DUYURULAR

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2006/11 sayılı Gözetim Tebliğinde yapılan değişiklik ile 9405.10.98.00.00 gtipi diğerleri için adi metallarden olup olmamasına göre gözetim kıymeti değişti.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.01.2021 t. 31357 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

 

MADDE 1 – 23/5/2006 tarihli ve 26176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P/G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)

 

9405.10
(9405.10.98.00.00 hariç)
Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç) 8
9405.10.98.00.00 Diğerleri (adi metallerden olanlar hariç) 60
9405.10.98.00.00 Diğerleri (yalnızca adi metallerden olanlar) 17
9405.20 Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar 10
9405.30.00.00.00 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar 8
9405.40
(9405.40.10.00.00, 9405.40.39.00.00, 9405.40.99.00.00 hariç)
Elektrikli diğer aydınlatma cihazları 7
9405.40.10.00.00 Projektörler 14
9405.40.39.00.00 Diğerleri 8
9405.40.99.00.00 Diğerleri 20
9405.50.00.00.00 Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları 10

*Kg: Brüt ağırlık 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
23/5/2006 26176
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin
Tarihi Sayısı
1 15/3/2007 26463
2 28/7/2011 28008
3- 11/7/2012 28350
4- 7/6/2020 31148

 

 

 

 

 

 

23/5/2006 tarihli ve 26176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’in 1 inci maddesinde yer alan Tablonun Yukarıdaki Tebliğ ile değştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

G.T.P/G.T.İ.P.

Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

 

9405.10
(9405.10.98.00.00 hariç)
Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç) 8
9405.10.98.00.00 Diğerleri 60
9405.20 Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar 10
9405.30.00.00.00 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar 8
9405.40
(9405.40.10.00.00, 9405.40.39.00.00, 9405.40.99.00.00 hariç)
Elektrikli diğer aydınlatma cihazları 7
9405.40.10.00.00 Projektörler 14
9405.40.39.00.00 Diğerleri 8
9405.40.99.00.00 Diğerleri 20
9405.50.00.00.00 Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları 10