DUYURULAR

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen TCMB - İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLENDİ

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen TCMB - İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLENDİİhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ihracat genelgesinin, “İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı” başlıklı EK MADDE 1’de, yapılan değişiklikle İhracat Bedeli Kabul Belgesine (İBKB) veya Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanan ihracat bedellerinin en az % 25’inin bu belgeleri düzenleyen bankaya satılmasına ilişkin oran %40 olarak değiştirilmiştir.

İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı

EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.30, 31

30 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 31.12.2021 tarihli talimatı. (Yürürlük tarihi: 03.01.2022)

31 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2022 tarihli talimatı. (Yürürlük tarihi: 18.04.2022)Devamı >>