetime tabi ürünler
537. gözlük aksam ve parçaları ithalatı
538. gözlük camları ithalatı
539. gözlük çerçevesi ithalatı
540. gözlük ithalatı
541. gözlüklere veya benzeri eşyaya ait aksam ve parçaların ithalatı
542. gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçevelerin aksam ve parçaları ithalatı
543. grafitli kurşun kalem ve boya kalemleri ithalatı
544. granit cinsi eşyaların kıymet ve miktar tespitleri
545. granit ithalatı
546. Grenada ile yapılan ithalat
547. greyder ithalatı
548. grit maddelerinin ithalatı
549. grup dış ticaret şirketleri
550. grup imalatçısı tespit formu
551. gruplandırılmış danışmanlık desteği
552. GSM işletmecilerinin tarife ve tarife paketi değişiklikleri
553. GSM mobil telefon hizmetlerinde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmecilere uygulanacak cezalar
554. GSM telefon cihazları IMEI numarası kontrolü
555. GSM telefon cihazları ithalatı
556. GSM telefon cihazlarının kayıt altına alınmasını teminen yapılacak gümrük işlemleri
557. GSM telefon ithalatı
558. GSMA (Global System for Mobile Communications Association)
559. GTB-İRİS (İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi)
560. GTC izahnamesi
561. GTİP in belirlenmesi
562. GTİP kayması
563. GTİP tespiti
564. gtip tespiti
565. GTRANT kodu
566. GTS
567. GTS - Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemi Geçiş Sürecindeki Ülkeler
568. GTS - Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemine Henüz Dahil Olmayan Ülkeler
569. GTS - Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemine İlişkin Şartları Karşılayan Ülkeler
570. GTS den çıkarılacak ülke listesi
571. GTS den Yararlanmak Üzere Prosedürü Tamamlanmış Ülkeler
572. GTS Fatura Beyanı
573. GTS kapsamında yapılan ithalatta doğrudan nakliyatı ıspatlayan ikame kanıtlayıcı belgeleri
574. GTS kapsamında yapılan ithalatta ikame kanıtlayıcı belgeler
575. GTS uygulamaları kapsamında ihracatçı firmalarca satın alınan avukatlık/danışmanlık hizmeti harcamalarının desteklenmesi
576. GTS ülkeleri
577. Guatemala ile yapılan ithalat
578. gübre analiz ücretleri
579. gübre ithalatı
580. gübre ithalatında uygunluk değerlendirme işlemleri
581. gübreleme
582. gübreleme makinaları ithalatı
583. gübreler ve toprak iyileştiriciler
584. gübrelerin analizi için öngörülen metodlar
585. gübrelerin denetimi için numune alma metodu
586. gücü 37,5 W ı geçen üniversal alternatif akım/doğru akım motorlarının ithalatı
587. güç tahrikli araçların değiştirilebilir katalitik konvektörlerinin onayı ile ilgili teknik düzenlemeler
588. gümkart tahsilat sistemi
589. gümrüğe sunulan eşyanın boşaltılması
590. gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi
591. gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi zorunluluğu
592. gümrüğe sunulan özet beyan kapsamı eşyada süre uzatımı
593. gümrüğe sunulmuş ve hünüz rejim beyanında bulunulmamış eşyanın geri gönderilmesi
594. gümrüğe terkedilmiş eşya
595. Gümrük Alacağının Takibi
596. gümrük alacaklarının yapılandırılması
597. gümrük alanında karşılıklı idari yardım
598. gümrük antrepo rejim beyanının kayıt yoluyla yapılması
599. gümrük antrepo rejimi
600. gümrük antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesi
601. gümrük antrepo rejiminde basitleştirilmiş usul için aranacak koşullar
602. gümrük antrepo rejiminde eksik beyan
603. gümrük antrepo rejiminde eksik beyanda bulunması zorunlu hususlar
604. gümrük antrepo rejiminde eksik beyanın tamamlanması
605. gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyadan teminat alınması
606. gümrük antrepo tipleri
607. gümrük antrepoları
608. gümrük antrepolarına yetkisiz kişilerin girişlerinin önlenmesi
609. gümrük antrepolarında veya serbest bölgelerde yapılabilecek elleçleme faaliyetlerine ilişkin liste
610. gümrük antreposu açma ve işletme izinlerinin verilmesine ilişkin işlemler
611. gümrük ayrıcalıklarına ilişkin yönerge
612. Gümrük Başmüdürlükleri Kod Numaraları
613. Gümrük Bayrağı
614. gümrük belgesi ve plakası
615. gümrük beyanı
616. gümrük beyanında bulunulmaksızın eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılması
617. gümrük beyannameleri iptalinde damga vergisi
618. gümrük beyannamelerinde muayene ekranı
619. gümrük beyannamelerinin doldurulması
620. gümrük beyannamelerinin ibrazı
621. gümrük beyannamelerinin kapatılması
622. gümrük beyannamelerinin tescilinde ilgili birliğin onayı
623. gümrük beyannamesi
624. gümrük beyannamesi 10 nolu hane
625. gümrük beyannamesi 31 nolu hane
626. gümrük beyannamesi iptalinde damga vergisi
627. gümrük beyannamesi kullanma talimatı
628. gümrük beyannamesi tescili
629. gümrük beyannamesi üzerinde düzeltme yapılması
630. gümrük beyannamesi yerine geçen belge
631. gümrük beyannamesini kullanma talimatı
632. Gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde ilgili kurumlarca yapılacak kontrollere ilişkin gümrük idarelerince yapılacak işlemler
633. Gümrük Birliği
634. Gümrük birliği AB menşeli tedarikçi beyanının INF4 formu ile doğruluğunun kontrolü
635. gümrük birliği ek protokolü
636. Gümrük Birliği Kararı
637. gümrük birliği tarafları arasında eşya ticaretinde uygulanacak gümrük hükümleri
638. gümrük bölgesi dışında satılan deniz ve hava taşıtları
639. gümrük bölgesi dışında yapılacak işleme faaliyeti
640. gümrük bürosu kodları
641. gümrük bürosu kodu
642. gümrük cezaları
643. gümrük çıkış beyannamesi
644. gümrük denetimi
645. gümrük denetlemeleri
646. Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET- APP)
647. gümrük firmalarının ünvan değişikliği
648. gümrük geçiş karnesi
649. gümrük gelirleri tahsilatı
650. gümrük genel tebliği (gümrük antrepo rejimi)
651. gümrük genel tebliği (nihai kullanım)
652. gümrük genel tebliği (serbest dolaşıma giriş)
653. gümrük genel tebliği (süre değişimi)
654. gümrük genel tebliği (tarife)
655. gümrük genel tebliği (yurt dışına çıkış tahdidi)
656. gümrük genel tebliği (yükümlü kayıt ve takip sistemi)
657. gümrük genel tebliği gümrük işlemleri
658. gümrük giriş beyannamelerinin Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmesi
659. gümrük giriş beyannamesi
660. gümrük giriş idaresi
661. gümrük giriş kartları
662. gümrük giriş-çıkışı ile ilgili kısıntılar, yasaklamalar ve diğer önlemler
663. gümrük gözetimi
664. gümrük gözetimine ve denetimine tabi taşıtlar
665. gümrük hattı dışı eşya satış mağaza statüleri
666. gümrük hattı dışı eşya satış mağaza ve depolarına ilişkin işlemler
667. gümrük hattı dışı eşya satış mağaza ve depolarında tadilat
668. gümrük hattı dışı eşya satış mağaza ve depolarının faliyete geçmesine ilişkin bildirimleri
669. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalar ve depolardan alınacak teminatlar
670. gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları
671. gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları açma ve işletme izin belgesi
672. gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları bilgisayar programı teknik özellikleri
673. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depolardan açma harcı
674. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında çıkış satış limitleri
675. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında düzenlenen satış belgelerinde bulunması gerekenler
676. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında eşya satışı
677. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında raf ömrünü tamamlayan sigaralar
678. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında rakı satışı
679. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satılabilecek eşya listesi
680. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satılacak içki-sigara miktarları
681. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satışına izin verilecek alkol ve alkollü içki limitleri
682. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında takrir ibrazı karşılığı satış yetkisi
683. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında ve depolarında çalışan personel
684. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından açma ve işletme harcı
685. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından eşya ithali
686. gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından satışa sunulan yaprak sigara, sigarillo ve puro
687. Gümrük Hattı Dışı Eşya Satışı ile ilgili tasarruflu yazılar
688. Gümrük Hattı Dışı Satış Mağazalarında yapılan sayım sonucu eksik çıkan eşya için uygulanacak ceza ve vergi
689. gümrük hattı dışında sayılan yerler
690. gümrük hattı ve gümrük bölgesi
691. gümrük hizmetlerinde tek pencere sistemi
692. gümrük idareleri arasında karşılıklı işbirliği
693. gümrük idareleri listesi
694. gümrük idarelerince alınan katma değer vergisine ilişkin hükümler
695. Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisi
696. gümrük idarelerince düzenlenen dahilde işleme izni kapsamında ithali yapılan tekstil eşyasında ihtisas uygulaması
697. gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit
698. gümrük idarelerince yapılacak işlemler
699. gümrük idarelerinde değerlendirme kurulları oluşturulması
700. gümrük idarelerinde iş takibi
701. gümrük idarelerinde iş takibinde bulunabilecek firmalar
702. gümrük idarelerinde mesai uygulamaları
703. gümrük idarelerinde ortaya çıkarılan kaçakçılık olaylarının bildirilmesine ilişkin çizelge
704. gümrük idarelerinde teminat alınması
705. gümrük idarelerinde teminat mektubu kabul edilecek kurumlar
706. gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışmaların genel esasları
707. gümrük idarelerinde yetkili olmayan kişilerin iş takibinde bulunmaları
708. gümrük idarelerine intikal eden ihbarların takibi
709. gümrük idarelerine verilen beyannameler
710. Gümrük idarelerine verilen beyannamelerde damga vergisi
711. gümrük idarelerine verilen özet beyan formlarında damga vergisi
712. gümrük idarelerine yapılan müracaatların değerlendirilmesi
713. gümrük idarelerinin karşılıklı yardımlaşmasına ilişkin anlaşma
714. gümrük idarelerinin modernizasyonu
715. gümrük idarelerinin otomasyonu
716. gümrük idarelerinin sınıfları
717. gümrük idarelerinin taraf olduğu dava ve icra işleri
718. gümrük idaresi bazında beyanname bildirim formu
719. gümrük idaresi referans numarası
720. gümrük idaresi tahakkuk servisi
721. Gümrük idaresince, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki işlemler
722. gümrük idaresine özet beyan verilmesi
723. gümrük işlem takip kartı
724. gümrük işlemi takip kartı
725. gümrük işlemleri
726. Gümrük işlemleri ile ilgili tasarruflu yazılar
727. gümrük işlemleri ile ilgili tebliğler
728. gümrük işlemlerinde kullanılan vergi numaraları
729. gümrük işlemlerine ilişkin tespit raporu
730. gümrük işlemlerine ilişkin tespit raporu özet örneği
731. gümrük işlemlerinin bitirilmesi
732. gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması
733. gümrük kanunu
734. gümrük kanunu değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
735. Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları
736. Gümrük Kanununda yer alan para cezaları için Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılması
737. Gümrük Kanununun 245 inci maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkralarının iptali
738. Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanması
739. gümrük kapıları
740. gümrük kapıları güvenlik sistemleri (GÜMSİS)
741. gümrük kapılarında bulunan mağazalardan eşya ithalatı
742. gümrük kapılarındaki hizmet yatırımları
743. gümrük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan taşıtlarda süre aşımı
744. gümrük kıymeti
745. gümrük kıymeti yorum notları
746. gümrük kıymetine dahil edilmeyecek giderler
747. gümrük kıymetinin araştırılması
748. gümrük kıymetinin belirlenmesi
749. gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişki
750. gümrük kıymetinin belirlenmesinde genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin kullanılması
751. gümrük kıymetinin tespiti
752. gümrük kodları
753. Gümrük Komisyoncu/Gümrük Komisyoncu Yardımcı karnesi
754. Gümrük Komisyoncu/Yardımcı karneleri
755. gümrük komisyoncuları
756. gümrük komisyoncularının verdiği kararlara itiraz
757. gümrük komisyonları
758. gümrük komisyonları tarafından verilen cezaların uygulanması
759. gümrük komisyonlarınca verilen para cezalarının tahsili
760. gümrük kontrollerinin ve diğer kontrollerin uyumlaştırılması
761. gümrük kontrolörleri yönetmeliği
762. gümrük kontrolörlerinin görev ve yetkileri
763. gümrük kontrolü altında işleme izinleri vermeye yetkili gümrük müdürlükleri
764. gümrük kontrolü altında işleme rejimi
765. gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespit
766. gümrük kontrolü altında işleme rejiminde iznin geçerlilik süresi ve süre uzatımı
767. gümrük kontrolü altında işleme rejimine giriş için verilecek beyanname
768. gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulacak eşya
769. gümrük kontrolü altında işlenmesine izin verilen eşya
770. gümrük kontrolüne tabi gemiler
771. gümrük konularında işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşması
772. gümrük labaratuvarları
773. gümrük laboratuarları
774. gümrük laboratuarları
775. gümrük laboratuarları itibariyle tahlil yapılabilecek eşya listesi
776. gümrük laboratuarlarında kullanılacak teçhizatın devrine ilişkin ikili protokol
777. gümrük laboratuarlarının faaliyetleri
778. gümrük laboratuarlarının modernizasyonu
779. gümrük laboratuarlarının modernizasyonu projesi
780. gümrük laboratuvarı kayıt defteri
781. gümrük laboratuvarları tahlil metotları
782. gümrük laboratuvarları tahlil ücretleri listesi
783. gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerin ücretlendirilmesi
784. gümrük memurlarının sorumlu olmayacağı haller
785. Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar
786. gümrük muafiyetleri
787. gümrük muafiyetli malzeme alımı
788. gümrük muayenesi
789. gümrük muayenesi masrafları
790. gümrük muhafaza ekipleri
791. Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Genelgeleri
792. gümrük muhafaza görev yönetmeliği
793. Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi
794. Gümrük Muhafaza İdarelerinin organizasyonu
795. gümrük muhafaza idaresi bulunan liman veya iskelelere yükün boşaltılması
796. gümrük muhafaza idaresinin bulunduğu liman ve iskelelerden yapılacak yüklemeler
797. Gümrük Muhafaza Kontrolörleri
798. gümrük muhafaza personeli
799. gümrük müdürlükleri
800. gümrük müdürlüklerince eşyanın geri gönderilmesi
801. gümrük müdürlüklerince yapılacak işlemler
802. gümrük müdürlüklerinde vekalet görevlendirme
803. gümrük mührü kullanımı
804. gümrük mühürleri
805. gümrük mühürü altında yapılan uluslararası taşımacılık için karayolu taşıtlarına uygulanacak teknik şartlara ilişkin kurallar
806. gümrük mühürü altında yapılan uluslararası taşımacılık için konteynerlere uygulanabilir teknik şartlarla ilgili kurallar
807. Gümrük Müsteşarlığı Bilgi Edinme Birimi yazıları
808. Gümrük Müsteşarlığı birimlerinin mütalaa istekleri
809. Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerleri
810. Gümrük Müsteşarlığı disiplin amirleri
811. Gümrük Müsteşarlığı disiplin amirleri cetveli
812. gümrük müsteşarlığı gümrük uzmanı ve gümrük uzman yardımcıları sınavı ile yetişme ve çalışma usul ve esasları
813. Gümrük Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı genelgesi
814. gümrük müsteşarlığı merkez kadrolarına atanacaklar hakkında uygulama
815. gümrük müsteşarlığı merkez teşkilatı
816. Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığının yazıları
817. gümrük müsteşarlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği
818. Gümrük Müsteşarlığı personeli izin yönergesi
819. Gümrük Müsteşarlığı personeli izinleri
820. gümrük müsteşarlığı personeline yapılacak ek ödemeler
821. gümrük müsteşarlığı personelinin yer değiştirme suretiyle atanmaları
822. Gümrük Müsteşarlığı personelininin çalışma şartları
823. Gümrük Müsteşarlığı sicil amirleri
824. Gümrük Müsteşarlığı sicil amirleri cetveli
825. Gümrük Müsteşarlığı standart dosya planı
826. gümrük müsteşarlığı taşra teşkilatı
827. gümrük müsteşarlığı taşra teşkilatı ihtiyaçlarının karşılanması
828. Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatı yazışma kodları
829. Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında bulunan lojmanların tahliyesi
830. gümrük müsteşarlığında pasif görev uygulamalarının kaldırılması
831. gümrük müsteşarlığının sınıflandırma kararları
832. Gümrük Müsteşarlığının taraf olduğu dava ve icra dosyalarının takibi
833. Gümrük Müsteşarlığının taşra teşkilatında görevli personelin pasif görevde çalışma usulleri
834. gümrük müşavir ve yardımcılarından alınacak harçlar
835. gümrük müşavir ve yardımcılarının disiplin cezalarıyla ilgili işlemler
836. gümrük müşavir ve yardımcılarının karnelerine el konulması
837. gümrük müşavir ve yardımcısı olunabilme şartları
838. gümrük müşavir veya gümrük müşavir yardımcısının vefat etmesi halinde sorgulama
839. Gümrük Müşavir Yardımcıları
840. gümrük müşavir yardımcılarının BİLGE kod ve şifresi
841. Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi
842. gümrük müşavirinin meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi
843. gümrük müşavirinin yükümlülükleri
844. Gümrük Müşavirleri
845. gümrük müşavirleri asgari ücret tarifesi
846. gümrük müşavirleri dairesince düzenlenen işlemler
847. Gümrük Müşavirleri Derneği
848. gümrük müşavirleri firma temsili
849. Gümrük Müşavirleri ile ilgili tasarruflu yazılar
850. gümrük müşavirleri ve müşavir yardımcıları hakkında uygulanan usulsüzlük para cezalarının tebliği
851. gümrük müşavirlerine verilecek kod ve şifreler
852. gümrük müşavirlerinin başka başmüdürlük alanında görev yapabilmeleri
853. gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodlarının iptali
854. gümrük müşavirlerinin bilge kullanıcı kodu taleplerinde istenecek belgeler
855. gümrük müşavirlerinin çalışma yeri dışında yapacakları iş takibi
856. gümrük müşavirlerinin dolaylı temsil suretiyle hızlı kargo firmalarına hizmeti
857. gümrük müşavirlerinin şirket hisselerini devirleri
858. gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi
859. gümrük müşavirliği firmalarının işlemlerini yetkisiz kişilere takip ettirmeleri
860. gümrük müşavirliği firmalarının yeniden faaliyete geçmesi
861. gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavı
862. gümrük müşavirliği ön eleme sınavı
863. gümrük müşavirliği şirketinin ortaklık yapısının yenilenmesi
864. gümrük müşavirliği şirketleri
865. gümrük müşavirliği şirketlerinde şirket ortakları
866. gümrük müşavirliği şirketlerine ortak olan meslek mensubunun vefat etmesi
867. gümrük müşavirliği şirketlerinin yapılandırılması
868. gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi
869. gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı stajerliği
870. gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınav duyurusu
871. gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınavları
872. Gümrük Müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi
873. gümrük müşavirlik firmalarının kapatılması
874. gümrük personel dairesi başkanlığı genelgeleri
875. Gümrük Personel Dairesi Başkanlığı yazıları
876. gümrük personeli görevden ayrılış ve başlayış işlemleri
877. Gümrük Personelinin Kıyafeti
878. gümrük rejimi
879. gümrük rejimlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması
880. gümrük rejimlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme
881. gümrük resmi ödenmemiş olarak teslim
882. gümrük resmi ödenmiş olarak teslim
883. gümrük sahası uygulaması
884. gümrük sahasına bırakılan sahipsiz eşya
885. gümrük sahasına gelen taşıtların gümrük kontrolleri
886. gümrük sahasına giriş kartları (SGK)
887. gümrük statü belgesi
888. gümrük statüsü
889. gümrük tarife arama
890. gümrük tarife cetveli
891. gümrük tarife cetveli açıklama notları
892. gümrük tarife cetveli izahname fihristi
893. gümrük tarife cetveli izahnamesi
894. gümrük tarife cetveli izahnamesi (2008)
895. gümrük tarife cetveli izahnamesi (2012)
896. gümrük tarife cetveli izahnamesi (2017)
897. gümrük tarife cetvelinde kullanılan ölçü birimleri
898. gümrük tarife cetvelinin uygulamaya konulması
899. gümrük tarife istatistik pozisyonları
900. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma