DUYURULAR

Nohut, Mercimek, Buğday, Mahlut, Çavdar, Arpa, Yulaf, Sorgum tohumunda Gümrük Vergisi 2021 sonuna kadar sıfırlandı.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4480) (08.09.2021 t. 31592 s. R.G.)

Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-Gümrük Müşavirliği-

Karar Sayısı: 4480

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci. 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

7 Eylül 2021

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “7. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıdaki (6) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.  Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
EFTA,
FADA.
GÜR.  B- HER. G.KORE  MLZ SNG KOS VNZ D-8
0713.20.00.00.19 6 19,3 19,3 0 3,5 19,3 7,2 19,3 11,6  19,3 19,3
0713.40.00.00.12 6 19,3 19,3 0 3,5 19,3 7,2 19,3 11,6 19,3 19,3
0713.40.00.00.13 3,6 19,3 19,3 0 3,5 19,3 7,2 19,3 19,3 19,3 19,3
0713.40.00.00.19 6 19,3 19,3 0 3,5 19,3 7,2 19,3 11,6 19,3 19,3

 
   " 6) Gümrük vergisi 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “10. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıdaki (5) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.  Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
EFTA,
FADA.
GÜR.  B- HER. G.KORE  MLZ SNG KOS VNZ D-8
1001.19.00.00.00     5 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1001.99.00.00.11 5 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1001.99.00.00.12 5 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1001.99.00.00.13 5 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1002.90.00.00.00 5 130 130 0 130 130 48,7 130 130 130 130
1003.90.00.00.11 35 35 0 35  35 35 35 35  35 35
1003.90.00.00.12 35 35 0 35  35 35 35 35  35 35
1003.90.00.00.19 35 35 0 35  35 35 35 35  35 35
1004.90.00.00.00 5 130 130 0 130 130 48,7 130 130 130 130
1005.90.00.00.19 5 25 25 0 25 25 25 25 25 25 25

 

(5) Gümrük vergisi 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan “12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıdaki (14) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.  Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
EFTA,
FADA.
GÜR.  B- HER. G.KORE  MLZ SNG KOS VNZ D-8
1209.29.80.00.16 2,5,14 17,3 0 0  3,5 19,3 7.2 19,3 0 15 19,3


   
"(14) Gümrük vergisi 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulanır.”

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer."


MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “7. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırların Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.
G.T.İ.P.  Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
EFTA,
FADA.
GÜR.  B- HER. G.KORE  MLZ SNG KOS VNZ D-8
0713.20.00.00.19   19,3 19,3 0 3,5 19,3 7,2 19,3 11,6  19,3 19,3
0713.40.00.00.12   19,3 19,3 0 3,5 19,3 7,2 19,3 11,6 19,3 19,3
0713.40.00.00.13 3 19,3 19,3 0 3,5 19,3 7,2 19,3 19,3 19,3 19,3
0713.40.00.00.19   19,3 19,3 0 3,5 19,3 7,2 19,3 11,6 19,3 19,3

(3) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %9 (Bosna-Hersek, Güney Kore ve Singapur Cumhuriyeti hariç) olarak uygulanır


 

3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “10. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırların Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

G.T.İ.P.  Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
EFTA,
FADA.
GÜR.  B- HER. G.KORE  MLZ SNG KOS VNZ D-8
1001.19.00.00.00     1 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1001.99.00.00.11 1 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1001.99.00.00.12 1 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1001.99.00.00.13 1 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45
1002.90.00.00.00   130 130 0 130 130 48,7 130 130 130 130
1003.90.00.00.11 1 35 35 0 35  35 35 35 35  35 35
1003.90.00.00.12 1 35 35 0 35  35 35 35 35  35 35
1003.90.00.00.19 1 35 35 0 35  35 35 35 35  35 35
1004.90.00.00.00   130 130 0 130 130 48,7 130 130 130 130
1005.90.00.00.19 1 25 25 0 25 25 25 25 25 25 25

(1) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır


3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ““12. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırların Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

 

G.T.İ.P.  Dipnot GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB,
EFTA,
FADA.
GÜR.  B- HER. G.KORE  MLZ SNG KOS VNZ D-8
1209.29.80.00.16 2,5 17,3 0 0  3,5 19,3 7.2 19,3 0 15 19,3


 (2) Şili Cumhuriyeti için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır

(5) "Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "ithalat ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %1 olarak uygulanır (Gürcistan. Bosna-Hersek ve Venezuela hariç)

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

 

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM-RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA ! Hesap Gününün Tek sahibi! Allahım . Bana VE AİLEME’ ALYAYA’ EKİNE   ÇOK AMA ÇOK,ÇOK’ BOL!!! helal rızık ver ALLAHIM! RIZKIN HAYIRLISINI NASİP ET Allahım ! Amin! 

RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram !!Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.Eğer yerde ise onu çıkar,Uzakta ise onu yaklaştır.  Yakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu Bereketlendir. ‘ALLAHIM ÂMİN’ Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!

 

 

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Müşavirliği

Altunbaşak GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ Gebze

Gebze Gümrük Haber

Gebze Gümrük Müdürlüğü

YETİŞTİRİLMEK üzere Gümrük Müşavirliği Is İlanlarıNasıl gümrük müşaviri Olunur

Gümrük müşavirliği maaş

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri Nasıl Olunur

Gümrük Müşavirliği YARDIMCILIĞI Sınavı

Türkiyedeki Gümrük Müşaviri SAYISI

Gümrük Müşavir YARDIMCILIĞI

Gümrük Müşavirliği Ne iş Yapar

Gümrük Müşavirliği Is İlanları

Gümrük firmaları İstanbul

En iyi Gümrük firmaları

Gümrük Müşavirliği firmaları

 

BİSMİLLAHİRAHMANİRAHİM-RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA ! Hesap Gününün Tek sahibi! Allahım . Bana VE AİLEME’ ALYAYA’ EKİNE   ÇOK AMA ÇOK,ÇOK’ BOL!!! helal rızık ver ALLAHIM! RIZKIN HAYIRLISINI NASİP ET Allahım ! Amin! 

RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram !!Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.Bana helâl rızık ver.Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.Eğer yerde ise onu çıkar,Uzakta ise onu yaklaştır.  Yakın ise kolaylaştırAz ise çoğalt. Çok ise onu Bereketlendir. ‘ALLAHIM ÂMİN’ Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!