DUYURULAR

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.11.2022 tarihli 79628884 sayılı yazısı (Plastik Elbise Askıları Sınıflandırma Görüşü)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.11.2022 tarihli 79628884 sayılı yazısı (Plastik Elbise Askıları Sınıflandırma Görüşü)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-162.01-

Konu : Plastik Elbise Askıları Sınıflandırma Görüşü

 

02.11.2022 / 79628884
DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan plastik elbise askılarının tarife sınıflandırması uygulamalarında sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır.

Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi`nin 69. dönem toplantısı neticesinde; gerek evlerde veya mağazalarda giysi asmak için kullanılabilecek tipteki, gerekse genelde evlerde asılmayan çamaşır, çorap gibi giysilerin mağaza vb.`nde teşhiri için kullanılan tipteki plastik giysi askılarının, 1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kurallarına göre 3924.90 Armonize Sistem (AS) Kodunda sınıflandırılacağı, 01.06.2022 tarihinden itibaren üye devletlerce uygulanmak üzere AVİ olarak duyurulmuştur.

Söz konusu sınıflandırma görüşünün Cumhurbaşkanı Kararı olarak ulusal mevzuatımıza aktarılması çalışmaları devam etmekte olup; bahse konu eşyanın bundan sonra yapılacak olan sınıflandırma uygulamalarında 3924.90 AS kodunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne