DUYURULAR

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 27.11.2022 tarihli 80353556 sayılı yazısı (Birleşik Krallık STA -EORI ve REX numaraları hk.)

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 27.11.2022 tarihli 80353556 sayılı yazısı (Birleşik Krallık STA -EORI ve REX numaraları hk.)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı :E-16934678-180.99-000

Konu :Birleşik Krallık STA

 

 

27.11.2022 / 80353556
DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi :a) 29.11.2021 tarihli ve E-16934678-724.01.02-00069542845 sayılı yazımız.

b) 30.06.2022 tarihli ve E-16934678-163.01.04-00076087054 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye yapılan ihracatta Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılar tarafından düzenlenen menşe beyanlarında metindeki ilgili alana EORI numarasının girilmesinin zorunlu olduğu;

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda ise, STA’da REX numarasına ilişkin herhangi bir atıf bulunmamasına rağmen, STA kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımızın düzenledikleri menşe beyanlarına REX numarası yazma yönünde taleplerinin bulunduğu ve söz konusu talebin uygun görülmediği ifade edilmektedir.

Bahse konu hususların Birleşik Krallık’ta yerleşik ekonomik operatörlerden kaynaklandığı değerlendirildiğinden, Bakanlığımızca Birleşik Krallık Gümrük İdaresi nezdinde girişimde bulunularak, ülkelerindeki ihracatçı ve ithalatçıları Türkiye’deki müşterilerinden mevzuata aykırı taleplerde bulunmamaları hususunda bilgilendirmeleri talep edilmiştir.

Birleşik Krallık Gümrük İdaresi yaptığı inceleme sonucunda, talebimizi haklı bularak Birleşik Krallık Hükûmeti resmî internet sayfasındaki “Türkiye ile Ticaret” sekmesini (https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-turkey-trade-agreement) güncellemiştir.

Bir örneği ekte iletilen internet sayfasında belirtildiği üzere;

- EORI numarası girilmesi uygulaması, yalnızca Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılara mahsus olup, Türk ihracatçılardan bu yönde bir talepte bulunulamaz.

- Türkiye – Birleşik Krallık STA kapsamında, her iki taraf için de REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama söz konusu değildir.

Bu çerçevede, üyelerinize Birleşik Krallık’taki müşterilerinden halen bu yönde talepler gelmesi halinde; STA Menşe Protokolü’nün yanı sıra, ilgili internet sayfasının da referans gösterilebileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve keyfiyetin üyelerinize duyurulması hususunda gereğini arz/rica ederim.

 

 

Hüsnü DİLEMRE
Bakan a.
Genel Müdür

 

 

Ek :BK İnternet Sayfası

 

 

 

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına İhracat Genel Müdürlüğüne
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına Gümrükler Genel Müdürlüğüne
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Başkanlığına Müdürlüklerine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine